Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Khu đất nông trường Lương An Trà, huyện Tri Tôn. GKĐ: 4.285.940.000đ

Tài sản là bất động sản, nhà, đất được giao dịch tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang

Tài sản: 126.799,6m2 đất (1.085,8m2 đất ở + 4.309,7m2 đất ao + 121.404,1m2 đất trồng cây lâu năm); Tài sản gắn liền đất: Nhà cấp 4C DTSD 4 khu: 1.085,8m2.

15/HĐUQ – 27/02/2012

Tài sản bán đấu giá của: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh An Giang

Tài sản bán đấu giá tại: Khu đất Văn phòng Nông trường Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản số: 19/TB-BĐGTS ngày 20/4/2012
Hạn đăng ký đấu giá: 10h 22/5/2011 - Ngày bán đấu giá: 9h 23/5/2011

Giá khởi điểm (GKĐ) bán đấu giá: 4.285.940.000đ

******

* Lưu ý : Hãy đọc kỹ Quy chế bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang khi tham gia đấu giá để hiểu rõ các quy định về bước giá, cách đấu giá, và các quy định khác.

 

Đấu giá An Giang : Quy chế bán đấu giá | Thông báo bán đấu giá | Mức thu phí đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang