Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo đấu giá tài sản số 80 - 2017

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:
Vào lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang (địa chỉ: Số 09 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên), như sau:
1. Tài sản đấu giá 1:
Quyền sử dụng đất, diện tích 16.865m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình xây dựng gắn liền đất của Quách Văn Tiếng Võ Thị Ngọc Bích (tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang, đảm bảo nghĩa vụ của bên vay là Công ty TNHH Một Thành Viên XNK Phát Tiến), tại ấp An Thạnh, Xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Gồm các mục tài sản, cụ thể như sau:
1.1. Quyền sử dụng đất: 5.000m2 đất sở sản xuất, kinh doanh (thuộc thửa số 7; tờ bản đồ số 3; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH01208 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 17/01/2011).
1.2. Quyền sử dụng đất: 3.415m2 đất sở sản xuất, kinh doanh (thuộc thửa số 4770; tờ bản đồ số 2).
- Công trình xây dựng gắn liền đất:
+ Nhà ở: khung BTCT, vách + nền gạch, mái tole. Diện tích sử dụng/sàn: 144,8m2.
+ Nhà kho: khung thép, vách gạch, nền dal+ BTCT, mái tole (Diện tích sử dụng/sàn: 1.056m2 đã tháo dỡ xây dựng lại thành tài sản 6)
+ Nhà máy xay xát: khung gỗ, vách gạch + tole, nền dal + BTCT, mái tole. Diện tích sử dụng/sàn: 624 m2.
(Đất và công trình xây dựng thuộc GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH00599 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 19/10/2010)
1.3. Quyền sử dụng đất: 4.000m2 đất sở sản xuất, kinh doanh (thuộc thửa số 4772; tờ bản đồ số 2; GCN Quyền sử dụng đất số H.00339oB do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 17/02/2009).
- Công trình xây dựng gắn liền đất: Nhà kho lúa gạo, kết cấu: khung thép, vách gạch + tole, nền xi măng, mái tole. Diện tích sử dụng/sàn: 1.957,5m2 (Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 898933067900164 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 14/10/2009).
1.4. Quyền sử dụng đất: 2.000m2 đất sở sản xuất, kinh doanh (thuộc thửa số 7906; tờ bản đồ số 2; GCN Quyền sử dụng đất số H.00753oB do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 08/01/2009 (Cập nhật nội dung: chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, có xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới ngày 17/02/2009).
1.5. Quyền sử dụng đất: 2.450m2 đất sở sản xuất, kinh doanh (thuộc thửa số 4771; tờ bản đồ số 2; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH00852 do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 17/1/2011).
1.6. Công trình xây dựng chưa được cấp GCN QSH, gồm:
- Công trình xây dựng theo giấy phép: Nhà kho, diện tích 3.560m2 (tọa lạc trên thửa số 4770 + 4771 xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 210/GPXD-UBND ngày 29/12/2016 của UBND huyện Chợ Mới).
- Công trình xây dựng ngoài giấy phép:
+ Mái che mặt sông nhà máy 1, diện tích 456m2.
+ Mái che máy ép củi, diện tích 390,5m2.
+ Tường rào, diện tích 980,8m2.
+ Bờ kè nhà máy 1, diện tích 108m2.
+ Bờ kè nhà máy 2, diện tích 43m2.
+ Mái che mặt sông nhà máy 2, diện tích 193,5m2.
+ Nhà tạm trên sông nhà máy 1, diện tích 112m2.
+ Nhà văn phòng, diện tích 32m2.
Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá theo Chứng thư thẩm định giá số 16139/CT.GIATOCA ngày 22/9/2017 của Công ty CP Thẩm định giá Toàn Cầu. Người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.
* Giá khởi điểm: 62.560.000.000đồng.
2. Tài sản đấu giá 2:
Quyền sử dụng đất của Quách Thị Trăm (tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang, đảm bảo nghĩa vụ của bên vay là Công ty TNHH Một Thành Viên XNK Phát Tiến), tại ấp An Thịnh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:
Diện tích 4.416,6m2 đất (562m2 đất trồng cây lâu năm + 3.137,8m2 đất cơ sở, sản xuất kinh doanh + 600 đất ở tại nông thôn + 116,8m2 đất ở tại nông thôn thuộc HLGT), gồm:
1) Quyền sử dụng đất: 111m2 đất trồng cây lâu năm (thuộc thửa số 44; tờ bản đồ số 70; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH01140 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 21/04/2011).
2) Quyền sử dụng đất: 456,5m2 đất cơ sở, sản xuất kinh doanh (thuộc thửa số 36; tờ bản đồ số 70; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH00619 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 21/11/2011).
3) Quyền sử dụng đất: 451m2 đất trồng cây lâu năm (thuộc thửa số 45; tờ bản đồ số 70; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH01141 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 21/04/2011).
4) Quyền sử dụng đất: 716,8m2 đất ở tại nông thôn (có 116,8m2 đất thuộc hành lang giao thông); thuộc thửa số 46; tờ bản đồ số 70; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH01142 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 21/04/2011.
 5) Quyền sử dụng đất: 2.681,3 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (thuộc thửa số 41; tờ bản đồ số 70; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất số CH00618 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 21/04/2011).
Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá theo Chứng thư thẩm định giá số 16140/CT.GIATOCA ngày 22/9/2017 của Công ty CP Thẩm định giá Toàn Cầu. Người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.
* Giá khởi điểm: 3.285.000.000đồng.
3. Tài sản đấu giá 3:
Tài sản là toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị của nhà máy thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên XNK Phát Tiến (tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang), tại ấp An Thạnh, xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:
1) Hệ thống dây chuyền từ lúa ra gạo lức 25-36 T/h.
2) Hệ thống dây chuyền từ gạo lức ra gạo bóng 16-19 T/h.
3) Hệ thống dây chuyền từ lúa ra gạo lức 19-20 T/h.
4) Hệ thống dây chuyền từ gạo lức ra gạo bóng 12-15 T/h.
5) Trạm biến áp 750 KVA.
6) Trạm biến áp 1500 KVA.
7) Lắp đặt hệ thống điện nhà máy 1.
8) Lắp đặt hệ thống điện nhà máy 2.
9) Hệ thống dây điện vượt sông.
10) Hệ thống máy tách màu.
11) Hệ thống ép củi trấu (đã tháo dỡ, không tính giá trị).
Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá theo Chứng thư thẩm định giá số 16141/CT.GIATOCA ngày 22/9/2017 của Công ty CP Thẩm định giá Toàn Cầu. Người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.
* Giá khởi điểm: 32.066.000.000đồng.
* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.
- Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 31 / 10 / 2017.
* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá theo hướng dẫn của người có tài sản đấu giá.
* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá500.000 đồng/hồ sơ.
* Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
* Người có tài sản đấu giá chịu trách nhiệm chịu thuế thu nhập; nợ thuế sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí có liên quan đến chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.
* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng phiếu kín.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang