Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo đấu giá Cừ Tràm phát hành ngày 23/10/2018


Vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang:
Khai thác cây cừ tràm trồng trên diện tích đất 13ha tại ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, như sau:
+ Diện tích cây tràm khai thác: 13ha.
+ Hình thức khai thác: Khai thác trắng.
+ Thời hạn khai thác: từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019.
+ Địa điểm: tiểu khu 26, khoảnh 8, Lô F-G.
+ Quy cách khai thác: khai thác cây sát mặt đất để thuận lợi cho cây tái sinh chồi.
* Người mua được tài sản phải chấp hành đúng hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Kiểm lâm, thực hiện khai thác cây tràm đúng địa điểm, diện tích được cấp phép; gom cành nhánh thành đống để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo đúng quy định.
* Người mua được tài sản đấu giá tự tổ chức nhân công khai thác. Thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong thời gian tiến hành khai thác số diện tích tràm cừ nói trên trường hợp bất cẩn xảy ra cháy rừng trên diện tích khai thác thì người mua được tài sản đấu giá vẫn phải thanh toán đủ số tiền theo giá trị trúng đấu giá. Nếu để cháy lan sang rừng ngoài diện tích khai thác, người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật.
* Khi tiến hành khai thác thì phải chuyển toàn bộ số cây ra ngoài bờ kênh để lột vỏ hoặc chuyển xuống ghe, không được lột vỏ cây tại đất hoặc trên các tuyến bờ mương làm ảnh hưởng đế việc trồng lại Tràm của bên có tài sản đấu giá, cành nhánh phải xử lý gọn gàng không được bỏ xuống mương.
* Người mua được tài sản đấu giá khi khai thác không làm ảnh hưởng gãy đổ ngã cây tràm của diện tích lân cận; Nếu làm gãy đổ cây tràm của người lân cận thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nêu có yêu cầu.
*Giá khởi điểm: 2.795.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm chín mươi lăm đồng chẵn.).
          * Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:
+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 12/11/2018.
+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).
* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: ngày 08 và 09/11 được bảo quản tại kho đơn vị người có tài sản.
* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.
* Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang