Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !
Status Tin mới Tác giả Vào lúc

Nhà đất đường Mỹ Hoà, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang. GKĐ: 70.891.000đ.

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất đường Mỹ Hoà, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang. GKĐ: 70.891.000đ.

, ,

Nhà đất mặt tiền số 261 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. GKĐ: 3.323.055.000đ.

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất mặt tiền số 261 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. GKĐ: 3.323.055.000đ.

, ,

Nhà đất mặt tiền 103/3A Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 1.927.000.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất mặt tiền 103/3A Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 1.927.000.000đ

, ,

Nhà đất mặt tiền chợ Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 7.000.000.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất mặt tiền chợ Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 7.000.000.000đ

, ,

Thông báo bán đấu giá tài sản số 49 ngày 28/11/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 49 ngày 28/11/2011

,

Thông báo bán đấu giá tài sản số 48 ngày 25/11/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 48 ngày 25/11/2011

,

Thông báo bán đấu giá tài sản số 47 ngày 21/11/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 47 ngày 21/11/2011

,

Thông báo bán đấu giá tài sản số 46 ngày 15/11/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 46 ngày 15/11/2011

,

Thông báo bán đấu giá tài sản số 45 ngày 10/11/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 45 ngày 10/11/2011

,

Thông báo bán đấu giá tài sản số 44 ngày 07/11/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 44 ngày 07/11/2011

,

1.070,3 m2 đất + nhà kho Bình Hoà, Châu Thành, An Giang. GKĐ: 2.000.000.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

1.070,3 m2 đất + nhà kho Bình Hoà, Châu Thành, An Giang. GKĐ: 2.000.000.000đ

, , ,

QSDĐ + nhà đất xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang. GKĐ: 808.540.805đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

QSDĐ + nhà đất xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang. GKĐ: 808.540.805đ

, , ,

10.000m2 đất mùa xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang. GKĐ: 198.550.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

10.000m2 đất mùa xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang. GKĐ: 198.550.000đ

, , ,

10.359m2 đất 2L xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang. GKĐ: 186.979.950đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

10.359m2 đất 2L xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang. GKĐ: 186.979.950đ

, , ,

Nhà đất số 21/18 Trung Thạnh, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 146.855.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất số 21/18 Trung Thạnh, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 146.855.000đ

, , ,

Nhà đất, đất 2L Mỹ Hoà Hưng, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 579.119.400đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất, đất 2L Mỹ Hoà Hưng, Long Xuyên, An Giang. GKĐ: 579.119.400đ

, , , ,

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang