Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 28 ngày 11/7/2013

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, như sau:
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú ủy quyền: (tại H.Châu Phú)
1) Tài sản của Công ty TNHHTM tổng hợp du lịch xuất khẩu Hạt Mưa, tại ấp Khánh Đức, xã Khánh Hoà, gồm: * TS1: 1.602,2m2 đất (600m2 đất thổ cư + 1.002,2m2 đất LnK); TS gắn liền đất: Nhà ở DTSD 163,08m2; 02 Nhà nấu ăn DT 54,32m2 + 41,86m2; 08 căn nhà ăn DTSD 79,36m2; Vũ trường DTSD 417,05m2. GKĐ: 2.014.280.164đồng. * TS2: 588,9m2 đất (176,1m2 đất ONT + 412,8m2 đất CLN); TS gắn liền đất: Nhà khách sạn DTSD 1.036m2; Nhà tạm DT 36m2; Nhà nghỉ DT 60m2; Nhà xe DT 130,65m2; Bồn nước 18,72m3; Sân trước DT 66,75m2; Hàng rào trước DT 52,92m2; Hàng rào sau DT 74,79m2. GKĐ: 4.409.865.111đồng. * Máy móc, thiết bị đqsd (gắn liền nhà khách sạn). GKĐ: 139.748.125đồng. * Tổng GKĐ (làm tròn): 6.563.893.000đồng.
2) Tài sản của Huỳnh Văn Hùng và Võ Thị Hết, tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, gồm: * TS1: Đất: 683,7m2 (331,2m2 đất thổ cư (có 29,8m2 nằm trong HLGT) + 352,5m2 đất ao); TS gắn liền đất: Nhà ở DT 115,77m2, Nhà bếp, DT 42,25m2, Sân trước + hông DTSD 169,125m2, Hàng rào: 64,77md, Sàn nước DTSD 7,27m2, Hồ nước DT 2,94m2. GKĐ: 791.795.655đồng.* TS2: Đất: 5.944m2 đất Hgđb + Ao + 2L (hiện trạng đã đào ao), Cây trồng trên đất. GKĐ: 234.355.243đồng. Tổng GKĐ: 1.026.150.898đồng.
3) 57,5m2 đất thổ cư của Lê Văn Hận và Lê Thị Hương, tại ngõ phố 3, khu Công Nghiệp Bình Long, ấp Bình Hưng, xã Bình Long. GKĐ: 76.988.475đồng
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền: (tại H.Châu Thành)
1) Tài sản của Bạch Phước Ngợi và Lê Thị Tốt, tại ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, gồm: * Đất: 131,6m2 đất ở tại nông thôn + 343,5m2 đất thổ cư (có 26,4m2 thuộc HLLG). *CTXD liền đất: Nhà trước DT 94,24m2; Nhà sau DT 91,2m2; Mái che DT 45,6m2; Sân phơi DT 41,04m2; Tường rào DT 36,96m2. GKĐ: 384.456.960đồng.
2) Tài sản của Phan Thành Đông và Trương Thị Nhuần, tại số 40, tổ 7, ấp Hoà Phú 1, TT.An Châu, gồm: *Đất: 821,8m2 (300m2 đất ODT + 352,2m2 đất CLN + 169,6m2 đất nuôi trồng thuỷ sản; đã san lấp); *CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 246,42m2; Nhà phụ DT 47,88m2; Mái che DT 25,2m2; Tường rào DT 12,09m. GKĐ: 2.582.791.695đồng.
3) Tài sản của Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ánh Mai, tại ấp Hoà Phú 3, TT.An Châu, gồm: 158,9m2 đất thổ cư; CTXD gắn liền đất: Nhà trước DT 25,77m2; Nhà sau DT 63,85m2; Nhà phụ DT 20,8m2; Mái nhà trước DT 16,66m2. GKĐ: 428.760.878đồng.
4) Tài sản của Lê Trường An tại ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, gồm: 523,6m2 đất (133,1m2 đất ở tại nông thôn + 16,9m2 đất ONT thuộc HLGT + 373,6m2 đất trồng cây lâu năm); CTXD gắn liền đất: Nhà chính DT 93,3m2; Nhà tạm DT 21,24m2; Tường rào DT 53,77m2; Hàng rào DT 25,4m2. Hàng rào DT 33m2. Cây trồng trên đất. GKĐ: 274.909.140đồng.
5) Tài sản của Cty TNHH Nam Hùng (Vương Quốc Tuấn), tại ấp Hoà Hưng, Hoà Bình Thạnh, Châu Thành, gồm: * Đất: 10.166,3m2 (849m2 đất thổ cư (có 104,6m2 thuộc HLGT) + 9.317,3m2 đất chuyên dùng). * CTXD gắn liền đất: Nhà làm việc DTSD 172,46m2; Nhà kho DTSD 1.105m2; Nhà tập thể DTSD 90,4m2 + 98,77m2; Lò gạch DTSD 612,06m2; Nhà sinh hoạt DTSD 220,5m2 + 319,39m2; Nhà ăn DTSD 65,27m2; Nhà chứa vật liệu DTSD 148,07m2; Hàng rào 639,3m2.* Cây trồng trên đất. GKĐ: 4.471.930.239đồng.
6) Tài sản của Lê Bình Kim và Trần Thị To, tại xã Vĩnh Nhuận, gồm:
+ Khu Vực 1 (tại ấp Vĩnh Thuận): *85.886m2 đất (theo Sơ đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng ĐKQSDĐ đo vẽ thực tế, đã được cấp GCN QSDĐ); *Tài sản gắn liền đất: 02 Nhà làm việc DT 14,4m2 + DT 37,2m2; Nhà kho DT 569,8m2; Nhà phụ DT 59,09m2; Mái hiên DT 89,7m2; Kho DT 156,8m2; 06 liều tạm DT 12m2; Trạm bảo vệ DT 6,12m2; Hàng rào dài 9,2m cao 2m; Hàng rào dài 62m cao 1,9m; Hàng rào quanh khu đất tổng chiều dài 1350m cao 1,6m; Nhà nghỉ mát DT 16,1m2; *Cây trồng trên đất. GKĐ: 10.919.775.000đồng.
+ Khu Vực 2 (tại ấp Vĩnh Lợi): 25.413m2 đất nuôi trồng thuỷ sản; Nhà kho gắn liền đất DT 126m2. GKĐ: 2.458.898.300đồng.
+ Khu Vực 3 (tại ấp Vĩnh Thuận): 7.137m2 đất trồng lúa. GKĐ: 690.558.278đồng.
7) 4.159m2 đất LUC của Thái Trường Vinh và Nguyễn Thị Quí tại ấp Hoà Hưng, xã Hoà Bình Thạnh. GKĐ: 185.283.450đồng.
8) 2.177m2 đất trồng lúa của Lê Văn Chơi và Phạm Thị Cà tại ấp Hoà Hưng, xã Hoà Bình Thạnh. GKĐ: 93.066.750đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu ủy quyền: (tại TX.Tân Châu)
1) 5.635 m2 đất trồng lúa của Trần Văn Giớn và Nguyễn Thị Thảo, tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hoà. GKĐ: 192.717.000đồng.
2) Tài sản của Phan Văn Bình và Cù Thị Bồi, tại tổ 8, K. Long Châu, P. Long Châu, gồm: *TS1) 697,5m2 đất thổ cư, GKĐ: 788.561.000đồng. *TS2) 764,8m2 đất (599,3m2 đất CD + 165,5m2 đất HLGT), GKĐ: 262.028.000đồng. Tổng GKĐ: 1.050.589.000đồng.
3) Tài sản của Đoàn Văn Phước và Nguyễn Thị Ngọc Thúy, tại K.Long Thạnh, P.Long Châu, gồm: *TS1) 92,9m2 đất thổ cư; CTXD gắn liền đất: Nhà DTSD 93,1m2; Hàng rào DT 15,8m2, GKĐ: 133.228.000đồng; *TS2) 720,4m2 đất (562,5m2 đất thổ cư + 37,5m2 đất T HLGT + 120,4m2 đất LNK), GKĐ: 470.934.000đồng. Tổng GKĐ: 604.162.000đồng.
4) Tài sản của Nguyễn Thanh Hùng và Bùi Thị Ngọc Loan, tại đường số 03, K. Long Thị D, P. Long Thạnh, gồm: 48m2 đất thổ cư + Nhà gắn liền đất DT 48m2; 48m2 đất thổ cư + Nhà gắn liền đất DTXD 48m2, DTSD 78,8m2. GKĐ: 733.056.000đồng.
5) Tài sản của Nguyễn Văn Bé và Huỳnh Thị Hò, tại K. Long Thạnh A, P. Long Thạnh, gồm: 99,9m2 đất ở tại đô thị; Nhà gắn liền đất DT 76,12m2. GKĐ: 651.605.000đồng.
6) Tài sản của Trần Văn Bé và Nguyễn Thị Niêm, tại số 526/4 Trần Phú, K.Long Châu, P.Long Châu, gồm: 184m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 106,7m2 (DT theo GCN QSH nhà ở và QSDĐ ở là 96,48m2). GKĐ: 158.593.000đồng.
7) Tài sản của Trần Quang Tuấn và Lê Thị Lương Định, tại K.Long Thạnh B, P.Long Thạnh, gồm: 48m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 30,69m2. GKĐ: 49.609.000đồng.
8) Tài sản của Phạm Kim Tiếng, tại số 36 Phạm Hùng, K.Long Thị D, P.Long Thạnh, gồm: 97m2 đất ở tại đô thị (DT theo GCNQSDĐ là 96,9m2); Nhà gắn liền đất DTSD 153,68m2. GKĐ: 481.059.000đồng.
9) Tài sản của Huỳnh Văn Ngành và Lê Thị Tới, tại K.Long Thạnh, P.Long Châu, gồm: 85,2m2 đất ở tại nông thôn; Nhà gắn liền đất DT 83,3m2. GKĐ: 119.887.000đồng.
10) 1.993m2 đất nông nghiệp của Cổ Lai và Nguyễn Ngọc Pha, tại ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh. GKĐ: 115.020.000đồng.
11) Tài sản của Nguyễn Vũ Thạch và Bùi Thị Thu Vân, tại đường Trần Phú, P.Long Châu, gồm: TS1) 279,7m2 đất thổ cư; TS2) 280,9m2 đất Ao + 716,8m2 đất thổ cư; Tài sản gắn liền đất: Nhà kho DT 128,3m2; Nhà sàn DT 33,32m2; TS3) 300m2 đất thổ cư + 20,6m2 đất LnK; Nhà ở gắn liền đất DTXD 118,69m2, DTSD 189,01m2; Hàng rào; Cây trồng. GKĐ: 2.256.028.000đồng.
12) Tài sản của Lê Cẩm Hồng, tại số 288, tổ 5, K.Long Thạnh C, P.Long Hưng , gồm: 300m2 đất ở + 669,4m2 đất LnK; Nhà ở gắn liền đất DT 60,26m2. GKĐ: 1.385.343.000đồng.
13) Tài sản của Nguyễn Văn Hùng và Trương Thị Ngọc Điểm, tại khóm Long Thị A, phường Long Hưng, gồm: 26.6m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền DTSD 43,89m2. GKĐ: 370.000.000đồng
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2013.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang