Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 17 ngày 22/05/2014

Vào lúc 09 giờ 00 ngày  25  tháng   06  năm 2014, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản do các cơ quan Thi hành án dân sự ủy quyền, như sau:
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền: (tại H.Châu Thành)
1) Tài sản của Đàm Văn Điền và Dương Thị Phèn, tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, gồm: 377,6m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 103,63m2. GKĐ: 452.253.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Toàn Danh và Phạm Thị Lẹ, tại ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, gồm: 170,4m2 đất ở nông thôn + 209,1m2 đất ở nông thôn. GKĐ: 113.238.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân ủy quyền: (tại H.Phú Tân)
1) 6.785m2 đất trồng lúa của Nguyễn Thị Bé Ba và Ngô Thiên Kim, tại ấp Hưng Mỹ, xã Phú Hưng. GKĐ: 484.766.511đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Thanh Diễm và Lê Thị Mý, tại ấp Mỹ Lương, TT.Phú Mỹ, gồm: 60,9m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTXD 59,76m2; DTSD 106,52m2. GKĐ: 274.822.351đồng.
3) 143,9m2 đất ở tại nông thôn (có 13,2m² nằm trong HLGT) của Trần Vĩnh Nam và Lê Thị Ngọc Huệ, tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng. GKĐ: 81.494.008đồng.
4) Tài sản của Trần Văn Thảo và Đặng Thị Kim Phượng, tại ấp Hưng Mỹ, xã Phú Hưng, gồm: 357,4m2 đất ở tại nông thôn; TS gắn liền đất: 02 căn nhà DT 124,64m2 + DT 48,8m2; 02 Nhà xưởng DT 54,06m2 + DT 39,42m2; 02 Mái che DT 96m2 + DT 124,02m2. GKĐ: 183.692.672đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu ủy quyền: (tại TX.Tân Châu)
1) 720,4m2 đất (562,5m2 đất thổ cư + 37,5m2 đất T HLGT + 120,4m2 đất LNK) của Đoàn Văn Phước và Nguyễn Thị Ngọc Thúy, tại K.Long Thạnh, P.Long Châu, GKĐ: 381.456.000đồng.
2) Tài sản của Phan Văn Bình và Cù Thị Bồi, tại tổ 8, K. Long Châu, P. Long Châu, gồm: 764,8m2 đất (599,3m2 đất CD + 165,5m2 đất HLGT), GKĐ: 224.033.000đồng.
3) Tài sản của Nguyễn Văn Bé và Huỳnh Thị Hò, tại K. Long Thạnh A, P. Long Thạnh, gồm: 99,9m2 đất ở tại đô thị; Nhà gắn liền đất DT 76,12m2. GKĐ: 557.121.000đồng.
4) Tài sản của Lê Cẩm Hồng, tại số 288, tổ 5, K.Long Thạnh C, P.Long Hưng, gồm: 300m2 đất ở; Nhà ở gắn liền DT 60,26m2. GKĐ: 613.537.000đồng.
5) Tài sản của Trần Văn Bé và Nguyễn Thị Niêm, tại số 526/4 Trần Phú, K.Long Châu, P.Long Châu, gồm: 184m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 106,7m2 (DT theo GCN QSH nhà ở và QSDĐ ở là 96,48m2). GKĐ: 135.597.000đồng.
6) 5.635 m2 đất trồng lúa của Trần Văn Giớn và Nguyễn Thị Thảo, tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hoà. GKĐ: 164.773.000đồng.
7) Tài sản của Nguyễn Vũ Thạch và Bùi Thị Thu Vân, tại đường Trần Phú, P.Long Châu, gồm: *Khu 1: 300m2 đất thổ cư + 20,6m2 đất LnK; Nhà ở gắn liền đất DTXD 118,69m2, DTSD 189,01m2; Hàng rào; Cây trồng, GKĐ: 1.043.190.000đồng; *Khu 2: 280,9m2 đất Ao + 716,8m2 đất thổ cư; Nhà kho DT 128,3m2, Nhà sàn DT 33,32m2, GKĐ: 498.051.000đồng; *Khu 3: 279,7m2 đất thổ cư, GKĐ: 286.141.000đồng.
8) Tài sản của Nguyễn Văn Hùng và Trương Thị Ngọc Điểm, tại khóm Long Thị A, phường Long Hưng, gồm: 26.6m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền DTSD 43,89m2. GKĐ: 299.700.000đồng.
9) Tài sản của Lâm Quốc Hùng và Ngô Thị Bạch Liên, tại K.Long Hưng, P.Long Châu, gồm: 127,1m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 92,8m2. GKĐ: 450.000.000đồng.
10) Tài sản của Đỗ Quốc Triệu và Nguyễn Thị Kim Phượng, tại tổ 3, ấp 1, xã Vĩnh Xương, gồm: *Đất: 129,9m2 đất thổ cư + 777,2m2 đất (300m2 đất sản xuất kinh doanh + 477,2m2 đất CLN); *CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 117,6m2; Nhà máy DT 198,8m2, Bồn giảm nhiệt KL 63m3, Bồn chứa nước KL 148,86m3; * Thiết bị SX nước đá. GKĐ: 1.048.137.000đồng.
11) Tài sản của Dương Khắc Nguyện, tại đường Nguyễn Văn Cừ, K.Long Thạnh A, P.Long Thạnh, gồm: 23,2m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTXD 23,1m2, DTSD 57,9m2. GKĐ: 432.567.000đồng.
12) 2.320m2 đất trồng cây hàng năm khác của Lâm Thị Tú Thanh, tại K.Long Hưng 2, P.Long Sơn. GKĐ: 278.400.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: (tại TPLX)
1) Tài sản của Nguyễn Kỳ Bắc và Vũ Thị Tuyết Hồng, tại số 65/10A, K.Đông Thạnh B, P.Mỹ Thạnh, gồm: 76,5m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 35,9m2. GKĐ: 117.178.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Thị Khoảnh, tại số 540/5B, K.Tây Khánh 3, P.Mỹ Hòa, gồm: 170,9m2  đất Thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 57,1m2. GKĐ: 124.872.000đồng.
3) Tài sản của Trần Ngọc Hùng và Trương Thị Thanh Hương, tại số 902, hẻm Hà Hoàng Hổ, K.Đông An 2, P.Mỹ Xuyên, gồm: 37,2m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTSD 74,4m2. GKĐ: 383.160.000đồng.
4) Tài sản của Trần Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Kim Trang, tại số 323/06, hẻm Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, gồm: 173,9m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 252,19m2. GKĐ: 3.081.634.000đồng.
5) Tài sản của Phan Văn Mật và Trần Thị Lựu, tại số 18/3, K.Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, gồm: 461,9m2 đất ở nông thôn; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 82,04m2; Mái che DT 21,35m2; Nhà VS DT 4,16m2. GKĐ: 487.710.000đồng.
6) Tài sản của Nguyễn Phi Nhựt, gồm: Khu 1 tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng; Khu 2+3 tại ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng: *Khu 1: 9.188m2 đất 2L, GKĐ: 537.498.000đồng;     *Khu 2: 5.035m2 đất 2L. GKĐ: 294.457.500đồng; *Khu 3: 751,8m2 đất (426,1m2 đất T + 325,7m2 đất LNK); Nhà gắn liền đất: Nhà ở DTSD 139,4m2; Nhà VS DT 4,4m2. GKĐ: 698.490.000đồng.
7) Tài sản của Trần Anh Tuấn và Đỗ Thị Khoa Hồng, tại số 58/1A, K.Tây An, P.Mỹ Thới, gồm: 4.442m2 đất trồng cây lâu năm khác; Tài sản gắn liền đất: Mái che DT 31,5m2; Tường rào; Cây trồng trên đất. GKĐ: 1.125.000.000đồng.
8) 519,8m2 đất ở của Trần Phước Thọ và Hồ Thị Bé Sáu, tại số 453/23, K.Bình Khánh 7, P.Bình Khánh. GKĐ: 630.000.000đồng.
9) Tài sản của Lê Quang Thanh và Phan Thị Kim Thuý, tại số 807/D9, K.Đông Phú, P.Đông Xuyên, gồm: 93,3m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 66,05m2. GKĐ: 309.376.784đồng.
10) 572,5m2 đất (200m2 đất ODT + 372,5m2 đất CLN), của Trần Ngọc Ta và Đoàn Thị Thích, tại hẻm Nguyễn Bỉnh Khiêm, K.Phó Quế, P.Mỹ Long. GKĐ: 382.528.170đồng.
11) 01 Sà lan đã qua sử dụng của Nguyễn Văn Chiến và Trịnh Thị Nguyệt, neo đậu tại khu vực Thới An, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Trọng tải toàn phần: 755tấn. GKĐ: 2.375.000.000đồng.
12) Tài sản của Cao Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Kiều Trinh, tại số 1444A/73, Quốc Lộ 91, K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, gồm: 663,2m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTXD 100m2, DTSD 189,9m2. GKĐ: 4.300.000.000đồng.
13) 44,9m2 đất thổ cư của Trịnh Minh Tâm và Nguyễn Thị Giếng, tại K.Bình Đức 3, P.Bình Đức. GKĐ: 60.716.000đồng.
14) 64,1m2 đất T của Tăng Minh Dũng và Trần Thị Kim Loan, tại số 1/47A, Quốc lộ 91, P.Mỹ Thạnh. GKĐ: 554.040.000đồng.
15) Tài sản của Tăng Minh Dũng, Tăng Minh Đức, Trần Thị Kim Loan và Trần Kim Em, tại số 1/47, Quốc lộ 91, P.Mỹ Thạnh, gồm: 446,8m2 đất ODT + 492,6m2 đất (200m2 đất T + 292,6m2 đất LNK). GKĐ: 2.313.833.000đồng.
16) Tài sản của Nguyễn Văn Coi và Nguyễn Thị Ca, tại số 4/1B K.Thới Thạnh, P.Mỹ Thạnh, gồm: 245,7m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 103,45m2. GKĐ: 210.496.000đồng.
17) Tài sản của Trần Thị Bích Thủy và Võ Trường Linh, tại số 38/3c, tổ 2, K.Mỹ Phú, P.Mỹ Quý, gồm: 169,8m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTXD 90,36m2, DTSD 191,47m2. GKĐ: 873.538.000đồng.
18) Tài sản của Phan Văn Minh và Nguyễn Thị Tuyết Mai, tại số 40/5, K.Mỹ Quới, P.Mỹ Quý, gồm: 201,5m2 đất trồng cây lâu năm; 209m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 125m2. GKĐ: 533.314.000đồng.
19) Tài sản của Phan Thị Nhẻ tại số 23/1, tổ 1, K.Tây Khánh 2, P.Mỹ Hoà, gồm: 175,6 m2 đất T; 02 nhà ở gắn liền đất DT 74,4m2 + 14,4m2. GKĐ: 650.000.000đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 24/06/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang