Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

1.348m2 đất màu tại Kiến Bình 2, Kiến An, huyện Chợ Mới. GKĐ: 60.000.000đ

1.348m2 đất màu (trong đó 25m2 chưa được cấp GCN QSDĐ)

Tài sản của Nguyễn Văn Tấn

Tại ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới

Thông báo số: 28/TB-BĐGTS ngày 22/8/2011
Hạn đăng ký: 10h 27/9/2011 - Ngày đấu giá: 9h 28/9/2011

GKĐ: 60.000.000đ

 

Nội dung chi tiết:

Tài sản của Nguyễn Văn Tấn, tại ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, gồm: 1.348m2 đất màu (trong đó 25m2 chưa được cấp GCN QSDĐ). GKĐ: 60.000.000đ.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang