Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thủ tục đăng ký bán tài sản

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:
 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang nhận bán đấu giá tất cả các loại tài sản do các tổ chức, cá nhân gởi đến, tài sản bán đấu giá là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, gồm :

1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

a) Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

đ) Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

e) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

g) Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

h) Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

i) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

k) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

l) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

m) Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

n) Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

o) Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

p) Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

2. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.


2. HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:
 
2.1. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
- Quyết định tịch thu của người có thẩm quyền ký theo quy định pháp luật;
- Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
- Văn bản, hồ sơ giám định tài sản (nếu tài sản buộc phải giám định);
- Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

2.2. Tài sản Nhà nước được bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước:
- Quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tài sản bằng bán đấu giá;
- Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
- Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

2.3. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự:
- Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án;
- Quyết định, biên bản kê biên tài sản để thi hành án;
- Văn bản, Chứng thư thẩm định giá tài sản bán đấu giá;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
- Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản.

2.4. Tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm:
- Bản sao Hợp đồng tín dụng; văn bản thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản;
- Văn bản thỏa thuận giá khởi điểm tài sản; giao quyền bán đấu giá tài sản và các thỏa thuận khác;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
- Các loại giấy tờ hợp lệ khác có liên quan đến tài sản.

2.5. Tài sản do Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định pháp luật; vật chứng vụ án:
- Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Quyết định xử lý vật chứng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
- Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
- Văn bản, hồ sơ giám định tài sản, vật chứng (nếu có);
- Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

2.6. Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam:
- Vận đơn hàng hóa; tờ khai nhập khẩu;
- Văn bản, quyết định của người có thẩm quyền bán tài sản lưu giữ;
- Văn bản định giá khởi điểm tài sản;
- Các giấy tờ có liên quan đến tài sản.

2.7. Tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
- Văn bản, Quyết định thanh lý tài sản bằng bán đấu giá (nếu là tổ chức);
- Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
- Văn bản ủy quyền hợp pháp cho người đại diện đứng bán tài sản;
- Các loại giấy tờ khác có liên quan đến tài sản và việc bán tài sản (nếu có).

2.8. Các tài sản khác, tài sản đặc thù, hồ sơ sẽ được xác định cụ thể.

3. THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:
Mức thu thù lao dịch vụ đấu giá đối với người có tài sản đấu giá:

3.1. Trường hợp bán được tài sản đấu giá thì mức thu thù lao được tính trên giá trị tài sản bán được, xem tại đây: Mức thu thù lao đấu giá

3.2. Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý theo thỏa thuận.


* Lưu ý: mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp để được hướng dẫn cụ thể hơn.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang