Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

TB đấu giá Khu đất Trung tâm Văn hóa thành phố Long Xuyên (cũ)

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 99 đường Nguyễn Thái Học (nối dài), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

Khu đất Trung tâm Văn hóa thành phố Long Xuyên (cũ), tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 16.266m2, thuộc thửa đất số 213, tờ bản đồ số 27, (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 15/6/2018).

1) Đất nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ, diện tích 3.678m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo:

+ Lô A, vị trí 2: 272m2.

+ Lô B, vị trí 3: 159,7m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Lê Văn Hưu:

+ Lô B, vị trí 1: 686,5m2; vị trí 2: 250,2m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Trần Hữu Trang:

+ Lô B, vị trí 1: 1.900,9m2; vị trí 2: 408,7m2.

2) Đất thương mại dịch vụ + căn hộ, diện tích 3.438m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo:

+ Vị trí 3: 636,6m2; vị trí 4: 2.801,4m2.

3) Đất thương mại - dịch vụ khách sạn, diện tích 1.374m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo:

+ Vị trí 1: 744,3m2; vị trí 2: 629,7m2.

4) Đất công viên cây xanh, diện tích 1.388m2.

5) Đất giao thông, diện tích 6.388m2.

* Hình thức, thời hạn sử dụng đất và các nội dung khác:

1) Đất nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ; Đất thương mại dịch vụ + căn hộ: Mục đích sử dụng là Đất ở. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá. Thời hạn sử dụng đất Lâu dài.

2) Đất thương mại - dịch vụ khách sạn: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm.

3) Đất công viên cây xanh; Đất giao thông: Đây là đất công trình công cộng Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá để đầu tư xây dựng theo Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 (không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc đầu tư xây dựng thì có trách nhiệm bàn giao lại cho Nhà nước quản lý theo quy định.

4) Khi lập thủ tục giao đất cho người trúng đấu giá, trường hợp có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thêm khoản tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm này theo đơn giá trúng đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá đã được giao đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, sau đó đề nghị thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến thay đổi hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao của công trình) thì phải xác định và nộp bổ sung tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định pháp luật.

5) Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (phạm vi, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất cho phép, các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ cảnh quan, môi trường, ...) được tuân thủ theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ tại khu đất Trung tâm Văn hóa thành phố Long Xuyên (cũ), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và các Quyết định điều chỉnh quy hoạch (nếu có).

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1) Người đăng ký tham gia đấu giá sau khi trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành nhà ở (đối với khu vực bắt buộc xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật và theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) thì mới được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở này theo quy định pháp luật hiện hành.

2) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013).

3) Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, kiến trúc đô thị; phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Điều 58 của Luật Đất đai.

(2) Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, như sau:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án: Mức đầu tư dự án do người đăng ký tham gia đấu giá đề xuất trong dự án bao gồm giá trị tài sản đấu giá cộng với giá trị dự án sẽ đầu tư sau khi trúng đấu giá.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(3) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (có xác nhận không vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang).

(4) Thời điểm thẩm định các điều kiện quy định nêu trên được thực hiện vào ngày 06/7/2021. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang mời các đơn vị liên quan để tổ chức thẩm định các điều kiện cho phù hợp và thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá về kết quả thẩm định.

* Giá khởi điểm của tài sản: 194.339.812.000đồng (Một trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm ba mươi chín triệu tám trăm mười hai ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 38.867.962.000đồng/1 hồ sơ (Ba mươi tám tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 05/7/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 24 và 25/6 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang