Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo đấu giá tài sản phát hành ngày 22/01/2021

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (địa chỉ: số 82 Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang), cụ thể như sau:

I. Lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2021, Đấu giá Quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

Khu mỏ đưa ra đấu giá chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng.

+ Diện tích khu mỏ: 60,3 ha.

+ Mức sâu khai thác dự kiến: -16m.

+ Trữ lượng ước tính: 2.372.500 m3.

+ Diện tích và mức sâu khai thác có thể thay đổi trong quá trình thẩm định các hồ sơ có liên quan để đảm bảo khoảng cách xa bờ tối thiểu 200m đối với khu vực trên sông Tiền; các quy định liên quan đến luồng giao thông thủy nội địa…

Giá khởi điểm đối với khu vực chưa thăm dò được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R), được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Mức thu khởi điểm của khu mỏ: R = 5% (tương đương với giá khởi điểm của khu mỏ là 7.206.469.000đồng).

- Tiền đặt trước: 1.080.970.000đồng.

II. Lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2021, Đấu giá Quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên Sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang:

Khu mỏ đưa ra đấu giá chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng.

+ Diện tích khu mỏ: 58,3 ha.

+ Mức sâu khai thác dự kiến: -14m.

+ Trữ lượng ước tính: 1.449.000 m3.

+ Diện tích và mức sâu khai thác có thể thay đổi trong quá trình thẩm định các hồ sơ có liên quan để đảm bảo khoảng cách xa bờ tối thiểu 150m đối với khu vực trên sông Hậu; các quy định liên quan đến luồng giao thông thủy nội địa…

Giá khởi điểm đối với khu vực chưa thăm dò được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R), được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Mức thu khởi điểm của khu mỏ: R = 5% (tương đương với giá khởi điểm của khu mỏ là 4.401.338.000đồng).

- Tiền đặt trước: 660.201.000đồng.

* Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức trong nước có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật khoáng sản và đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 51 Luật khoáng sản.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: là Tổ chức có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Hội đồng đấu giá xét chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 chi tiết cụ thể tại thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức mua và nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/3/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (địa chỉ: số 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang)

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763 hoặc Phòng Khoáng sản, Nước và Biến đổi Khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 873 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954755./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang