Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 10/11/2021- Viettel An Giang

 Vào lúc 09 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Viettel An Giang - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (địa chỉ: Số 269B Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang), như sau:

Lô Tài sản mạng lưới và trang thiết bị văn phòng thanh lý

Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 154.490.328đồng (Một trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi ngàn, ba trăm hai mươi tám đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 22/11/2021.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 22/11/2021.

+ Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hợp lệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang từ khi nhận được phiếu trả giá đến trước 17 giờ 00 ngày 22/11/2021.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày công bố giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: ngày 18 và 19/11  tại nơi bảo quản tài sản.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/ hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% GKĐ.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang