Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

13.115,3m2 đất 2L tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên. GKĐ 981.263.000đ

13.115,3m2 đất 2L

Tài sản của Nguyễn Văn Tâm

Tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên

Thông báo số: 24/TB-BĐGTS ngày 25/7/2011
Hạn đăng ký: 10h 30/8/2011 - Ngày đấu giá: 9h 31/8/2011

GKĐ: 981.263.000đ

 

Nội dung chi tiết:

Tài sản của Nguyễn Văn Tâm, tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, gồm: 13.115,3m2 đất 2L (trong đó 1.893,3m2 đất 2L chưa được cấp GCN QSDĐ, có 31,8m2 trụ điện cao thế). GKĐ: 981.263.000đ.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang