Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 21 ngày 05/6/2013

I/. Vào lúc 09 giờ 00 ngày  26  tháng 6 năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền, như sau:
Hệ thống máy móc thiết bị làm lạnh đqsd của Cty TNHH TM SX XD Gia Hân, tại K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, gồm: 01 Hệ thống kho lạnh 500 tấn + Hệ thống tủ pel 800 kg/mẻ 3 giờ + Hệ thống máy cấp đông băng chuyền IQF 750 kg/giờ + Hệ thống tủ đông gió + Công cụ dự phòng + Công cụ dụng cụ. Giá khởi điểm (GKĐ): 6.652.166.000đ.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 25  tháng 6 năm 2013.
II/. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 7 năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, như sau:
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu ủy quyền: (tại TX. Tân Châu)
1) Tài sản của Nhan Vĩnh Hoà và Trần Thị Hướng, tại K.Long Thị C, P.Long Hưng, gồm: 48,8m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 47,725m2. GKĐ: 333.652.000đ.
2) Tài sản của Đỗ Quốc Triệu và Nguyễn Thị Kim Phượng, tại tổ 3, ấp 1, xã Vĩnh Xương, gồm: *Đất: 129,9m2 đất thổ cư + 777,2m2 đất (300m2 đất sản xuất kinh doanh + 477,2m2 đất CLN); *CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 117,6m2; Nhà máy DT 198,8m2, Bồn giảm nhiệt KL 63m3, Bồn chứa nước KL 148,86m3; * Thiết bị SX nước đá. GKĐ: 1.437.775.000đ.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: (tại TPLX)
1) Tài sản của Võ Thanh Truyền và Đỗ Thị Phương Thu, tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, gồm: 252,7m2 đất (200m2 đất ONT + 52,7m2 đất CLN), GKĐ: 100.161.000đ.
2) Tài sản của Hồ Thị Kim Hiếu, tại Lô 14-I10, đường Dự Định, K.Đông Thịnh, P.Mỹ Phước, gồm: 56m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 116,8m2, GKĐ: 844.360.000đ.
* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:
1) Tài sản của Nguyễn Hữu Nguyên và Nguyễn Ngọc Lang, tại ấp Khánh Phát, xã Khánh Hoà, H.Châu Phú, gồm: TS1) 1.280,8m2 (600m2 đất ONT + 291,2m2 đất CLN + 389,6m2 đất NTS); Nhà ở gắn liền đất DT 114,17m2, GKĐ: 707.321.000đ. TS2) 1.256m2 đất HNK, GKĐ: 113.424.000đ. TS3) 6.592m2 đất (516m2 đất Ao + 6.076m2 đất ĐM), GKĐ: 595.304.000đ. Tổng GKĐ: 1.416.049.000đ.
2) Tài sản của Phạm Thành Nhơn và Trần Lệ Hằng, tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú, gồm: 725,6m2 đất (556,7m2 đất ở tại nông thôn + 168,9m2 đất nuôi trồng thủy sản); Tài sản gắn liền đất: Nhà DT 104,57m2; Phòng karaoke DT 56,7m2; Nhà VS DT 3,75m2. GKĐ: 387.359.000đ.
3) Tài sản của Đoàn Thanh Việt và Phạm Thị Thuý Kiều, tại ấp Thạnh An, Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, gồm: TS1) 412,6m2 đất thổ cư, GKĐ: 336.091.000đ; TS2) 131,4m2 đất thổ cư, GKĐ: 101.813.000đ. TS3) 310,7m2 đất ở nông thôn, GKĐ: 140.291.000đ. Tổng GKĐ: 578.195.000đ.
4) Tài sản của Phan Kim Phú, tại số 442/23, K.Bình Khánh 7, P.Bình Khánh, TPLX, gồm: Đất: 609,6m2 (133,3m2 đất thổ cư + 476,3m2 đất LnK); 02 căn nhà gắn liền đất DT 74,3m2 + DT 31,2m2. GKĐ: 571.216.000đ.
5) Tài sản của Huỳnh Quang Hải và Lưu Thị Thuý, tại số 674C/34, K.Bình Khánh 4, P.Bình Khánh, TPLX, gồm: 163,3m2 đất ở nông thôn; 02 căn nhà gắn liền đất DT 44m2 + DT 31,9m2. GKĐ: 277.739.000đ.
6) Tài sản của Nguyễn Văn Nghiệp và Võ Thị Kim Màu, tại số 660/34, K.Bình Khánh 4,  P.Bình Khánh, TPLX, gồm: 198,6m2 đất (178,3m2 thổ cư + 20,3m2 đất LNK); 02 căn nhà gắn liền đất  DT 37,3 m2 + DT 25,7m2. GKĐ: 244.802.000đ.
7) Tài sản của Trần Sĩ Hùng, Trần Thị Hồng Thắm và Trần Đại Phúc, tại P.Bình Khánh, TPLX, gồm: *TS1: tại đường Phan Bội Châu, K.Bình Thới 1, gồm: 916,6m2 đất (200m2 đất ở đô thị + 716,6m2 đất trồng CLN); CTXD gắn liền đất: 04 căn nhà DT (62,57m2 + 36,8m2 +179,25m2 + 60,18m2); 02 mái che DT (68,25m2 + 12,36m2); Nhà VS 5,4m2. GKĐ: 1.348.949.000đ. *TS2: tại số 635A/32, đường Thái Phiên, K.Bình Khánh 2, gồm: 97,5m2 đất (60m2 đất ở đô thị + 37,5m2 đất trồng CLN); Nhà gắn liền đất DTSD 109,74m2. GKĐ: 875.757.000đ.
8) Tài sản của Công Ty TNHH XD&TM Phát Tài và Huỳnh Ngọc Chặt:
*TS1: tại số 82 Sư Vạn Hạnh, K.Bình Khánh 7, P.Bình Khánh, TPLX: 78,5m2 đất ở tại đô thị; CTXD gắn liền đất DTSD 151,28m2, GKĐ: 711.461.000đ.
*TS2: tại ấp Hoà Thới, xã Định Thành, H.Thoại Sơn: Đất: 3.980,5m2 (300m2 đất ở tại nông thôn + 3.618,1m2 đất trồng cây lâu năm + 62,4 đất CLN nằm trong HLGT); 02 căn nhà gắn liền đất  DT sàn 104,2 m2 + DT 83,2 m2. GKĐ: 1.022.826.000đ.
9) Tài sản của Đỗ Phước An và Lê Thị Thu Trang, tại đường Quản Cơ Thành, K.Bình Thới 2, P.Bình Khánh, TPLX, gồm: 134,9m2 đất thổ cư; Nhà gắn liền đất DT 48,5m2. GKĐ: 806.603.000đ.
10) Tài sản của Nguyễn Minh Hiền và Dương Thị Ngọc Như, tại số 246 Trương Định, K.Châu Long 7, P.Châu Phú B, TX Châu Đốc, gồm: 150,1m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 129,5m2. GKĐ: 627.575.000đ.
11) Tài sản của Ngô Văn Sĩ và Nguyễn Thị Nga, tại tổ 5, đường Trương Định, K.Châu Quới 1, P.Châu Phú B, TX Châu Đốc, gồm: 110,4m2 đất (89,1m2 đất ở đô thị + 21,3m2 đất LNk); CTXD gắn liền đất: Nhà DTSD 114,5m2; Sân  trước DT 13,6m2; Hàng rào DT 16,8m2. GKĐ: 463.336.000đ.
12) 7.096m2 đất trồng lúa của Lê Văn Đừng và Dương Thị Hạnh, tại ấp Hoà Hưng, xã Hoà Lạc, H.Phú Tân. GKĐ: 373.604.000đ.
13) Tài sản của Nguyễn Văn Chiều và Lê Thị Thu, tại số 852/43, K.Bình Đức 2, P.Bình Đức, TPLX, gồm: 768,9m2 đất (600m2 đất ONT + 168,9m2 đất CLN); 02 căn nhà gắn liền đất DT 45,36m2 + DT 23,62m2. GKĐ: 221.709.000đ.
14) Tài sản của Nguyễn Văn Phiên và Phan Thị Ruộng, tại số 852/43, K.Bình Đức 2, P.Bình Đức, TPLX, gồm: 622,3m2 đất (600m2 đất ONT + 22,3m2 đất CLN); 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 146,38m2 + DT 25,11m2. GKĐ: 295.148.000đ.
15) Tài sản của Đào Thị Kiếm, tại đường Hoàng Đạo Cật, tổ 07, K.Vĩnh Tây 2, P.Núi Sam, TX Châu Đốc, gồm: 305,1m2 đất ODT; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 203,7m2; Nhà kho DTSD 25,8m2; Hàng rào DT 28,15m2; Sân phơi: DT 141,95m2. GKĐ: 1.214.848.000đ.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 09/7/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (gần Hồ Bơi Nguyễn Du). Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang