Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

1.244,8m2 đất tại Long Bình, Long Điền A, huyện Chợ Mới. GKĐ: 484.736.000đ

1.244,8m2 đất (trong đó đất CDK: 432m2, đất 2L: 812,8m2)

Tài sản của Nguyễn Văn Sền và Dương Thị Tốt

Tại ấp Long Bình, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới

Thông báo số: 28/TB-BĐGTS ngày 22/8/2011
Hạn đăng ký: 10h 27/9/2011 - Ngày đấu giá: 9h 28/9/2011

GKĐ: 484.736.000đ

 

Nội dung chi tiết:

1.244,8m2 đất (trong đó đất CDK: 432m2, đất 2L: 812,8m2) của Nguyễn Văn Sền và Dương Thị Tốt, tại ấp Long Bình, xã Long Điền A. GKĐ: 484.736.000đ.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang