Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 44 ngày 07/11/2011

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2011, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh An Giang và các cơ quan Thi hành án dân sự ủy quyền, như sau:

 

* Tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh An Giang ủy quyền:

1) Tài sản của Võ Hữu Thành và Huỳnh Thị Thu Nguyệt, tại 103/3A Thoại Ngọc Hầu (mặt tiền), phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang, gồm: 142,9m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 77,35m2. GKĐ: 1.927.000.000đ.

 

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Châu Đốc ủy quyền: (tại TX Châu Đốc)

1) Tài sản của Phan Thị Hiền và Võ Phước Cường, tại số 261 Lê Lợi, khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, gồm: 126,6m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất: cấp 2 (1 trệt + 1 lửng + 2 lầu), DTXD 100,28, DTSD 335,97m2. GKĐ: 3.323.055.000đ.

2) Tài sản của Nguyễn Hùng Dũng, tại số 426A, tổ 7, K.Châu Quới 2, P.Châu Phú B, gồm: 74,2m2 đất ở (chưa được cấp GCN QSDĐ); Nhà gắn liền đất DT 74,2m2. GKĐ: 249.092.910đ.

3) Tài sản của Huỳnh Thị Dời, tại tổ 20, K.Vĩnh Tây 1, P.Núi Sam, gồm: 59,2m2 đất ở đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 48,3m2. GKĐ: 234.339.318đ.

4) Tài sản của Võ Thị Ngọc Em, tại tổ 11, K.Vĩnh Tây 1, P.Núi Sam, gồm: 146,2m2 đất thổ cư (chưa được cấp GCN QSDĐ); Nhà ở gắn liền đất: DTSD 146,2m2.GKĐ: 370.424.016đ.

5) 1.432m2 đất nuôi trồng thủy sản của Trần Văn Hận và Dương Thị Thuận, tại K.7, P.Châu Phú A. GKĐ: 139.190.400đ.

6) 1.104,2m2 đất Ao của Lê Văn Lời và Võ Thị Tiến, tại K.Vĩnh Tây 2, P.Núi Sam. GKĐ: 377.636.400đ.

7) Tài sản của Nguyễn Văn Thiện và Lý Thị Hạnh, tại tổ 21, K.Châu Long 1, P.Vĩnh Mỹ, gồm: 717,4m2 đất ở; Nhà ở DT 75,71m2, Nhà kho (gồm 05 kho) DT 465,29m2. GKĐ: 2.049.396.000đ.

8) Tài sản của Nguyễn Minh Hoàng và Mai Kim Loan, tại tổ 6, ấp Vĩnh Chánh 3, xã Vĩnh Ngươn, gồm: 275,9m2 đất ở; Nhà gắn liền đất: cấp III, 02 tầng, DTSD 260,4m2. GKĐ: 900.000.000đ.

9) Tài sản của Lâm Thị Lan và Ngô Văn Thắng, tại đường Mỹ Hòa, K.Mỹ Hòa, P.Vĩnh Mỹ, gồm: 38,6m2 đất ở; Nhà gắn liền đất DT 36,38m2. GKĐ: 70.891.000đ.

10) Tài sản của Trần Phước Chải và Dương Thị Bê, tại số 100, đường Thượng Đăng Lễ, K. 5, P. Châu Phú A, gồm: 77,1m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 203,46m2. GKĐ: 2.025.000.000đ.

11) Tài sản của Nguyễn Thị Thiệp (Nguyễn Văn Nhứt + Nguyễn Thị Khéo), tại số 29 (số 25 cũ), Đốc Phủ Thu, khóm 05, P. Châu Phú A, gồm: 84,4m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTSD 168,8m2. (DT sử dụng theo GCN là 216,7m2). GKĐ: 4.630.521.600đ.

12) Tài sản của Lưu Văn Phát và Trần Thị Sáu, tại tổ 4, khóm 07, P. Châu Phú A, gồm: 70,60m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 86,40m2. GKĐ: 548.756.100đ.

13) Tài sản của Ôn Thừa ThuTrần Thị Mỹ Lệ, tại số 414 đường Nguyễn Văn Thoại, khóm 07, P. Châu Phú A, gồm: 132,9m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD: 198,65m2. GKĐ: 1.183.719.000đ.

 

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú ủy quyền: (tại H.Châu Phú)

1) Tài sản của Trần Quang Nớp và Bùi Thị Đây, tại ấp Vĩnh Tiến và ấp Bình Hòa, TT Cái Dầu, gồm: 1.1) 56,7m2 đất ở đô thị tại ấp Vĩnh Tiến; Nhà ở gắn liền đất DTXD 43,7m2, DTSD 68,82m2; Mái che trước DTSD 21,17m2. 1.2) 64m2 đất ở đô thị tại ấp Bình Hòa. Nhà ở DTXD 63,88m2, DTSD 79,88m2. GKĐ: 695.492.082đ.

2) 145,8m2 đất ở của Nguyễn Văn Hai và Mai Thị Lệ Hồng, tại tổ 19 ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh. GKĐ: 103.663.800đ.

 

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới ủy quyền: (tại H. Chợ Mới)

1) 3.010,5 m2 đất 2L của Võ Hoàng Sang, tại ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến. GKĐ: 240.840.000đ.

 

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu ủy quyền: (tại TX Tân Châu)

1) Tài sản của Lê Cẩm Hồng, tại số 288, tổ 5, K.Long Thạnh C, P.Long Hưng , gồm: 300m2 đất ở; 669,4m2 đất LnK; Nhà ở gắn liền đất DT 60,26m2. GKĐ: 500.188.000đ.

2) Tài sản của Trần Văn Bé và Nguyễn Thị Niêm, tại số 526/4 Trần Phú, K.Long Châu, P.Long Châu, gồm: 184m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 106,7m2 (DT theo GCN QSH nhà ở và QSDĐ ở là 96,48m2). GKĐ: 215.749.000đ.

3) Tài sản của Nguyễn Vũ Thạch và Bùi Thị Thu Vân, tại đường Trần Phú, P.Long Châu, gồm: 3.1) 279,7m2 đất thổ cư; 3.2) 280,9m2 đất Ao + 716,8m2 đất thổ cư; Tài sản gắn liền đất: Nhà kho DT 128,3m2; Nhà sàn DT 33,32m2; 3.3) 300m2 đất thổ cư + 20,6m2 đất LnK; Nhà ở gắn liền đất DTXD 118,69m2, DTSD 189,01m2; Hàng rào; Cây trồng. GKĐ: 1.923.875.000đ.

4) Tài sản của Trần Quang Tuấn và Lê Thị Lương Định, tại K.Long Thạnh B, P.Long Thạnh, gồm: 48m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất: 1 trệt + 1 gác gỗ, DT 30,69m2. GKĐ: 67.487.000đ.

5) 233,9m2 đất ở tại đô thị của Phan Thành Tuấn, tại số 67 Nguyễn Hữu Cảnh, K.Long Thị A, P.Long Hưng. GKĐ: 397.746.000đ.

6) Tài sản của Phạm Kim Tiếng, tại số 36 đường Phạm Hùng, K.Long Thị D, P.Long Thạnh, gồm: 97m2 đất ở tại đô thị (Tổng DT theo GCN QSDĐ là 96,9m2); Nhà gắn liền đất: 1 trệt + 1 lầu, DTXD 74,76m2; DTSD 153,68m2. GKĐ: 729.155.000đ.

7) Tài sản của Nguyễn Văn Mai và Nguyễn Thị Ngọc Dung, tại K.Long Thạnh, P.Long Châu, gồm: 189,3m2 đất thổ cư; Tài sản gắn liền đất: Nhà ở DT 108,2m2 + Tường rào dài 27md + Mái che DT 68,4m2. GKĐ: 456.937.000đ.

8) Tài sản của Huỳnh Văn Ngành và Lê Thị Tới, tại K.Long Thạnh, P.Long Châu, gồm: 8.1) 85,2m2 đất ở tại nông thôn; Nhà gắn liền đất DT 83,3m2. 8.2) 123m2 đất ven đô; Nhà gắn liền DT 123m2. 8.3) 122,6m2 đất ở ven đô. GKĐ: 732.591.000đ.

 

* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự Tỉnh ủy quyền:

1) Tài sản của Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Đỗ Hoàng Thành Lam, tại số 310 đường Yết Kiêu, ấp Vĩnh Tiền, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, gồm: 332,2m2 đất thổ cư (trong đó có 81,4m2 đất hành lang giao thông); Tài sản gắn liền đất: Nhà kho (phần trước) DT 96,45m2, Nhà kho (phần sau) DT 23,41m2, Nhà giao dịch DT 19,79m2, Tường rào 103,5m2. GKĐ: 311.331.000đ.

2) Tài sản của Khưu Chí Tâm, tại số 42/40, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, gồm: * 2.1) 660,7m2 đất (gồm 100m2 đất ở đô thị + 560,7m2 đất trồng cây lâu năm); Nhà ở gắn liền thửa đất DTSD 69,3m2, GKĐ: 2.226.268.000đ. * 2.2)- 343,4m2 đất (gồm 100m2 đất ở đô thị + 243,4m2 đất trồng cây lâu năm), GKĐ: 1.332.993.000đ. Tổng GKĐ: 3.559.261.000đ.

3) Tài sản của Cty TNHH Xây dựng Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Hiệp Phước, gồm: * Khu 1, 2 tại số 31/11, đường Trần Hưng Đạo, K.Thới An, P.Mỹ Thạnh. * Khu 3 tại K.Thới An A, P.Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên. Cụ thể: * Đất: Khu 1: 1.836,1 m2 đất (gồm 889,3m2 đất thổ cư + 946,8m2 đất lâu năm khác); Khu 2: 90,4m2 đất lâu năm khác; Khu 3: 4.368,8m2 đất (gồm 3.854,6m2 đất trồng lúa + 514,2m2 đất bờ kênh theo bản đồ hiện trạng) (DT theo GCN QSDĐ là 4.006m2 2L) * Công trình xây dựng gắn liền đất: Khu 1: nhà ở DT 85,12m2; nhà bếp DT 14m2; nhà kho DT 187,6m2; nhà kho DT 30,24m2; nhà kho DT 28,8m2; bồn ủ DT 18,12m2; nhà vệ sinh DT 11,85m2. Khu 2: Nhà ở DT 93,07m2. * Cây trồng. GKĐ: 2.937.474.000đ.

4) Tài sản của Diệp Công Dẩn và Ngô Thị Bé Hai, tại hẻm Thủ Khoa Huân, K.Châu Long 3, P.Châu Phú B, TX Châu Đốc, gồm: 199,6m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 52,7m2. GKĐ: 526.869.950đ.

 

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 13/12/2011.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (gần Hồ Bơi Nguyễn Du). Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn

******

* Lưu ý : Hãy đọc kỹ Quy chế bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang khi tham gia đấu giá để hiểu rõ các quy định về bước giá, cách đấu giá, và các quy định khác.

 

Đấu giá An Giang : Quy chế bán đấu giá | Thông báo bán đấu giá | Mức thu phí đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang