Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 44 ngày 23/10/2013

I/. Vào lúc 09 giờ 00 ngày  20  tháng  11  năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền, như sau:
Hệ thống máy móc thiết bị làm lạnh đqsd của Cty TNHH TM SX XD Gia Hân, tại K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, TPLX gồm: 01 Hệ thống kho lạnh 500 tấn + Hệ thống tủ pel 800 kg/mẻ 3 giờ + Hệ thống máy cấp đông băng chuyền IQF 750 kg/giờ + Hệ thống tủ đông gió + Công cụ dự phòng + Công cụ dụng cụ. Giá khởi điểm (GKĐ): 5.388.255.000đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 19  tháng 11 năm 2013.
II/. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng  12  năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, như sau:
 * Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: ( tại TPLX)
1) Tài sản của Nguyễn Văn Coi và Nguyễn Thị Ca, tại số 4/1B K.Thới Thạnh, P.Mỹ Thạnh, gồm: 245,7m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 103,45m2. GKĐ: 233.884.400đồng.
2) Tài sản của Trần Thị Bích Thủy và Võ Trường Linh, tại số 38/3c, tổ 2, K.Mỹ Phú, P.Mỹ Quý, gồm: 169,8m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTXD 90,36m2, DTSD 191,47m2. GKĐ: 939.288.000đồng.
3) Tài sản của Phan Văn Minh và Nguyễn Thị Tuyết Mai, tại số 40/5, K.Mỹ Quới, P.Mỹ Quý, gồm: 201,5m2 đất trồng cây lâu năm; 209m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 125m2. GKĐ: 592.571.000đồng.
4) Tài sản của Phan Công Tâm và Nguyễn Thị Bạch Tuyết, tại K.An Hưng, P.Mỹ Thới, gồm: 811,3m2 đất (100m2 đất ở đô thị + 711,3m2 đất CLN); 4.710m2 đất (100m2 đất thổ cư + 4.610m2 đất LN). GKĐ: 1.981.796.000đồng.
5) Tài sản của Nguyễn Văn Huyện và Đoàn Thị Bích Thủy, tại K.Bình Đức 6, P.Bình Đức, gồm: 1.829,2m2 đất (600m2 đất ONT +  972m2 đất CLN + 257,2m2 đất NTTS); Nhà ở gắn liền đất DTSD 72,9m2. GKĐ: 619.214.000đồng.
6) Tài sản của Lâm Nhơn, tại số 65/3 Thoại Ngọc Hầu, K.4, P.Mỹ Long, gồm: 129m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 116,2m2. GKĐ: 2.143.260.000đồng.
7) Tài sản của Bùi Thị Két, tại số 101/5A Trần Hưng Đạo, K.Đông Thịnh 7, P.Mỹ Phước, gồm: 108,7m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 179,8m2. GKĐ: 2.250.864.000đồng.
8) Tài sản của Nguyễn Đức Minh, tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, gồm: 874,9m2 đất (600m2 đất ONT + 274,9m2 đất CLN); Nhà gắn liền đất DT 112,94m2. GKĐ: 341.832.000đồng.
9) Tài sản của Phạm Ngọc Đẹp, tại số 671B, hẻm Trần Khánh Dư, P.Mỹ Xuyên, gồm: 98,7m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 287,49m2. GKĐ: 2.551.500.000đồng.
10) Tài sản của Nguyễn Văn Thum và Lê Thị Thanh Hồng, tại số 60/25A, K.Mỹ Phú, P.Mỹ Quý, gồm: 69,4m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DTSD 104,5m2. GKĐ: 253.644.000đồng.
11) Tài sản của Trần Hữu Kiệm và Võ Tuyết Hạnh, tại số 757, hẻm Hà Hoàng Hổ, K.Đông Thành, P.Đông Xuyên, gồm: 486,3m2 đất ODT; CTXD gắn liền đất: 03 gian nhà + 19 phòng trọ, DT sàn 472,2m2. GKĐ: 2.490.316.000đồng.
12) Tài sản của Trần Hữu Kiệm và Võ Tuyết Hạnh, tại đường Phạm Ngọc Thạch, K.Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước, gồm: 443,8m2 đất ở tại đô thị; Nhà chính DT 163m2 + mái che DT 35m2   GKĐ: 2.942.280.450đồng.
13) Tài sản của Phạm Bình Truyền và Hồ Thị Mum, gồm : *Nhà, đất tại lô 6B, đường Dự Định, tổ 44B, K.Đông Hưng, P.Đông Xuyên: 89,7m2 đất ở đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 97m2. *200m2 đất ở đô thị + 65,1m2 đất trồng cây lâu năm tại P. Mỹ Phước. GKĐ:  653.923.935đồng.
14) 452,5m2 đất thổ cư của Lê Văn Dũng và Tô Thị Bửu Chí, tại số 549/5A tổ 8, K.Tây Huề 1, P.Mỹ Hòa. GKĐ: 71.484.227đồng.
* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:
1) Tài sản của Đỗ Văn Chiều và Nguyễn Thị Thu, gồm: * Khu 1: tại ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, TX Tân Châu, gồm: 253,2m2 đất ONT; 03 căn nhà gắn liền đất: DT 43,4m2  + DT 60,83m2 + DT 45,43m2, GKĐ: 314.557.020đồng; * Khu 2: tại ấp Tân Lập, xã Tân An, TX Tân Châu: 10.795m2 đất LUC, GKĐ: 524.637.000đồng. Tổng GKĐ: 839.194.020đồng.  
2) 7.096m2 đất trồng lúa của Lê Văn Đừng và Dương Thị Hạnh, tại ấp Hoà Hưng, xã Hoà Lạc, H.Phú Tân. GKĐ: 302.619.600đồng.
3) Tài sản của Ngô Văn Bàn và Nguyễn Thị Chón, tại số 1116/56, K.Bình Đức 1, P.Bình Đức, TPLX gồm: 78,8m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 50,51m2. GKĐ: 110.528.550đồng.
4) Tài sản của Thái Thanh Lâm và Trần Thị Mại, tại số 1513D/76, K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, TPLX, gồm: 39,2m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DTSD 78,4m2. GKĐ: 178.200.000đồng.
5) 9.009m2 đất (4.542m2 đất BHK + 4.467m2 đất LUC) của Phan Văn Trãi và Bùi Thị Thanh, tại tổ 3, K.Long Quới C, P.Long Phú, TX.Tân Châu. GKĐ: 731.756.500đồng.
6) Tài sản của Hứa Chơn Tư, Đoàn Thị Tư và Hứa Thị Mai, gồm: * Khu 1, 2 tại số 31/11 Trần Hưng Đạo, K.Thới An, P.Mỹ Thạnh; * Khu 3 tại K.Thới An A, P.Mỹ Thạnh, TPLX. Cụ thể: *Khu 1: 1.836,1 m2 đất (889,3m2 đất thổ cư + 946,8m2 đất lâu năm khác); CTXD gắn liền đất: nhà ở DT 85,12m2; nhà bếp DT 14m2; 03 nhà kho DT 187,6m2 + DT 30,24m2 + DT 28,8m2; bồn ủ DT 18,12m2; nhà VS DT 11,85m2; Cây trồng. GKĐ: 1.313.355.000đồng. *Khu 2: 90,4m2 đất lâu năm khác; Nhà ở DT 93,07m2, GKĐ: 189.016.000đồng. *Khu 3: 4.368,8m2 đất (3.854,6m2 đất trồng lúa + 514,2m2 đất bờ kênh theo bản đồ hiện trạng) (DT theo GCN QSDĐ là 4.006m2 2L), GKĐ: 232.175.000đồng. Tổng GKĐ: 1.734.546.000đồng.
7) Tài sản của Lăng Ngọc Dục, tại số 32 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TPLX, gồm: 63,9m2 đất ONT ; Nhà ở gắn liền đất DTSD 129,39m2 . GKĐ:  2.025.000.000đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 03/12/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (gần Hồ Bơi Nguyễn Du). Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang