Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Đất+CTXD nuôi trồng thuỷ sản xã Đa Phước, Chợ Mới. GKĐ: 1.398.485.915đ

Đất + Công trình xây dựng nuôi trồng thuỷ sản

Tài sản của bà Tăng Kim Trưởng

Tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện Chợ Mới

Thông báo số: 28/TB-BĐGTS ngày 22/8/2011
Hạn đăng ký: 10h 27/9/2011 - Ngày đấu giá: 9h 28/9/2011

GKĐ: 1.398.485.915đ

 

Nội dung chi tiết:

Tài sản của bà Tăng Kim Trưởng, tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện Chợ Mới, gồm: * Đất: 20.338m2, (trong đó: 4.099m2 đất trồng lúa; 3.454m2 đất trồng cây lâu năm; 12.785m2 đất nuôi trồng thủy sản) * Tài sản gắn liền đất: Nhà ở DT 82,37m2; Nhà kho DT 44,88m2; Nhà (nấu cám) DT 41,97m2; Nhà VS DT 7,01m2; 1.088,55m2 rào lưới B40; 27m cống nổi dẫn nước; 20,5m2 cầu dẫn BTCT; Cây trồng; * Máy móc thiết bị: phục vụ nuôi cá đã qua sử dụng. GKĐ: 1.398.485.915đ.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang