Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo đấu giá Khai thác khoáng sản phát hành ngày 05/5/2021

 Lúc 10 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (địa chỉ: số 82 Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang).

Quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang:

- Hồ nạo vét đã được đánh giá trữ lượng.

- Diện tích nạo vét: 12,08 ha.

- Khối lượng nạo vét theo báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án là 371.860 m3, gồm:

1) Khu vực nạo vét bùn mở rộng dung tích chết (là bùn và hữu cơ bồi lắng trong lòng hồ nơi đang trữ nước, không làm vật liệu được, không tính vào giá trị tài sản đấu giá). Khối lượng 46.882 m3 (Vùng III).

2) Khu vực nạo vét mở rộng dung tích hiệu dụng. Khối lượng 297.732 m3 (Vùng I, vùng II và bể lắng cát).

3) Khu vực nạo vét dung tích siêu cao. Khối lượng 27.246 m3 (Vùng I).

- Người trúng đấu giá phải thực hiện việc khai thác khoáng sản song song với việc xây dựng bể lắng cát và Cống tiêu qua bờ tràn theo Quyết định số 7206/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Tịnh Biên và Quyết định số 1505/QĐ-STNMT ngày 28/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

- Người trúng đấu giá phải hoàn trả chi phí đã đầu tư tại khu vực đấu giá cho UBND huyện Tịnh Biên.

* Giá khởi điểm: 888.410.232đồng.

* Tiền đặt trước: 177.682.000đồng.

* Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức trong nước có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoạt động xây dựng.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: là Tổ chức có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được UBND tỉnh An Giang xét chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 và cam kết đáp ứng các điều kiện đối với người trúng đấu giá được nêu chi tiết cụ thể tại thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức mua và nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 08/6/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Địa điểm tổ chức đấu giá: tại UBND huyện Tịnh Biên (địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên. Điện thoại: 0296 3 857 763 hoặc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: Khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Điện thoại: 02963.740.340
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang