Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !
Status Tin mới Tác giả Vào lúc

Thông báo bán đấu giá số 35 ngày 28/9/2011

Thông báo bán đấu giá hết hạn đăng ký tham gia đấu giá

Thông báo bán đấu giá số 35 ngày 28/9/2011

,

Vật tư tháo dỡ nhà xã Đa Phước, An Phú, An Giang. GKĐ:63.840.000đ

Tài sản là động sản, hàng hoá được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Vật tư tháo dỡ nhà xã Đa Phước, An Phú, An Giang. GKĐ:63.840.000đ

,

3 tài sản nhà đất Châu Phú B, TX Châu Đốc, An Giang. GKĐ:890.777.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

3 tài sản nhà đất Châu Phú B, TX Châu Đốc, An Giang. GKĐ:890.777.000đ

, ,

Nhà đất đường vòng núi Sam, phường Núi Sam, Châu Đốc. GKĐ:552.165.300đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất đường vòng núi Sam, phường Núi Sam, Châu Đốc. GKĐ:552.165.300đ

, ,

Nhà đất số 14 Thi Sách, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang. GKĐ:275.942.047đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất số 14 Thi Sách, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang. GKĐ:275.942.047đ

, ,

109,8m2 đất ở đô thị Đông An 5, Mỹ Xuyên, Long Xuyên. GKĐ:1.170.000.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

109,8m2 đất ở đô thị Đông An 5, Mỹ Xuyên, Long Xuyên. GKĐ:1.170.000.000đ

, ,

Nhà đất ấp Mỹ Tân, Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang. GKĐ:533.492.730đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất ấp Mỹ Tân, Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang. GKĐ:533.492.730đ

, ,

2.240,9m2 đất Tây Khánh 5, Mỹ Hoà, Long Xuyên, An Giang. GKĐ:683.690.400đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

2.240,9m2 đất Tây Khánh 5, Mỹ Hoà, Long Xuyên, An Giang. GKĐ:683.690.400đ

, , ,

1810m2 đất LNK ấp Tây Khánh 5, Mỹ Hoà, Long Xuyên, An Giang. GKĐ:272.043.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

1810m2 đất LNK ấp Tây Khánh 5, Mỹ Hoà, Long Xuyên, An Giang. GKĐ:272.043.000đ

, ,

1000m2 đất nông nghiệp xã Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang. GKĐ:63.000.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

1000m2 đất nông nghiệp xã Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang. GKĐ:63.000.000đ

, ,

Nhà đất tuyến dân cư ấp 5, xã Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang. GKĐ:115.698.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Nhà đất tuyến dân cư ấp 5, xã Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang. GKĐ:115.698.000đ

, ,

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang