Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 20 - ngày 04/4/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:
Vào lúc 09 giờ 00 ngày  18  tháng  05  năm 2016, Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất, tài sản gắn liền đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Phú, huyện Thoại Sơn, thành phố Long Xuyên uỷ quyền; tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN Chi nhánh An Giang ủy quyền;  tài sản để thi hành án dân sự do các Cơ quan Thi hành án dân sự ủy quyền, như sau:
* Tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - CNAG ủy quyền:
1) 2.000m2 đất trồng lúa của Mai Sỹ Hồng, tại K.Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (TPLX). Giá khởi điểm (GKĐ): 5.416.466.563đồng.
2) Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh của Phạm Trung Hiếu, tại K.Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TPLX, gồm: *TS1: 4.776,4m2 đất. GKĐ: 12.935.605.445đồng. *TS2: 1.500m2 đất. GKĐ: 4.062.349.922đồng.
3) 1.500,5m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Chế biến dầu và bột cá Việt, tại K.Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TPLX. GKĐ: 4.062.349.922đồng.
4) Tài sản của Phạm Đăng Dũng và Nguyễn Thị Kim Chi, tại 17/10 (A2-37) khu phố Mỹ Gia, P.Tân Phú, quận 7, TP.Hồ Chí Minh, gồm: 240m2 đất ở; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 292,93m2. GKĐ: 17.023.180.625đồng.
* Tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên uỷ quyền:
76,9m2 đất ở đô thị, đất đường vào bãi rác Bình Đức, tại P.Bình Đức, Tp.Long Xuyên. GKĐ: 115.350.000đồng.
* Tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Phú uỷ quyền:
1) Khu đất Trạm y tế xã Đa Phước (cũ), tại ấp Hà Bao, xã Đa Phước, H.An Phú, gồm:  129,7m2 đất ở tại nông thôn; CTXD gắn liền đất, DT 106,2m2. GKĐ: 211.189.000đ.
2) Khu đất Trạm y tế xã Phú Hữu (cũ), tại ấp Phú Hoà, xã Phú Hữu, H.An Phú, gồm: 1.521,9m2 đất ở tại nông thôn; Trụ sở (cũ) gắn liền đất, DT 125,94m2. GKĐ: 456.476.000đ.
* Tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thoại Sơn uỷ quyền:
1) 347,0m2 đất ở nông thôn, Khu đất HTX Vĩnh Chánh, tại ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn. GKĐ: 127.349.000đ.
2) 1.247,1m2 đất ở nông thôn, Khu đất tiếp giáp KDC Phú Hoà, tại ấp Phú Hoà, xã Tây Phú, H.Thoại Sơn. GKĐ: 551.218.000đ.
3) Khu đất UBND và Trạm y tế xã Vĩnh Chánh (cũ), tại ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn, gồm: 3.976 m2 đất ở nông thôn (3.399,9m2 + 576,1m2); CTXD gắn liền đất: nhà trụ sở DT 136,4m2 + DT 37,2m2; Trụ sở Trạm DT 144m2. GKĐ: 2.193.705.000đ.
4) Khu đất Trạm y tế xã Bình Thành (cũ), tại ấp Bình Thành, xã Bình Thành, H.Thoại Sơn, gồm: 676,9m2 đất ở nông thôn; CTXD gắn liền đất: Trụ sở Trạm DT 144m2. GKĐ: 380.289.000đ.
5) Khu đất Trường Mẫu giáo (điểm phụ) xã Vọng Đông (cũ), tại ấp Sơn Hiệp, xã Vọng Đông, H.Thoại Sơn, gồm: 632,7m2 đất ở nông thôn; CTXD gắn liền đất: Trụ sở (cũ) DT 40m2. GKĐ: 179.228.000đ.
6) Cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất chợ thị trấn Phú Hoà, tại ấp Phú Hoà, TT Phú Hoà, H.Thoại Sơn: DT 2.006,1m2 đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn cho thuê: 50 năm. Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. GKĐ: 5.695.318.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền:
Tài sản của Đàm Văn Điền và Dương Thị Phèn, tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, H.Châu Thành, gồm: 377,6m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DT 103,63m2. GKĐ: 256.636.221đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú ủy quyền:
1) Tài sản của Keo Văn Thol và Nguyễn Thị Thuý Cúc, tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, H.An Phú, gồm: 315,4m2 đất ở nông thôn (có 33m2 nằm trong HLGT); CTXD gắn liền đất: 03 căn nhà DT 70,5m2 + DT sàn 124,8m2 + DTXD 37,67m2; Sàn nước DT 3,8m2; Mái che DT 40m2. GKĐ: 394.541.798đồng.
2) 01 xe tải ben (đqsd) BS 67L-8934, hiệu Thaco, tự trọng 1.925kg, tải trọng 990kg của Trần Phước Dư, tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú. GKĐ: 60.746.986đồng.
3) Tài sản của Trương Thị Thu, tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, H.An Phú, gồm: *TS1:Vật tư tháo dỡ: Nhà ở DT 72,96m2; Mái hiên DT 32,12m2. GKĐ: 106.532.128đồng; *TS2: Thiết bị nội thất (đqsd): 01 tủ chén + 01 tủ quần áo gỗ + 01 tủ lạnh Hitachi, 250 lít + 01 tủ đựng đồ + 01 tủ đông Sanaky 225 lít + 01 tivi Sony 14 inch + 01 giường gỗ. GKĐ: 15.592.500đồng. Tổng GKĐ: 122.125.000đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn ủy quyền:
1) 2.198m2 đất chuyên trồng lúa nước của Trần Văn Cua và Trần Thị Đẳng, tại xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn. GKĐ: 131.880.000đồng.
2) Tài sản của Ngô Văn Hải và Vũ Thị Hồng Hạnh, tại ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hoà, H.Thoại Sơn, gồm: 3.369,02m2 (738,0m2 đất Thổ cư + 2.631,02m2 đất Ao); CTXD gắn liền đất: Nhà DT 145,95m2; 02 Hàng rào DT 380,275m2 + DT 462,375m2. GKĐ: 7.871.311.000đồng.
3) Tài sản của Lê Quốc Thạnh, Nguyễn Thị Quân gồm: *136,5m2 đất (100m2 đất ở + 36,5m2 đất trồng cây lâu năm) tại ấp Bắc Sơn, TT.Núi Sập; *6.759m2 đất 2L, tại ấp Hoà Phú, xã Định Thành, H.Thoại Sơn. GKĐ: 617.500.000đồng.
4) Tài sản của Nguyễn Thanh Vân và Phạm Thị Nén, tại ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, H.Thoại Sơn, gồm: 194,7m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 59,13m2; Mái che DT 42m2. GKĐ: 128.427.121đồng.
* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu ủy quyền:
(Địa điểm đăng ký mua tài sản: tại Chi cục Thi hành án dân sự TX.Tân Châu và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang; Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Chi cục Thi hành án dân sự TX.Tân Châu).
1) Tài sản của Đoàn Minh Hùng và Lê Thị Cúc, tại ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hoà, TXTC, gồm: 348,7m2 đất thổ cư (có 73,6m2 thuộc HLGT); CTXD gắn liền đất: Nhà chính DTXD 75,6m2, DTSD 151,2m2; Nhà bếp DT 27,5m2; Cây trồng trên đất. GKĐ: 227.324.951đồng.
2) Tài sản của Huỳnh Văn Xét và Nguyễn Thị Cúc, tại ấp Long Thành, xã Long An, TXTC, gồm: 254,4m2 đất ở tại nông thôn; CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 68,5m2; Chuồng heo DT 50,02m2. GKĐ: 208.970.037đồng.
3) Tài sản của Nguyễn Đình Hoàng, tại ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, TXTC, gồm: 1.450m2 (450m2 đất Thổ cư + 1.000m2 đất Lnk); CTXD gắn liền đất: Nhà ở DT 164,1m2; Nhà VS DT 7,5m2. GKĐ: 300.618.540đồng.
4) Tài sản của Nguyễn Văn Xếp và Trần Thị Hiếu, tại ấp Tân Hậu B2, xã Long An, TXTC, gồm: 842,1m2 (600m2 đất Thổ cư + 242,1m2 đất Lnk); Cây trồng trên đất. GKĐ: 360.937.800đồng.
Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, tham khảo hồ sơ tài sản, đăng ký mua tài sản, nộp đơn đăng ký: kể từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày  16 / 05 / 2016.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3  857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang