Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Đất và công trình xây dựng, máy móc thiết bị nhà máy đông lạnh tại Châu Phú của Công ty AFIEX


Quyền sử dụng đất, CTXD gắn liền với đất và máy móc thiết bị (đqsd) của Nhà máy Đông lạnh thủy sản thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm AG, tại xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, gồm:*TS1: Đất chuyển nhượng, DT 4.626,7m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.*TS2: CTXD gắn liền với đất; Máy móc thiết bị Nhà máy Đông lạnh thủy sản. *TS3: Đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, DT 20.866,8mđất (1.771,8m2 đất ở tại nông thôn + 17.720,6m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh + 1.374,4m2 đất nuôi trồng thuỷ sản). Không tính giá trị (Người mua được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án).
Tổng Giá khởi điểm *TS1+*TS2 (chưa bao gồm thuế GTGT):48.000.000.000đồng.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang