Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 33 ngày 16/8/2013

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng  9  năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, như sau:
 * Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: ( tại TPLX)
1) 44,9m2 đất thổ cư của Trịnh Minh Tâm và Nguyễn Thị Giếng, tại K.Bình Đức 3, P.Bình Đức. Giá khởi điểm (GKĐ): 65.286.000đồng.
2) Tài sản của Phan Long Hồ và Lê Kim Hà, tại K.Tây An, P.Mỹ Thới, gồm: 6.720,4m2  đất (800m2 đất thổ cư  + 4.306,9m2 đất LnK + 1.613,5m2 đất Ao); Cây trồng trên đất. GKĐ: 2.269.596.000đồng.
3) 64,1m2 đất T của Tăng Minh Dũng và Trần Thị Kim Loan, tại số 1/47A, Quốc lộ 91, P.Mỹ Thạnh. GKĐ: 648.000.000đồng.
4) Tài sản của Tăng Minh Dũng, Tăng Minh Đức, Trần Thị Kim Loan và Trần Kim Em, tại số 1/47, Quốc lộ 91, P.Mỹ Thạnh, gồm: 446,8m2 đất ODT + 492,6m2 đất (200m2 đất T + 292,6m2 đất LNK). GKĐ: 2.623.393.000đồng.
5) Tài sản của Võ Hùng Hoàng và Võ Thị Ngọc Phỉ, tại số 154/2 Bùi Văn Danh, P.Mỹ Xuyên, gồm: 86,6m2 đất ở đô thị; Nhà gắn liền đất: DT 27,7m2 + 15,2m2. GKĐ: 281.485.271đồng.
6) Tài sản của Phạm Thanh Thuý (Phan Thanh Thuỷ), tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, gồm: 54,3m2 đất ở tại nông thôn (có 5,3m2 nằm trong HLGTSR); Nhà ở gắn liền đất DT 79,5m2. GKĐ: 154.424.070đồng.
7) Tài sản của Nguyễn Tấn Cường, Huỳnh Thị Loan, Nguyễn Thanh Sơn; tại số 18/15, K. Trung Thạnh, P.Mỹ Thới, gồm: 1.229,8m2 đất (400m2 đất ODT + 829,8m2 đất CLN); Nhà trọ gắn liền đất DT 129,7m2. GKĐ: 815.099.539đồng.
8) Tài sản của Lý Hoàng Hải, tại K.Trung An, P.Mỹ Thới, gồm: 175,3m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 92,8m2. GKĐ: 329.401.566đồng.
9) Tài sản của Trần Hữu Kiệm và Võ Tuyết Hạnh, tại đường Phạm Ngọc Thạch, K.Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước, gồm: 443,8m2 đất ở tại đô thị; Nhà chính DT 163m2 + mái che DT 35m2   GKĐ: 3.269.200.500đồng.
10) Tài sản của Trần Bá Khách và Nguyễn Thị Huệ, tại ấp Bình Hoà 2, xã Mỹ Khánh, gồm: 132m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 66,3m2. GKĐ: 135.201.798đồng.
11) Tài sản của Cao Thanh Lâm và Nguyễn Thị Ngọc Hiền, tại số 248/12A, K. Bình Đức 5, P. Bình Đức, gồm: 179,9m2 đất ở tại đô thị; Nhà gắn liền đất: DT sàn 110,7m² + 32,1m²; Nhà DT 12,7m²; 83,4m² đất trồng CLN (Hiện trạng trên đất có phần mộ DT 18,3m2). Nhà tạm gắn liền đất: DT 23,4m2. GKĐ: 1.049.760.000đồng.
12) Tài sản của Lê Văn Đức Em và Đỗ Thị Ren, tại số 199, Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, gồm: 71,4m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 128,3m2. GKĐ: 3.000.000.000đồng.
13) Tài sản của Phạm Bình Truyền và Hồ Thị Mum, gồm : *Nhà, đất tại lô 6B, đường Dự Định, tổ 44B, K.Đông Hưng, P.Đông Xuyên: 89,7m2 đất ở đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 97m2. *200m2 đất ở đô thị + 65,1m2 đất trồng cây lâu năm tại P. Mỹ Phước. GKĐ:  726.582.150đồng.
14) Tài sản của Nguyễn Văn Thum và Lê Thị Thanh Hồng, tại số 60/25A, K.Mỹ Phú, P.Mỹ Quý, gồm: 69,4m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DTSD 104,5m2. GKĐ: 281.826.000đồng.
15) Tài sản của Hồ Thị Kim Hiếu, tại Lô 14-I10, đường Dự Định, K.Đông Thịnh, P.Mỹ Phước, gồm: 56m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 116,8m2. GKĐ: 844.360.000đồng.
* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:
1) Tài sản của Đỗ Văn Chiều và Nguyễn Thị Thu, gồm: * Khu 1: tại ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, TX Tân Châu, gồm: 253,2m2 đất ONT; 03 căn nhà gắn liền đất: DT 43,4m2  + DT 60,83m2 + DT 45,43m2, GKĐ: 349.507.800đồng; * Khu 2: tại ấp Tân Lập, xã Tân An, TX Tân Châu: 10.795m2 đất LUC, GKĐ: 582.930.000đồng. Tổng GKĐ: 932.437.800đồng.  
2) Tài sản của Nguyễn Minh Hiền và Dương Thị Ngọc Như, tại số 246 Trương Định, K.Châu Long 7, P.Châu Phú B, TX Châu Đốc, gồm: 150,1m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 129,5m2. GKĐ: 596.196.000đồng.
3) 7.096m2 đất trồng lúa của Lê Văn Đừng và Dương Thị Hạnh, tại ấp Hoà Hưng, xã Hoà Lạc, H.Phú Tân. GKĐ: 336.244.000đồng.
4) Tài sản của Nguyễn Văn Chiều và Lê Thị Thu, tại số 852/43, K.Bình Đức 2, P.Bình Đức, TPLX, gồm: 768,9m2 đất (600m2 đất ONT + 168,9m2 đất CLN); 02 căn nhà gắn liền đất DT 45,36m2 + DT 23,62m2. GKĐ: 199.538.000đồng.
5) Tài sản của Nguyễn Văn Phiên và Phan Thị Ruộng, tại số 852/43, K.Bình Đức 2, P.Bình Đức, TPLX, gồm: 622,3m2 đất (600m2 đất ONT + 22,3m2 đất CLN); 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 146,38m2 + DT 25,11m2. GKĐ: 265.633.000đồng.
6) Tài sản của Phạm Huy Phương và Lương Kim Loan, tại ấp Đông Sơn 2, TT Núi Sập, H.Thoại Sơn, gồm: 136,8m2 đất CD; Nhà gắn liền đất DTSD 181,08m2. GKĐ: 418.468.590đồng.
7) Tài sản của Phạm Thành Nam và Nguyễn Thị Liên, tại ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, H.Thoại Sơn, gồm: 850m2 đất (600m2 đất ở tại nông thôn + 161,5m2 đất trồng cây lâu năm + 88,5m2 đất CLN nằm trong HLGT); Nhà gắn liền đất DT 40,5m2 + DT 23,7m2. GKĐ: 140.481.486đồng.
8) Tài sản của Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Thị Hoàng Oanh: *Tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, TPLX: 63m2 đất ở tại nông thôn (có 5,3m2 thuộc HLGTSR) + 165m2 đất ở tại nông thôn + 6.798m2 đất trồng lúa, GKĐ: 1.215.000.000đồng; *Tại ấp Phú An 2, xã Bình Hoà, H.Châu Thành: 5.253m2 đất trồng lúa, GKĐ: 162.000.000đồng.
9) Tài sản của Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Như Lâm, Nguyễn Hữu Thọ và Mai Thị Phi, gồm: khu 1 tại K.Đông Thạnh; (Khu 3+4) tại K.Thới An A, P.Mỹ Thạnh, TPLX: *Khu 1: 405,5m2 đất thổ cư; CTXD gắn liền đất: Nhà DTSD 178,3m2; Hàng rào DT 174,4m2, GKĐ: 2.307.352.813đồng; *Khu 3: 4.178m2 đất LNK, GKĐ: 356.354.190đồng; *Khu 4: 6.056m2 đất (5.726m2 đất 2L + 330m2 đất CDK), GKĐ: 448.987.601đồng. Tổng GKĐ: 3.112.694.604đồng.
10) Tài sản của Phạm Thị Khôi, tại hẻm 7 Trần Hưng Đạo, K.Đông An 5, P.Mỹ Xuyên, TPLX, gồm: 468,6m2 đất (200m2 đất ở tại đô thị + 268,6m2 đất trồng cây lâu năm). GKĐ: 1.684.033.113đồng.
11) Tài sản của Đỗ Thị Mai, tại số 15/1B Trần Hưng Đạo, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TPLX, gồm: 644,8m2 đất (366,2m2 đất thổ cư + 231m2 đất LNK+ 47,6m2 đất ND). Hiện trạng trên đất có khu mộ DT 56,55m2. 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 158,07m2 + DT 33,9m2. GKĐ: 4.209.211.000đồng.
12) Tài sản của Đào Thị Kiếm, tại đường Hoàng Đạo Cật, tổ 07, K.Vĩnh Tây 2, P.Núi Sam, TX Châu Đốc, gồm: 305,1m2 đất ODT; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 203,7m2; Nhà kho DTSD 25,8m2; Hàng rào DT 28,15m2; Sân phơi: DT 141,95m2. GKĐ: 1.093.363.000đồng.
13) Tài sản của Lưu Văn Trò Em và Huỳnh Thị Luyến, tại số 033/3 ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hoà Hưng, TPLX, gồm: 525,6m2 đất thổ cư; CTXD gắn liền đất: Nhà DT 38,72m2 + DT 13,86m2; Mái che DT 32,64m2; Nhà bếp DT 13,53m2; Nhà VS DT 2,52m2; Hàng rào DT 46,44m2; Cây trồng trên đất. GKĐ: 382.024.000đồng.
14) Tài sản của Nguyễn Văn Thuỷ và Trần Tuyết Nga, tại số 258/1 Trần Nhật Duật, P.Mỹ Long, TPLX, gồm: 52m2 đất ODT + 146,10m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTSD 317,04m2, DTXD 95,7m2. GKĐ: 4.592.700.000đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 18/9/2013.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (gần Hồ Bơi Nguyễn Du). Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang