Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

QSDĐ ở, CLN, NTTS xã Vĩnh Thành, Châu Thành, GKĐ: 406.621.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Tài sản: 149m2 đất lâu năm khác (có 43,5m2 thuộc HLSR); 2.384m2 đất ở nông thôn + cây lâu năm + đất ao (có 30,7m2 đất ONT + 69,5m2 đất CLN thuộc HLSR).

08/HĐUQ – 15/02/2012

Tài sản bán đấu giá của: Tài sản của Lê Ngọc Hiền và Nguyễn Kim Hương

Tài sản bán đấu giá tại: ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản số: 07/TB-BĐGTS ngày 15/02/2012
Hạn đăng ký đấu giá: 10h 20/03/2011 - Ngày bán đấu giá: 9h 21/03/2011

Giá khởi điểm (GKĐ) bán đấu giá: 406.621.000đ.

******

* Lưu ý : Hãy đọc kỹ Quy chế bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang khi tham gia đấu giá để hiểu rõ các quy định về bước giá, cách đấu giá, và các quy định khác.

 

Đấu giá An Giang : Quy chế bán đấu giá | Thông báo bán đấu giá | Mức thu phí đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang