Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 50 ngày 21/11/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:
Vào lúc 09 giờ 00 ngày  07 tháng  01  năm 2015, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn ủy quyền, như sau:
1) Tài sản của Nguyễn Tuấn Cón và Đỗ Thị Phượng, tại ấp Đông Sơn, TT.Núi Sập, gồm: 165,2m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền DT 165,2m2. Giá khởi điểm (GKĐ): 291.650.000đồng.
2) Tài sản của Nguyễn Ngọc Hoanh và Trịnh Thị Nguyệt Tùng, tại ấp Đông Sơn 1, TT.Núi Sập, gồm: 668,1m2 đất (237,5m2 đất T + 430,6m2 đất LNK); Nhà ở gắn liền đất DT 55,2m2 + DT 46,2m2. GKĐ: 539.526.000đồng.
3) 9.377m2 đất (7.819m2 đất LUC + 1.558m2 đất CLN) của Đặng Ngọc Ngân  và Nguyễn Thị Dúng, tại ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh. GKĐ: 445.335.000đồng.
4) Tài sản của Nguyễn Đình Quí và Đoàn Thị Tiên, tại ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, gồm: *Đất: 578m2 đất (102m2 đất ở tại nông thôn (có 6,7m2 thuộc HLGT) + 334,6m2 đất ở tại nông thôn + 131m2 đất trồng cây lâu năm + 10,4m2 đất ONT thuộc HLGT); *Nhà ở gắn liền đất DTSD 80,4m2. GKĐ: 601.192.000đồng.
5) 5.017m2 đất chuyên trồng lúa nước của Trần Ngọc Ánh Đăng, tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch. GKĐ: 727.465.000đồng.
6) 1.500m2 đất 2L của Trương Văn Hoàng và Nguyễn Thị Xét, tại ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch. GKĐ: 78.000.000đồng.
7) 10.953m2 đất chuyên trồng lúa nước của Dương Thị Ngọc Thay, tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch. GKĐ: 1.752.480.000đồng.
8) 10.778m2 đất Lúa của Trương Thị Lành, tại ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch. GKĐ: 641.304.000đồng.
9) 385m2 đất T của Lê Văn Quới và Phạm Thị Viên, tại ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh. GKĐ: 207.900.000đồng.
10) Tài sản của Nguyễn Thanh Vân và Phạm Thị Nén, tại ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, gồm: 194,7m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 59,13m2; Mái che DT 42m2. GKĐ: 185.441.000đồng.
11) Tài sản của Lê Văn Dừa và Trần Thị Đặng, tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, gồm: 243,5m2 đất ở tại nông thôn; CTXD gắn liền đất: Nhà ở + tầng lầu + nhà bếp + nhà VS tổng DTSD 155,86m2. GKĐ: 353.475.000đồng.
12) Tài sản của Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Kim Lắm, tại ấp Hoà Tây B, xã Phú Thuận, gồm: 408m2 đất (250m2 đất ONT + 158m2 đất CLN); Nhà chính DT sàn 66,18m2; Nhà phụ DTSD 26,84m2. GKĐ: 404.780.400đồng.
13) Tài sản của Phạm Thanh Đảm và Huỳnh Thị Duyên, tại ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, gồm: 46,2m2 đất ONT; Nhà ở gắn liền đất DTSD 102,41m2. GKĐ: 475.036.000đồng.
14) Tài sản của Võ Thị Hoa, tại ấp Tân Hiệp A, TT.Óc Eo, gồm: 219m2 đất ODT; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 89,42m2; Nhà VS DT 5,2m2; Bồn nước DT 11,08m2; Mái che DT 12,15m2; Mái che sau DT 33,48m2. GKĐ: 760.746.000đồng.
15) Tài sản của Dương Cẩm Hồng, tại ấp Tân Hiệp A, TT.Núi Sập, gồm: 115,4m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 161,92m2. GKĐ: 891.896.000đồng.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang