Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS ngày 19/7/2022- Tài sản thanh lý của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang (Số 41 Nguyễn Văn Cưng, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang), cụ thể:

1.          1: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

2.          2: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

3.          3: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

4.          4: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

5.          5: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

6.          6: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

7.          7: Đá chẻ, Số lượng 20.000 viên, Quy cách 10x20x30(cm). Giá khởi điểm: 180.000.000đồng.

8.          1: Đá nguyên khối, số lượng 2.000m3. Giá khởi điểm: 120.000.000đồng.

9.          2: Đá nguyên khối, số lượng 2.000m3. Giá khởi điểm: 120.000.000đồng.

10.      3: Đá nguyên khối, số lượng 2.000m3. Giá khởi điểm: 120.000.000đồng.

11.      4: Đá nguyên khối, số lượng 2.000m3. Giá khởi điểm: 120.000.000đồng.

12.      5: Đá nguyên khối, số lượng 2.000m3. Giá khởi điểm: 120.000.000đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 02/8/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 27 và 28/7/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản, nơi bảo quản trưng bày tài sản tại Sân vận động xã An Hảo và Bến xe khách BQL KDL Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành: 200.000đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% GKĐ.

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 05/8/2022. Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang