Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 12/01/2023- Đấu giá Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang

         Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Du lịch An Giang (Địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang):

Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang, gồm: Quyền sử dụng đất, Công trình xây dựng gắn liền với đất, Máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm, Hệ thống điện 3 pha, tọa lạc tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

1) Quyền sử dụng đất, diện tích 24.103,8m2 đất, gồm:

+ 19.217m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 12; thời hạn sử dụng đến ngày 17/03/2055; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT24503 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 25/02/2022 cho Công ty CP Du lịch An Giang).

+ 2.007,6m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 12; thời hạn sử dụng đến ngày 17/06/2059; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT24504 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 25/02/2022 cho Công ty CP Du lịch An Giang).

+ 296,5m2 đất ở tại đô thị (thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 12; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT23838 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 26/01/2022 cho Công ty CP Du lịch An Giang).

+ 2.582,7m2 đất trồng cây lâu năm (thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 12; thời hạn sử dụng đến ngày 05/11/2048; GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT23839 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 26/01/2022 cho Công ty CP Du lịch An Giang).

2) Công trình xây dựng gắn liền với đất:

TT

Danh mục

Diện tích (m2)

1

Nhà xưởng (Xí nghiệp An Thịnh)

3.244,6

2

Nhà xưởng (Xí nghiệp Việt Thắng)

4.102,9

3

Kho lạnh (Kho Thành phẩm An Thịnh)

490,7

4

Kho lạnh (Kho lạnh 3000 tấn)

1.879,6

5

Nhà xe công nhân (Kho 8)

853,1

6

Nhà kho (Kho 7)

1.489,4

 

Cộng

12.060,3

 

TT

Danh mục

Diện tích (m2)

1

Bể xử lý nước thải

333,3

2

Khu tập kết nguyên liệu (1)

766,6

3

Khu tập kết nguyên liệu (2)

67,9

4

Bồn chứa nước

231,3

5

Dàn ngưng (1)

109,8

6

Phòng máy

402,7

7

Nhà kho (1)

678,9

8

Nhà kho (2)

47,0

9

Dàn ngưng (2)

40,0

10

Phòng máy phát điện (1)

46,8

11

Nhà bảo vệ

16,2

12

Phòng máy phát điện (2)

71,9

13

Phòng máy phát điện (3)

72,2

14

Nhà xe

167,3

15

Nhà làm việc (1)

1.316,8

16

Nhà làm việc (2)

606,1

17

Nhà kho (3)

3,6

 

Cộng

 4.978,4

3) Máy móc thiết bị phòng thí nghiệm đã qua sử dụng:

TT

Tên máy móc thiết bị

1

Tủ ấm MEMMERT

2

Bể điều nhiệt MEMMERT

3

Cân điện tử OHAUS

4

Tủ mát WTW GERMANY

5

Nồi hấp tiệt trùng HUXLEY

6

Cân điện tử SARTORIUS

7

Máy dập mẫu

8

Tủ ấm WTW GERMANY

9

Máy lắc VORTEX

10

Tủ cấy vi sinh

11

Máy cất nước

12

Nồi hấp tiệt trùng STURDY

13

Máy đọc ELISA BIORAD 680

14

Máy rửa ELISA BIORAD

15

Máy li tâm HETTICH EBA 20

16

Bể điều nhiệt MEMMERT

17

Máy do nhiệt độ XJ500

18

Máy xoay mẫu

19

Máy lắc ống nghiệm CEM

20

Máy đo độ ẩm

4) Hệ thống điện 3 pha:

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

* Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

* Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

Giá khởi điểm của tài sản (chưa bao gồm thuế GTGT): 250.000.000.000đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Tiền đặt trước: 25.000.000.000đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

 

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/02/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

* Thời gian, địa điểm xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 01 và 02/02/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính ngày 01 và 02/02/2023, tại nơi tài sản tọa lạc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 09 giờ 15 phút, ngày 10/02/2023.

Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang