Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Giới thiệu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UB-TC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Ùy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Trung tâm có trụ sở chính tại: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

1. Cơ cấu tổ chức: Trung tâm có 2 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhân sự: Trung tâm có 10 cán bộ viên chức: Giám đốc, 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và các viên chức nghiệp vụ. Trong đó có 02 Đấu giá viên.

Giám đốc :         Bà ĐẶNG NGUYỄN HỒNG CHÂU


2. Chức năng nhiệm vụ:
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thực hiện chức năng bán đấu giá chuyên nghiệp tất cả các loại tài sản theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.
Tài sản bán đấu giá là động sản, bất động sản và các quyền về tài sản được phép giao dịch theo quy định pháp luật, do chủ sở hữu tài sản yêu cầu bán đấu giá hoặc do pháp luật quy định.
Trên địa bàn tỉnh An Giang, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang là đơn vị duy nhất của Nhà nước thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

Các loại tài sản bán đấu giá gồm :
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Tài sản Nhà nước được bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
- Tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
- Tài sản do Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định pháp luật;
- Vật chứng trong vụ án được xử lý trong quá trình tố tụng;
- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam;
- Tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá;
- Các loại tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang