Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

03 tài sản của Công ty AFIEX


1) Tài sản tại xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú:
Quyền sử dụng đất, CTXD gắn liền với đất và máy móc thiết bị (đqsd) của Nhà máy Đông lạnh thủy sản, gồm: *TS1: Đất chuyển nhượng, DT 4.626,7m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. *TS2: CTXD gắn liền với đất; Máy móc thiết bị. Tổng Giá khởi điểm *TS1+*TS2 (chưa bao gồm thuế GTGT): 45.144.000.000đồng.
* Tài sản thuộc TS2 nằm trên quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, DT 20.866,8m2 đất (1.771,8m2 đất ở tại nông thôn + 17.720,6m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh + 1.374,4m2 đất nuôi trồng thuỷ sản). Quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm không bán đấu giá, người mua tài sản đấu giá được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
* Điều kiện bắt buộc đối với người mua tài sản: Cam kết tiếp nhận, sử dụng toàn bộ lao động hiện đang làm việc tại Nhà máy và giải quyết chi trả các chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành khi người lao động nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc.
2) Tài sản tại đường Võ Văn Hoài, K.Bình Khánh 5, P.Bình Khánh, TPLX:
Quyền sử dụng đất, CTXD gắn liền với đất và máy móc thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn (đqsd) của kho lương thực Bình Đức, gồm: DT 1.029,9m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; CTXD gắn liền với đất: Nhà máy DT 1.029,9m2; Bờ kè DT 250m2; Máy móc thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn. Tổng GKĐ (chưa bao gồm thuế GTGT): 3.900.000.000đồng.
3) Tài sản tại xã Mỹ Khánh, TPLX:

Quyền sử dụng đất, CTXD gắn liền với đất và máy móc thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn (đqsd) của kho lương thực Mỹ Khánh, gồm: DT 5.898,6m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; CTXD gắn liền với đất: Nhà máy xây lúa DT 1.253,2m2; Nhà kho DT 3.768,6m2; Nhà làm việc + nhà kho DT 327,6m2; Máy móc thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn. Tổng GKĐ (chưa bao gồm thuế GTGT): 10.100.000.000đồng.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang