Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 24 ngày 11/07/2014

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2014, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất ủy quyền và tài sản để thi hành án dân sự do các Cơ quan Thi hành án dân sự ủy quyền, như sau:
* Tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên ủy quyền: (tại TP.Long Xuyên)
1) Quyền sử dụng đất, tại đường Hồ Quý Ly, P.Mỹ Quý.
            1.1) 88,8m2 đất ở đô thị. Giá khởi điểm (GKĐ): 639.360.000đồng.
1.2) 129,9m2 đất ở đô thị. GKĐ: 935.280.000đồng.
2) 05 nền (thửa) đất ở đô thị, tại Khu dân cư Sao Mai, đường Mai Hắc Đế, P.Bình Khánh, DT mỗi nền (4,2 x 20,5m) = 86,1m2. GKĐ: 3.140.000đồng/1m2.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú ủy quyền: (tại H.An Phú)
1) Tài sản của Trần Minh Lộc và Trần Thị Hồng, tại ấp An Thịnh, TT. An phú, gồm: *TS1: 977,5m2 đất ở đô thị; CTXD gắn liền đất: Nhà DTXD 200,87m2; DT sàn 346,61m2; 02 Mái che DT 52,8m2 + 50,93m2; Hàng rào DT 131,35m2. GKĐ: 4.187.546.000đồng; *TS2 : Máy móc thiết bị y khoa đqsd: 01 Máy xét nghiệm huyết tự động 22 số hiệu CELL DYN 3200, 01 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động hiệu AE-600N, 01 Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu CYN STRIP, 01 Máy rửa phim HQ 350 XT, 01 Máy X-quang hiệu kelex MD-1100R, 01 Máy siêu âm màu 3-4D Model: SA-9900. GKĐ: 533.720.000đồng.
2) 3.001m2 đất trồng lúa của Đinh Công Cước và Trương Thị Ngọc Thơ, tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc. GKĐ: 121.980.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú ủy quyền: (tại H.Châu Phú)
1) Tài sản của Phan Văn Bông và Nguyễn Thị Ngọc Ơn, gồm: *TS1: 20.100 đất (19.900m2 đất 2L + 200m2 đất Đìa) tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, GKĐ: 904.500.000đồng; *TS2: 3.760m2 đất 2L tại ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung. GKĐ: 169.200.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Minh Tâm và Lê Thị Qui (Huy), tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh Trung, gồm: *TS1: 158,9m2 đất thổ cư (có 27m2 đất thuộc HLGT); 02 Nhà gắn liền đất: DTSD 49,44m2 + DTSD 99,23m2, Nhà VS DT 5,8m2. GKĐ: 305.361.000đồng; *TS2: 3.098m2 đất chuyên trồng lúa nước, GKĐ: 198.272.000đồng.
3) 13.653m2 đất chuyên trồng lúa nước của Trần Phước Thiện và Lê Thị Đan Thanh, tại ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây. GKĐ: 668.997.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên ủy quyền: (tại TPLX)
1) Tài sản của Phan Văn Mật và Trần Thị Lựu, tại số 18/3, K.Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, gồm: 461,9m2 đất ở nông thôn; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 82,04m2; Mái che DT 21,35m2; Nhà VS DT 4,16m2. GKĐ: 463.324.500đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Phi Nhựt, gồm: Khu 1 tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng; Khu 2+3 tại ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng: *Khu 1: 9.188m2 đất 2L, GKĐ: 483.748.200đồng;     *Khu 2: 5.035m2 đất 2L. GKĐ: 265.092.750đồng; *Khu 3: 751,8m2 đất (426,1m2 đất T + 325,7m2 đất LNK); Nhà gắn liền đất: Nhà ở DTSD 139,4m2; Nhà VS DT 4,4m2. GKĐ: 628.641.000đồng.
3) Tài sản của Trần Anh Tuấn và Đỗ Thị Khoa Hồng, tại số 58/1A, K.Tây An, P.Mỹ Thới, gồm: 4.442m2 đất trồng cây lâu năm khác; Tài sản gắn liền đất: Mái che DT 31,5m2; Tường rào; Cây trồng trên đất. GKĐ: 1.068.750.000đồng.
4) 519,8m2 đất ở của Trần Phước Thọ và Hồ Thị Bé Sáu, tại số 453/23, K.Bình Khánh 7, P.Bình Khánh. GKĐ: 598.500.000đồng.
5) Tài sản của Lê Quang Thanh và Phan Thị Kim Thuý, tại số 807/D9, K.Đông Phú, P.Đông Xuyên, gồm: 93,3m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 66,05m2. GKĐ: 278.439.105đồng.
6) Tài sản của Cao Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Kiều Trinh, tại số 1444A/73, Quốc Lộ 91, K.Bình Đức 3, P.Bình Đức, gồm: 663,2m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DTXD 100m2, DTSD 189,9m2. GKĐ: 4.300.000.000đồng.
* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:
1) Tài sản của Phạm Thành Nhơn và Trần Lệ Hằng, tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, gồm: 725,6m2 đất (556,7m2 đất ONT + 168,9m2 đất NTS); Tài sản gắn liền đất: 02 căn nhà DT 104,57m2 + DT 56,7m2; Nhà VS DT 3,75m2. GKĐ: 939.971.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Thanh Hùng và Ngô Thị Ngọc Bích, tại K.Trung Thạnh, P.Mỹ Thới, TPLX, gồm: *Khu 1: 279,3m2 đất ở tại nông thôn. GKĐ: 256.956.000đồng; *Khu 2: 1.872m2 đất trồng cây lâu năm. GKĐ: 482.976.000đồng; *Khu 3: 1.648m2 đất trồng cây lâu năm. GKĐ: 425.184.000đồng
3) Tài sản của Đoàn Thị Kim Kham và La Quốc Sự, tại  số 02-03 A3, đường Tô Vĩnh Diện, K.Đông Thịnh 6, P.Mỹ Phước, TPLX, gồm: 115,8m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 406,75m2. GKĐ: 1.578.938.400đồng.
4) Tài sản của Nguyễn Văn Hiếu và Huỳnh Thị Kim Thơ, tại số 1/41, K.Thới Hòa, P.Mỹ Thạnh, TPLX, gồm: 207,4m2 đất (200m2 đất T + 7,4m2 đất LNK); 02 căn nhà gắn liền đất: DT 89m2  + DT 28,6m2. GKĐ: 923.120.000đồng.
5) Tài sản của Huỳnh Văn Phúc và Nguyễn Thị Kim Pha, gồm: *TS1: tại số 161, Quốc Lộ 91, ấp Bình Hòa, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú; *TS2: : tại số 149, Quốc Lộ 91, ấp Bình Hòa, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú; *TS3: tại nền số 17, Lô A, K.08, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, cụ thể: *TS1: 58m2 đất T; Nhà gắn liền đất DT sàn 277,29m2, GKĐ: 1.630.760.000đồng; *TS2: 89,3m2 đất T; Nhà gắn liền đất DTSD 201,45m2, GKĐ: 1.205.628.000đồng; *TS3: 150m2 đất TC, GKĐ: 1.056.300.000đồng.
6) Tài sản của Nguyễn Thị Phụng, tại số 300, Quốc Lộ 91, ấp Vĩnh Quới, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, gồm: 138,2m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất: DTSD 98,28m2; Mái che DTSD 25,83m2. GKĐ: 1.046.501.000đồng.
7) Tài sản của Huỳnh Văn Phúc và Nguyễn Thị Kim Pha, tại số 25+26 Lô B, đường Lô B, K.08, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, gồm: 402m2 đất TC; Nhà ở gắn liền đất: DT sàn 1.995,59m2. GKĐ: 13.362.153.000đồng.
8) Tài sản của Nguyễn Phong Vân, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Văn Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Bảo Toàn, tại hẻm đất đường Hoàng Diệu, K.Châu Long 3, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, gồm: 1.199,6m2 đất ở tại đô thị. GKĐ: 1.338.753.600đồng.
9) Tài sản của Lê Kim Liên và Lê Ngọc Yến, tại K.Châu Long 1, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, gồm: 3.913m2 đất (670m2 đất 2L + 1.079m2 đất 2L + 1.714m2 đất DM + 450m2 chưa được cấp giấy GCN QSDĐ). GKĐ: 586.950.000đồng.
10) Tài sản của Nguyễn Phong Vân và Nguyễn Thị Mỹ Dung, tại K.Vĩnh Đông 2, P.Núi Sam, TP Châu Đốc, gồm: 26.164m2 đất (4.500m2 đất AO + 19.773m2 đất trồng lúa + 1.891mchưa được cấp giấy GCN QSDĐ). GKĐ: 2.616.400.000đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 19/08/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang