Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Mẫu xử lý tài sản đảm bảo – Ngân hàng – Tổ chức tín dụng

  Biên bản thoả thuận xử lý thế chấp để thu hồi nợ - Download
  Công văn đề nghị bán đấu giá - Download
  Giấy đề nghị giao tài sản cho ngân hàng bán đấu giá - Download

 

* Tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

 

Ngân hàng, tổ chức tín dụng chuyển cho Trung tâm bán đấu giá tài sản hồ sơ gồm:

 

1. Giấy đề nghị bán đấu giá tài sản của khách hàng vay.

2. Biên bản thỏa thuận về việc bán đấu giá tài sản giữa Ngân hàng, tổ chức tín dụng với khách hàng vay.

3. Văn bản của Ngân hàng, tổ chức tín dụng chuyển hồ sơ cho Trung tâm bán đấu giá tài sản để ký kết hợp đồng bán đấu giá.

( Download mẫu ở trên ).

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

5. Hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng.

6. Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản.

7. Biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản (nếu có).

 

Liên hệ trực tiếp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - Phòng Nghiệp vụ tổng hợp để được hướng dẫn cụ thể.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang