Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo đấu giá tài sản 105 - 2017

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:
I. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá như sau:
* Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú (địa chỉ: âp An Hưng, TT.An Phú, H.An Phú):
1) 32,6m2 đất ở của Võ Văn Cường, tại ấp An Thạnh, TT.An Phú, H.An Phú. Giá khởi điểm (GKĐ): 12.904.712đồng.
2) Vật tư tháo dỡ nhà cao cẳng của Võ Văn Cường, tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, H.An Phú: nống trụ đá+gỗ, vách gỗ+tol, khung cột+vì kèo+xà gồ+sàn gỗ, mái tol. DT 42,525m2. GKĐ: 59.969.198đồng.
* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới (địa chỉ: ấp Long Hoà, TT.Chợ Mới, H.Chợ Mới):
Tài sản của Võ Thanh Hải và Nguyễn Thị Nhung, tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, H.Chợ Mới, gồm:
TS1) 6.691m2 đất chuyên trồng lúa nước; cây trồng trên đất: 969 cây ổi; 169 cây xoài. G: 573.025.000đồng.
TS2) 3.024m2  đất trồng cây hàng năm khác; cây trồng trên đất: 161 cây xoài; 07 cây bưởi; 05 cây nhãn; 01 cây bơ. G: 402.900.000đồng.
TS3) 6.600m2  đất trồng cây hàng năm khác; cây trồng trên đất: 1.300 cây ổi; 481 cây xoài. G: 598.980.000đồng.
TS4) 159,5m2  đất ở tại nông thôn (có 51,8m2 thuộc HLGT); CTXD gắn liền đất, gồm: Nhà ở DT 114,6m2; Mái che DT 24,94m2; 03 Hàng rào DT 7,54m2 + DT 21,45m2 + DT 8,25m2. G: 547.235.983đồng.
TS5) 01 (Một) xe Mô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu Honda, số loại FUTURE FI, BS 67L1-201.22. G: 12.700.000đồng.
TS6) 01(Một) xe Mô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu Honda, số loại LEAD, BS 67L1-379.37. G: 19.600.000đồng.
* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn (địa chỉ: số 01 Lý Thường Kiệt, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn):
1) Tài sản của Đỗ Văn Sơn và Phạm Thị Lựu, tại ấp Hoà Tân, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, gồm: 270,2m2 đất ở tại nông thôn (có 29,8m2 đất thuộc HLGT); Nhà ở gắn liền đất DT sàn 127,66m2 + 22,06m2 thuộc HLGT; Mái che DT 35,46m2 thuộc HLGT. GKĐ: 154.890.000đồng.
2) Tài sản của Đặng Kỳ Xương và Huỳnh Thị Út, tại ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, gồm: 63,2m2 đất ở tại nông thôn (có 9,8m2 thuộc HLGT); Nhà ở gắn liền với đất DTXD 44,44m2; DTSD 96,96m2. GKĐ: 279.646.240đồng.
II. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu, Trung tâm tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu (địa chỉ: số 154 Tôn Đức Thắng, K.Long Thị D, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu):
1) 351,5m2 đất (300m2 đất ở tại đô thị + 51,5m2 đất trồng cây lâu năm) của Phan Chu và Đặng Thị Hạnh, tại K.Long Thị B, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu. GKĐ: 764.728.290đồng.
2) Tài sản của Phan Chu và Đặng Thị Hạnh, tại K.Long Thị B, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, gồm: 312,1m2 đất (300m2 đất ở tại đô thị + 12,1m2 đất trồng cây lâu năm); CTXD gắn liền đất: Nhà chính DTXD 115,6m2; DT sàn 185,3m2; Nhà phụ DT 12m2. GKĐ: 266.064.588đồng.
3) 155,7m2 đất (150m2 đất ở tại đô thị + 5,7m2 đất trồng cây lâu năm) của Nguyễn Hồng Minh và Huỳnh Lê Ngọc, tại K.Long Hưng, P.Long Châu, TXTC. GKĐ: 300.638.142đồng.
4) Tài sản của Ngô Thành Công và Cù Thị Thu Hương, tại K.Long Thạnh D, P.Long Thạnh, TXTC, gồm: 48m2 đất ở đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 46,8m2. GKĐ: 240.924.000đồng.
5) Tài sản của Khương Thị Trinh, tại K.Long Hưng 1, P.Long Sơn, TX.Tân Châu, gồm: 6.592,7m2 đất (538,3m2 đất ở tại đô thị + 61,7m2 đất ODT nằm trong HLLG, HLSR + 900m2 đất ở tại nông thôn + 2.288,9m2 đất LNK + 2.803,8m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh); Nhà ở DT 87,5m2; Cây trồng trên đất. GKĐ: 13.247.141.000đồng.
6) Tài sản của Bùi Hữu Hạnh, Đinh Nguyệt Phượng, tại đường Phan Thanh Giản, K.Long Thị C, P.Long Hưng, TX.Tân Châu, gồm: 197,2m2 đất ODT; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 151,20m2. GKĐ: 698.337.000đồng.
7) Tài sản của Bùi Hữu Hạnh, Đinh Nguyệt Phượng, tại ấp Long Thành, xã Long An, gồm: 963,2m2 đất Thổ cư (có 250,2m2 đất thuộc HLGT); Nhà kho gắn liền đất DT 607,6m2. GKĐ: 558.670.000đồng.
8) Tài sản của Bùi Hữu Hạnh, Đinh Nguyệt Phượng: 406.2m2 đất ở tại nông thôn (có 45,3m2 nằm trong HLSR) tại ấp Long Thành, xã Long An, TX.Tân Châu. GKĐ: 139.667.000đồng.
9) Tài sản của Đinh Ngọc Lợi, tại K.Long Châu, P.Long Châu, TX.Tân Châu, gồm: 633,6m2 đất (300m2 đất ở tại đô thị + 333,6m2 đất CSK (có 142,5m2 nằm trong HLGT); Nhà kho DT 491m2. GKĐ: 756.025.000đồng.
III. Vào lúc 14 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên (địa chỉ: K.Sơn Đông, TT.Nhà Bàng, H.Tịnh Biên), Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá Khu dân cư trung tâm cửa khẩu Xuân Tô, tại K.Xuân Hòa, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, gồm: 10 thửa đất ở tại đô thị, (DT từ 60,3m2 đến 123m2). Đơn GKĐ từ 3.360.000đồng đến 4.950.000đồng/1m2.
Tiền đặt trước: 15% trên GKĐ của từng thửa đất.
Địa điểm đăng ký và mua hồ sơ tham gia đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Tịnh Biên hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.
Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Tịnh Biên.
IV. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 01 tháng 02 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - Chi nhánh An Giang (địa chỉ: 51B Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TPLX): 15.406m2 đất nuôi trồng thủy sản, của Lê Trần Hữu và Lương Thị Ngọc Anh, tại xã Bình Thủy, H.Châu Phú. GKĐ: 1.805.000.000đồng. Tiền đặt trước: 20% trên GKĐ.
Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:
* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc địa điểm đăng ký tham gia đấu giá nêu trên trong giờ hành chính:
+ Tài sản mục I: từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 16/01/2018;
+ Tài sản mục II: từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 17/01/2018;
+ Tài sản mục III: từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 14 giờ 00 ngày 17/01/2018;
+ Tài sản mục IV: từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 30/01/2018.
* Tài sản thi hành án: Tiền đặt trước: 10% trên GKĐ. G chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang