Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 20 ngày 10/06/2014

 Vào lúc 09 giờ 00 ngày  16  tháng   07   năm 2014, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, như sau:
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú ủy quyền: (tại H.An Phú)
1) Tài sản của Keo Văn Thol và Nguyễn Thị Thuý Cúc, tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, gồm: *TS1: 315,4m2 đất (có 33m2 nằm trong HLGT); CTXD gắn liền đất: 03 căn nhà DT 70,5m2 + DT sàn 124,8m2 + DTXD 37,67m2; Sàn nước DT 3,8m2; Mái che DT 40m2, Giá khởi điểm (GKĐ): 668.159.620đồng; *TS2: 164,8m2 đất ở tại nông thôn (có 24,92m2 nằm trong HLGT), GKĐ: 51.912.000đồng.
2) 2.877m2 đất HNK của Trần Văn Nơi và Cao Thị Bưng, tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, GKĐ: 143.850.000đồng.
3) 9.036m2 đất nông nghiệp của Nguyễn Thị Yến, tại ấp Phú Hoà, xã Phú Hữu. GKĐ: 343.368.000đồng.
4) Tài sản của Trần Thị Phỉ, tại ấp Tân Bình, TT Long Bình, gồm: 93,2m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 47,17m2; Nhà VS DT 6,75m2. GKĐ: 81.197.100đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: (tại TPLX)
1) 557,8m2 đất (337m2 đất ONT + 220,8m2 đất CLN) của Võ Thành Được và Tống Thị Hạnh, tại 205/4, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng. GKĐ: 197.793.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Phú Hùng và Phạm Bích Lệ, tại số 1513Đ/76, K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, gồm: 271,4m2 đất ở đô thị; 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 198,8m2 + DTSD 125,3m2. GKĐ: 1.329.013.000đồng.
3) 424,6m2 đất (85,8m2 đất ONT + 338,8m2 đất CLN) của Nguyễn Văn Phé, tại ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hoà Hưng. GKĐ: 144.262.000đồng.
4) 1.991,9m2 đất CLN của Nguyễn Thanh Bạch và Phạm Thị Giọn, tại ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hoà Hưng. GKĐ: 201.681.000đồng.
5) Tài sản của Võ Thành Nghiệp và Lê Ngọc Thuý, tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà Hưng, gồm: *Khu 1: 13.173,5m2 đất (412,2m2 đất ONT + 5.853,4m2 đất NTS + 6.907,9m2 đất CLN); *Nhà ở gắn liền đất DTSD 144,4m2. GKĐ: 1.349.003.700đồng. *Khu 2: 12.725m2 đất (3.250m2 đất CLN + 5.625m2 đất LUA + 3.850m2 đất HNK). GKĐ: 729.090.000đồng.
6) Tài sản của Huỳnh Văn Phúc và Trần Thị Thu, tại số 606/1 K.Tây Khánh 7, P.Mỹ Hoà, gồm: TS1: 209,9m2 đất ở tại đô thị + Nhà gắn liền đất. TS2: 227,7m2 đất ở tại đô thị + Nhà gắn liền đất DT sàn 279,2m2. GKĐ: 2.911.646.000đồng.
7) Tài sản của Lê Hoành Hoanh và Nguyễn Văn Điều, tại số 979, tổ 19, K.Tây Khánh 3, P.Mỹ Hòa, gồm: 394,8m2 đất (336,5m2 đất ONT + 58,3m2 đất CLN); 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 161,32m2 + 162,26m2. GKĐ: 1.590.880.000đồng.
8) Tài sản của Huỳnh Minh Chí và Nguyễn Thị Kiều, tại số 25/1, K.Trung Hưng, P.Mỹ Thới, gồm: 117,5m2 đất ở tại đô thị; 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 128,98m2 + 86,79m2. GKĐ: 1.528.519.000đồng.
9) 56m2 đất T của Nguyễn Hùng Cường, tại K.Đông Thịnh 6, P.Mỹ Phước. GKĐ: 229.600.000đồng.
10) Tài sản của Bùi Hữu Châu, tại số 689/39H, đường Nguyễn Văn Linh, K.Đông Thịnh 3, P.Mỹ Phước, gồm: 85,5m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTXD 85,8m2; DT sàn 107,6m2. GKĐ: 1.064.556.000đồng.
11) Tài sản của Trần Thanh Hải và Lê Thị Ngọc Mỹ, tại số 636B/32, hẻm Thái Phiên, K.Bình Khánh 2, P.Bình Khánh, gồm: 71,5m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DTSD 51,11m2. GKĐ: 350.000.000đồng.
12) Tài sản của Trần Trung Nhựt và Lý Thanh Trúc, tại K.Trung An, P.Mỹ Thới, cụ thể: *TS1: tại K.Trung An, gồm: 108,2m2 đất ở tại nông thôn. GKĐ: 88.400.000đồng. *TS2: tại đường Ba Miễu trong, K.Trung An, gồm: 79,8m2 đất ở tại nông thôn; Nhà gắn liền đất DTSD 60m2. GKĐ: 217.284.000đồng.
13) Tài sản của Trần Hữu Kiệm và Võ Tuyết Hạnh, tại số 757, hẻm Hà Hoàng Hổ, K.Đông Thành, P.Đông Xuyên, gồm: 486,3m2 đất ODT; CTXD gắn liền đất: 03 gian nhà + 19 phòng trọ, DT sàn 472,2m2. GKĐ: 2.241.284.400đồng.
14) Tài sản của Nguyễn Văn Thum và Lê Thị Thanh Hồng, tại số 60/25A, K.Mỹ Phú, P.Mỹ Quý, gồm: 69,4m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DTSD 104,5m2. GKĐ: 228.279.600đồng.
15) Tài sản của Lương Ngọc Hân và Nguyễn Kim Phương, cụ thể: *TS1: tại K.Bình Đức 1, P.Bình Đức, gồm: 1.041,2m2 đất ở tại đô thị; Nhà trọ gắn liền đất DT 448,5m2. GKĐ: 2.200.000.000đồng. *TS2: tại đường vòng Hàm Nghi, K.Bình Khánh 6, P.Bình Khánh, gồm: 356,3m2 đất (298,3m2 đất T + 58m2 đất LNK); 02 căn nhà gắn liền đất DTSD 160m2 + DT 220m2. GKĐ: 3.000.000.000đồng.
16) Tài sản của Lê Thị Khoe và Nguyễn Văn Hò, tại ấp Bình Hòa 1, xã Mỹ Khánh, gồm: 3.898,7m2 đất (718m2 đất thổ cư + 3.121,6m2 đất LnK + 59,1m2 đất Ao); Nhà ở gắn liền đất DTSD 147,4m2. GKĐ: 688.087.400đồng.
17) Tài sản của Lăng Thanh Tùng và Nguyễn Thị Kiều, tại số 324/8A, tổ 22, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, gồm: 360,9m2 đất (244,9m2 đất CLN + 116m2 đất ở tại nông thôn); Nhà ở gắn liền đất DT sàn 113,6m2. GKĐ: 414.072.000đồng.
* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:
1) Tài sản của Đỗ Văn Chiều và Nguyễn Thị Thu, gồm: * Khu 1: tại ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, TX Tân Châu, gồm: 253,2m2 đất ONT; 03 căn nhà gắn liền đất: DT 43,4m2  + DT 60,83m2 + DT 45,43m2, GKĐ: 229.312.000đồng; * Khu 2: tại ấp Tân Lập, xã Tân An, TX Tân Châu: 10.795m2 đất LUC, GKĐ: 382.460.000đồng.
2) Tài sản của Thái Thanh Lâm và Trần Thị Mại, tại số 1513D/76, K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, TPLX, gồm: 39,2m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DTSD 78,4m2. GKĐ: 152.361.000đồng.
3) Tài sản của Lăng Ngọc Dục, tại số 32 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TPLX, gồm: *TS1: 63,9m2 đất ODT ; Nhà ở gắn liền đất DTSD 129,39m2. GKĐ:  1.883.250.000đồng; *TS2: 157,7m2 đất ODT; 04 nhà ở gắn liền đất DTSD 95,52m2 + 58,5m2 + 56,4m2 + 111,8m2. GKĐ:  3.500.000.000đồng.
4) Tài sản của Huỳnh Ngọc Chặt, tại ấp Hoà Thới, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, gồm: 3.980,5m2 đất (300m2 đất ở tại nông thôn + 3.618,1m2 đất trồng cây lâu năm + 62,4 đất CLN nằm trong HLGT); 02 căn nhà gắn liền đất  DT sàn 104,2 m2 + DT 83,2 m2. GKĐ: 672.939.900đồng.
5) Tài sản của Huỳnh Thị Ba, các con Trương Huỳnh Thanh, Trương Phú Quý, Trương Thị Huỳnh Trang, Trương Hòa Thuận và Trương Hòa Hiệp, tại số 98/2, đường Thoại Ngọc Hầu, khóm 4, P.Mỹ Long, TPLX, gồm: 209,88m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất. GKĐ: 2.798.744.000đồng.
6) Tài sản của Đào Thị Kiếm, tại đường Hoàng Đạo Cật, tổ 07, K.Vĩnh Tây 2, P.Núi Sam, TX Châu Đốc, gồm: 305,1m2 đất thổ cư; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 203,7m2; Nhà kho DTSD 25,8m2; Hàng rào DT 28,15m2; Sân phơi: DT 141,95m2. GKĐ: 885.624.000đồng.
7) Tài sản của Lê Thanh Long và Bùi Thị Đẹp, tại đường Mộ, tổ 16, K.Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ, TX Châu Đốc: 139,8m2 đất ở ven đô thị; 02 căn nhà gắn liền đất: DTSD 131,75m2 + DTSD 122,9m2. GKĐ: 1.076.706.000đồng.
8) Tài sản của Lê Thanh Long và Bùi Thị Đẹp, tại tổ 32, K.Châu Long 6, P.Vĩnh Mỹ, TX Châu Đốc, gồm: 384,9m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 659,2m2. GKĐ: 2.708.219.000đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày  15/07/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang