Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 12/5/2022- Đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Vĩnh Lợi 2 (mở rộng)

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu (địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang):

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất riêng từng thửa (nền đất), tổng diện tích khu đất 321,9m2 đất, gồm 03 thửa (nền đất), thuộc Tuyến dân cư Vĩnh Lợi 2 (mở rộng), tọa lạc tại Ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đơn giá: 1.417.000đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của tài sản456.132.300đồng (Bốn trăm năm mươi sáu triệu một trăm ba mươi hai ngàn ba trăm đồng). Cụ thể:

(1) Nền số 01: thuộc thửa đất số 413, tờ bản đồ số 16, diện tích: 79,8m2 đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn lâu dài.

- Lộ giới quy hoạch đường là 11,00m (3m-5m-3m).

- Chỉ giới đường đỏ trùng với chỉ giới xây dựng.

- Số tầng xây dựng: Không quá 04 tầng.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 100%.

- Hệ số sử dụng đất: không quá 5 lần.

(theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tân Châu lập ngày 26/4/2021).

* Giá khởi điểm: 113.076.600đồng (Một trăm mười ba triệu không trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm đồng).

* Tiền đặt trước (đồng/ 1 hồ sơ): 22.615.000đồng (Hai mươi hai triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng).

(2) Nền số 02: thuộc thửa đất số 423, tờ bản đồ số 16, diện tích: 113,8m2 đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn lâu dài.

- Lộ giới quy hoạch đường là 11m (3m-5m-3m).

- Chỉ giới đường đỏ trùng với chỉ giới xây dựng.

- Số tầng xây dựng: Không quá 04 tầng.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 80%.

- Hệ số sử dụng đất: không quá 4 lần.

(theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tân Châu lập ngày 26/4/2021).

* Giá khởi điểm: 161.254.600đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn sáu trăm đồng).

* Tiền đặt trước (đồng/ 1 hồ sơ): 32.251.000đồng (Ba mươi hai triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

(3) Nền số 05: thuộc thửa đất số 426, tờ bản đồ số 16, diện tích: 128,3m2 đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn lâu dài.

- Lộ giới quy hoạch đường là 11m (3m-5m-3m).

- Chỉ giới đường đỏ trùng với chỉ giới xây dựng.

- Số tầng xây dựng: Không quá 04 tầng.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 80%.

- Hệ số sử dụng đất: không quá 4 lần.

(theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tân Châu lập ngày 26/4/2021).

* Giá khởi điểm: 181.801.100đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu tám trăm lẻ một ngàn một trăm đồng).

* Tiền đặt trước (đồng/ 1 hồ sơ): 36.360.000đồng (Ba mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

* Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định, có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 06/6/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: ngày 26 và 27/5/2022 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, bằng: 100.000đồng/01 hồ sơ.

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 09/6/2022.

Trong trường hợp thông báo đấu giá của Trung tâm có thời gian bắt đầu cùng giờ cùng ngày, Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu (địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang