Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

3.888m2 đất trồng lúa ấp Mỹ Bình, Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú. GKĐ: 136.080.000đ

3.888m2 đất trồng lúa

Tài sản của Lê Văn Khải và Lưu Thị Kim Liên

Tại ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

Thông báo số: 28/TB-BĐGTS ngày 22/8/2011
Hạn đăng ký: 10h 27/9/2011 - Ngày đấu giá: 9h 28/9/2011

GKĐ: 136.080.000đ

 

Nội dung chi tiết:

3.888m2 đất trồng lúa của Lê Văn Khải và Lưu Thị Kim Liên, tại ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú. GKĐ: 136.080.000đ.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang