Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 11 ngày 04/04/2014

I. Vào lúc 09 giờ 00 ngày  07  tháng   05  năm 2014, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tài sản gắn liền đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới uỷ quyền và tài sản do các cơ quan Thi hành án dân sự ủy quyền, như sau:
* Tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới ủy quyền: (tại H.Chợ Mới)
1) 16 nền đất ở nông thôn. Khu dân cư Chợ Hoà An, tại xã Hoà An. Giá khởi điểm (GKĐ): 3.500.000đồng/1m2.
2) 17 nền đất ở nông thôn. Khu tái định cư Hội An, tại ấp Thị, xã Hội An. GKĐ: 1.000.000đồng đến 1.200.000đồng/1m2.
3) Khu đất Công an xã (cũ), tại ấp Long Phú, xã Long Giang, gồm: 320m2 đất ở nông thôn. Tài sản gắn liền đất: Nhà cấp IVb, DT: 160,98m2. GKĐ: 391.223.200đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú ủy quyền: (tại H.An Phú)
1) Tài sản của Nguyễn Ngọc Hoà và Lâm Kim Thanh, tại An Hưng, TT. An Phú, gồm: 80m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTXD 80m2; DT sàn 133,5m2. GKĐ: 714.940.000đồng.
2) Tài sản của Trần Minh Lộc và Trần Thị Hồng, tại ấp An Thịnh, TT. An phú, gồm: *TS1: 977,5m2 đất ở đô thị; CTXD gắn liền đất: Nhà DTXD 200,87m2; DT sàn 346,61m2; 02 Mái che DT 52,8m2 + 50,93m2; Hàng rào DT 131,35m2. GKĐ: 4.652.828.700đồng; *TS2 : Máy móc thiết bị y khoa đqsd: 01 Máy xét nghiệm huyết tự động 22 số hiệu CELL DYN 3200, 01 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động hiệu AE-600N, 01 Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu CYN STRIP, 01 Máy rửa phim HQ 350 XT, 01 Máy X-quang hiệu kelex MD-1100R, 01 Máy siêu âm màu 3-4D Model: SA-9900. GKĐ: 593.020.641đồng.
3) 3.001m2 đất trồng lúa của Đinh Công Cước và Trương Thị Ngọc Thơ, tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, GKĐ: 121.980.000đồng.
4) 12.127m2 đất trồng lúa của Võ Thị Nhan, tại ấp 2, xã Phú Hội. GKĐ: 159.130.500đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền: (tại H.Châu Thành)
1) Tài sản của Nguyễn Hữu Lộc và Dương Thị Hía, tại ấp Hoà Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, gồm: 154,1m2 đất ở tại nông thôn; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 85,9m2, Nhà phụ DT 10m2, Mái che DT 22,23m2, Tường rào DT 28,05m2. GKĐ: 334.095.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Văn Hướng, tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, gồm: 129,8m2 đất ở tại nông thôn; Nhà ở gắn liền đất DTXD 129,8m2, DTSD 155,24m2. GKĐ: 536.375.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn ủy quyền: (tại H.Thoại Sơn)
1) Tài sản của Nguyễn Văn Đỗ và Nông Thị Phỉ, tại ấp Phú Thạnh xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, gồm:  *TS1: 643m2 đất (550,3m2 đất T + 49,7m2 đất nằm trong HLGT + 43m2 đất LNK), CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 180,84m2; Mái che DT 55,5m2; Hàng rào DT 57,69m2. GKĐ: 730.583.100đồng; *TS2: 54.616m2 đất trồng lúa, GKĐ: 2.015.330.400đồng.
2) 11.656m2 đất 2L của Đào Văn Nuônh và Trương Thị Kim Thoa, tại ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh. GKĐ: 568.055.160đồng.
3) Tài sản của Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Kim Lắm, tại ấp Hoà Tây B, xã Phú Thuận, gồm: 408m2 đất (250m2 đất ONT + 158m2 đất CLN); Nhà chính DT sàn 66,18m2; Nhà phụ DTSD 26,84m2. GKĐ: 499.728.623đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân ủy quyền: (tại H.Phú Tân)
1) Tài sản Nguyễn Văn Mướt, Phạm Thị Thấm (Thắm), Phạm Văn Thích và Lê Thị Bé, tại ấp Hoà Lộc, xã Hoà Lạc, gồm: *TS1: 955,9m2 đất (472m2 đất ONT + 483,9m2 đất CLN); CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 107,2m2; Sàn nước DT 6,98m2; Nhà VS DT 2,5m2; Hàng rào DT 64,8m2, GKĐ: 221.675.550đồng; *TS2: 7.167m2 đất trồng lúa, GKĐ: 301.014.000đồng; *TS3: 10.974m2 đất trồng lúa, GKĐ: 460.908.000đồng.
2) Tài sản của Lê Thị Khen, tại ấp Hoà Lộc, xã Hoà Lạc, gồm: 98,7m2 đất ở tại nông thôn; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 86,4m2, Tường rào DTSD 36,9m2, Sân nội bộ xi măng DT 106,39m2. GKĐ: 322.709.000đồng.
3) Vật tư tháo dỡ nhà của Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Thị Bé, tại ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Xương: kết cấu sàn gỗ thao lao, nống đá + gạch, khung cột xà gỗ gỗ, vách gỗ + tol, mái ngói + tol, cửa gỗ, DTSD 116,93m2. GKĐ: 91.907.000đồng.
4) 1.232,2m2 đất (875m2 đất nuôi trồng thuỷ sản + 357,3m2 đất lâu năm khác) của Nguyễn Văn Hò và Trần Thị Quyển tại ấp Hoà Hưng 2, xã Hoà Lạc. GKĐ: 114.604.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: (tại TPLX)
1) Tài sản của Phạm Ngọc Đẹp, tại số 671B, hẻm Trần Khánh Dư, P.Mỹ Xuyên, gồm: 98,7m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 287,49m2. GKĐ: 2.551.500.000đồng.
2) Tài sản của Hồ Thị Kim Hiếu, tại Lô 14-I10, đường Dự Định, K.Đông Thịnh, P.Mỹ Phước, gồm: 56m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 116,8m2. GKĐ: 759.924.000đồng.
3) Tài sản của Trần Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Kim Trang, tại số 323/06, hẻm Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, gồm: 173,9m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 252,19m2. GKĐ: 3.081.634.000đồng.
4) Tài sản của Võ Hùng Hoàng và Võ Thị Ngọc Phỉ, tại số 154/2 Bùi Văn Danh, P.Mỹ Xuyên, gồm: 86,6m2 đất ở đô thị; Nhà gắn liền đất: DT 27,7m2 + 15,2m2. GKĐ: 253.336.744đồng.
5) Tài sản của Phạm Thanh Thuý (Phan Thanh Thuỷ), tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, gồm: 54,3m2 đất ở tại nông thôn (có 5,3m2 nằm trong HLGTSR); Nhà ở gắn liền đất DT 79,5m2. GKĐ: 138.981.663đồng.
6) Tài sản của Lý Hoàng Hải, tại K.Trung An, P.Mỹ Thới, gồm: 175,3m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 92,8m2. GKĐ: 296.461.409đồng.
7) Tài sản của Trần Bá Khách và Nguyễn Thị Huệ, tại ấp Bình Hoà 2, xã Mỹ Khánh, gồm: 132m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 66,3m2. GKĐ: 121.681.618đồng.
8) Tài sản của Lê Văn Đức Em và Đỗ Thị Ren, tại số 199, Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, gồm: 71,4m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 128,3m2. GKĐ: 2.500.000.000đồng.
9) Tài sản của Cao Thanh Lâm và Nguyễn Thị Ngọc Hiền, tại số 248/12A, K. Bình Đức 5, P. Bình Đức, gồm: 179,9m2 đất ở tại đô thị; Nhà gắn liền đất: DT sàn 110,7m² + 32,1m²; Nhà DT 12,7m²; 83,4m² đất trồng CLN (Hiện trạng trên đất có phần mộ DT 18,3m2). Nhà tạm gắn liền đất: DT 23,4m2. GKĐ: 944.784.000đồng.
10) Tài sản của Trần Hữu Kiệm và Võ Tuyết Hạnh, tại đường Phạm Ngọc Thạch, K.Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước, gồm: 443,8m2 đất ở tại đô thị; Nhà chính DT 163m2 + mái che DT 35m2   GKĐ: 2.942.280.450đồng.
* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:
1) Tài sản của La Đức Chủng và Khưu Trúc Anh, gồm: * Khu 1 tại xã Mỹ Đức, H.Châu Phú; *Khu 2 tại ấp An Hoà, xã An Hảo, H.Tịnh Biên; * Khu 3 tại ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, H.Tri Tôn. Cụ thể: *Khu 1: 6.098,6m2 đất CD, tại ấp Mỹ Phó +  101,6m2 đất T, tại ấp Mỹ Hoà; Nhà ở gắn liền đất DT 55,386m2, GKĐ: 808.729.272đồng. *Khu 2: 534m2 đất Thổ cư, GKĐ: 416.925.306đồng. *Khu 3: 10.230m2 đất trồng lúa nước, GKĐ: 194.645.187đồng.
2) Tài sản của Đoàn Thị Kim Kham và La Quốc Sự, tại  số 02-03 A3, đường Tô Vĩnh Diện, K.Đông Thịnh 6, P.Mỹ Phước, TPLX, gồm: 115,8m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 406,75m2. GKĐ: 1.754.376.000đồng.
3) Tài sản của Nguyễn Hữu Nguyên và Nguyễn Ngọc Lang, tại ấp Khánh Phát, xã Khánh Hoà, H.Châu Phú, gồm: TS1) 1.280,8m2 (600m2 đất ONT + 291,2m2 đất CLN + 389,6m2 đất NTS); Nhà ở gắn liền đất DT 114,17m2, GKĐ: 555.742.109đồng. TS2) 1.256m2 đất HNK, GKĐ: 89.117.010đồng. TS3) 6.592m2 đất (516m2 đất Ao + 6.076m2 đất ĐM), GKĐ: 467.730.450đồng.
4) * Tài sản của Nguyễn Thị Tiếm và Nguyễn Việt Hùng, tại số 08 Trần Quang Khải, ấp Bình Hoà, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, gồm: 64m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTSD 192m2. GKĐ: 790.721.514đồng.
* 55,4m2 đất T của Nguyễn Thị Thanh Hương, tại lô 8E3, đường Lý Thái Tổ nối dài, K.Đông Thành, P.Đông Xuyên, TPLX. GKĐ: 550.025.397đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày  06/05/2014.
II. Căn cứ Công văn số 119/CV.CCTHA ngày 01/04/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên về việc đính chính giá tài sản, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo lại giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của Tăng Minh Dũng, Tăng Minh Đức, Trần Thị Kim Loan và Trần Kim Em tại Thông báo bán đấu giá tài sản số 08/TB-BĐGTS ngày 17/03/2014, đăng trên Báo An Giang ngày 19/03/2014 và ngày 21/03/2014, như sau:
1) 64,1m2 đất T của Tăng Minh Dũng và Trần Thị Kim Loan, tại số 1/47A, Quốc lộ 91, P.Mỹ Thạnh, TPLX. GKĐ: 583.200.000đồng.
2) Tài sản của Tăng Minh Dũng, Tăng Minh Đức, Trần Thị Kim Loan và Trần Kim Em, tại số 1/47, Quốc lộ 91, P.Mỹ Thạnh, TPLX, gồm: 446,8m2 đất ODT + 492,6m2 đất (200m2 đất T + 292,6m2 đất LNK). GKĐ: 2.361.054.000đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang