Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

5.671m2 đất trồng lúa tại ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện Châu Thành. GKĐ 228.075.525đ

5.671m2 đất trồng lúa

Tài sản của Võ Phước Lộc và Nguyễn Thị Thu Ba

Tại ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện Châu Thành

Thông báo số: 24/TB-BĐGTS ngày 25/7/2011
Hạn đăng ký: 10h 30/8/2011 - Ngày đấu giá: 9h 31/8/2011

GKĐ: 228.075.525đ

 

Nội dung chi tiết:

Tài sản của Võ Phước Lộc và Nguyễn Thị Thu Ba, tại ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện Châu Thành gồm: 5.671m2 đất trồng lúa. GKĐ: 228.075.525đ

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang