Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo bán đấu giá tài sản số 04 ngày 28/01/2013

I. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá Vật tư tháo dỡ Trụ sở (cũ) UBND & HĐND + Đội Thuế xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú. Giá khởi điểm (GKĐ): 80.820.000đồng.

Xem tài sản trong 02 ngày: 04 và 05/02/2013.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản, nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 05 tháng 02 năm 2013.

II. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 3 năm 2013, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang, UBND huyện Thoại Sơn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thoại Sơn và tài sản do các cơ quan Thi hành án dân sự ủy quyền, như sau:

* Quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh ủy quyền:

42 nền đất ở đô thị, Khu tái định cư kết hợp bố trí dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, tại TT.Cái Dầu, H.Châu Phú. GKĐ: từ 1.800.000đồng đến 2.200.000đồng/1m2.

 

* Quyền sử dụng đất do UBND huyện Thoại Sơn ủy quyền:

37,10m2 đất dôi dư đường Lê Hồng Phong, tại ấp Bắc Sơn, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn. GKĐ: 178.080.000đ.

 

* Tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thoại Sơn ủy quyền: (tại H.Thoại Sơn)

1) Đất và CTXD gắn liền đất Trụ sở Huyện ủy Thoại Sơn (cũ), tại ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập, gồm: 1.982,6m2 đất ở đô thị; CTXD gắn liền đất: 03 Nhà trụ sở DTSD 278,52m2 + 307,46m2 + 424,12m2; Nhà ăn DT 150,66m2; 02 Nhà xe DT 44,46m2 + 52,38m2; Nhà VS DT 11,72m2; Bồn nước 27,44m3; Rào và Cổng chính DT 29,45m2; Rào phía bắc DT 101,03m2; Rào phía nam DT 68,40m2. GKĐ: 13.203.000.000đ.

2) Đất và CTXD gắn liền đất Trụ sở Trạm Y tế xã Bình Thành (cũ), tại ấp Bình Thành, xã Bình Thành, gồm: 676,4m2 đất ở nông thôn (có 133,8m2 đất thuộc HLGTSR); CTXD gắn liền đất: DT 124,29m2. GKĐ: 500.000.000đ.

3) Đất và CTXD gắn liền đất, tại ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, như sau: *Khu đất Trụ sở UBND xã Vĩnh Chánh (cũ): 3.743m2 đất (600m2 đất ONT + 3.143m2 đất CLN), MĐSD theo quy hoạch: đất ở nông thôn; *Khu đất Trạm Y tế xã Vĩnh Chánh (cũ): 669,5m2 đất (600m2 đất ONT + 69,5m2 đất CLN), MĐSD theo quy hoạch: đất ở nông thôn; *CTXD gắn liền đất: 04 Nhà trụ sở DT 136,40m2 + 37,2m2 + 45,45m2 + 144m2; Nhà VS DT 13,69m2. GKĐ: 4.017.800.000đ.

 

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú ủy quyền: (tại H.An Phú)

1) Tài sản của Phan Thị Bích Vân, tại Tỉnh lộ 956 (QL 91C), ấp An Khánh, xã Khánh An, gồm: 6.658,08m2 đất (1.106m2 đất thổ cư (có 526m2 nằm trong HLGT) + 5.552,08m2 đất LM); Nhà ở gắn liền đất DT 110,5m2. GKĐ: 2.066.525.100đ.

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú ủy quyền: (tại H.Châu Phú)

1) Tài sản của Công ty TNHHTM tổng hợp du lịch xuất khẩu Hạt Mưa, tại ấp Khánh Đức, xã Khánh Hoà, gồm: * TS1: 1.602,2m2 đất (600m2 đất thổ cư + 1.002,2m2 đất LnK); TS gắn liền đất: Nhà ở DTSD 163,08m2; 02 Nhà nấu ăn DT 54,32m2 + 41,86m2; 08 căn nhà ăn DTSD 79,36m2; Vũ trường DTSD 417,05m2. * TS2: 588,9m2 đất (176,1m2 đất ONT + 412,8m2 đất CLN); TS gắn liền đất: Nhà khách sạn DTSD 1.036m2; Nhà tạm DT 36m2; Nhà nghỉ DT 60m2; Nhà xe DT 130,65m2; Bồn nước 18,72m3; Sân trước DT 66,75m2; Hàng rào trước DT 52,92m2; Hàng rào sau DT 74,79m2. * Máy móc, thiết bị đqsd (gắn liền nhà khách sạn). GKĐ: 7.062.958.000đ.

2) 1.000m2 đất LM của Nguyễn Văn Sáng, tại ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh. GKĐ: 41.000.000đ.

3) Tài sản của Trần Văn Trà và Trần Thị Mỹ Lệ, tại ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, gồm: 136,7m2 đất thổ cư (có 2,3m2 thuộc HLGT); Nhà gắn liền đất: Nhà ở DTSD 96,632m2; nhà phụ DT 11,083m2. GKĐ: 155.869.000đ.

4) Tài sản (đqsd) của Trần Văn Nhiều (để tại UBND xã Đào Hữu Cảnh), gồm: 01 Tivi màu hiệu TCL 21in; 01 máy may hiệu Juki; Tôn sóng tròn 60 tấm. GKĐ: 3.513.600đ.

5) Tài sản của Nguyễn Văn Dũng và Lê Thị Chung, tại ấp Long Hoà, xã Ô Long Vĩ, gồm: 81,2m2 đất ở tại nông thôn + 5.211m2 đất trồng lúa; Cây trồng trên đất. GKĐ: 305.207.190đ.

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền: (tại H.Châu Thành)

1) 24.155m2 đất nông nghiệp của Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Ngọc Lành, Nguyễn Thị Kim Nên, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hữu Tấn; tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh. GKĐ: 1.159.440.000đ.

2) Tài sản của Bạch Phước Ngợi và Lê Thị Tốt, tại ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, gồm: * Đất: 131,6m2 đất ở tại nông thôn + 343,5m2 đất thổ cư (có 26,4m2 thuộc HLLG). *CTXD liền đất: Nhà trước DT 94,24m2; Nhà sau DT 91,2m2; Mái che DT 45,6m2; Sân phơi DT 41,04m2; Tường rào DT 36,96m2. GKĐ: 464.320.000đ.

3) Tài sản của Phan Thành Đông và Trương Thị Nhuần, tại số 40, tổ 7, ấp Hoà Phú 1, TT.An Châu, gồm: *Đất: 821,8m2 (300m2 đất ODT + 352,2m2 đất CLN + 169,6m2 đất nuôi trồng thuỷ sản; đã san lấp); *CTXD gắn liền đất: Nhà ở DTSD 246,42m2; Nhà phụ DT 47,88m2; Mái che DT 25,2m2; Tường rào DT 12,09m. GKĐ: 3.020.809.000đ.

4) Tài sản của Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ánh Mai, tại ấp Hoà Phú 3, TT.An Châu, gồm: 158,9m2 đất thổ cư; CTXD gắn liền đất: Nhà trước DT 25,77m2; Nhà sau DT 63,85m2; Nhà phụ DT 20,8m2; Mái nhà trước DT 16,66m2. GKĐ: 460.538.000đ.

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn ủy quyền: (tại H.Thoại Sơn)

1) Tài sản của Dương Thị Xê, tại ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập, gồm: 64,2m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 34,7m2. GKĐ: 111.220.000đ.

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn ủy quyền: (tại H.Tri Tôn)

1) Tài sản của Lương Văn Hoành, tại K.1, TT.Tri Tôn, gồm: 305m2 đất ở tại đô thị; Nhà gắn liền đất: Nhà truớc DT 49,03m2; Nhà sau DT 72,93m2. GKĐ: 586.202.349đ.

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TX.Tân Châu ủy quyền: (tại TX.Tân Châu)

1) Tài sản của Nhan Vĩnh Hoà và Trần Thị Hướng, tại K.Long Thị C, P.Long Hưng, gồm: 48,8m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 47,725m2. GKĐ: 369.698.000đ.

* Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP.Long Xuyên ủy quyền: (tại TPLX)

1) 452,5m2 đất thổ cư của Lê Văn Dũng và Tô Thị Bửu Chí, tại số 549/5A tổ 8, K.Tây Huề 1, P.Mỹ Hòa. GKĐ: 88.252.132đ.

2) 806,4m2 đất trồng cây lâu năm của Trần Ngọc Phúc, tại số 365/7, tỉnh lộ 943, K.Tây Khánh 3, P. Mỹ Hòa. GKĐ: 1.353.397.248đ.

3) Tài sản của Võ Hùng Hoàng và Võ Thị Ngọc Phỉ, tại số 154/2 Bùi Văn Danh, P.Mỹ Xuyên, gồm: 86,6m2 đất ở đô thị; Nhà gắn liền đất: DT 27,7m2 + 15,2m2. GKĐ: 386.125.200đ.

4) Tài sản của Phạm Thanh Thuý (Phan Thanh Thuỷ), tại ấp Bình Hoà, xã Mỹ Khánh, gồm: 54,3m2 đất ở tại nông thôn (có 5,3m2 nằm trong HLGTSR); Nhà ở gắn liền đất DT 79,5m2. GKĐ: 211.830.000đ.

5) Tài sản của Nguyễn Tấn Cường, Huỳnh Thị Loan, Nguyễn Thanh Sơn; tại số 18/15, K. Trung Thạnh, P.Mỹ Thới, gồm: 1.229,8m2 đất (400m2 đất ODT + 829,8m2 đất CLN); Nhà trọ gắn liền đất DT 129,7m2. GKĐ: 962.553.038đ.

6) Tài sản của Nguyễn Thị Huệ, tại số 120/4K, hẻm Trần Hưng Đạo, K.Đông Thịnh 5, P.Mỹ Phước, gồm: 76,3m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 43,18m2. GKĐ: 290.647.000đ.

7) Tài sản của Lý Hoàng Hải, tại K.Trung An, P.Mỹ Thới, gồm: 175,3m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT 92,8m2. GKĐ: 451.854.000đ.

8) Tài sản của Huỳnh Văn Phúc và Trần Thị Thu, tại số 606/1 K.Tây Khánh 7, P.Mỹ Hoà, gồm: TS1) 209,9m2 đất ở tại đô thị + Nhà gắn liền đất. TS2) 227,7m2 đất ở tại đô thị + Nhà gắn liền đất, DT sàn 279,2m2. GKĐ: 3.762.000.000đ.

9) Tài sản của Phan Công Tâm và Nguyễn Thị Bạch Tuyết, tại K.An Hưng, P.Mỹ Thới, gồm: 811,3m2 đất (100m2 đất ở đô thị + 711,3m2 đất CLN); 4.710m2 đất (100m2 đất thổ cư + 4.610m2 đất LN). GKĐ: 3.020.570.676đ.

10) Tài sản của Đặng Vũ Phục Khanh, tại số 193/2 K. Phó Quế, P. Mỹ Long, gồm: 4.452,6m2 đất (600m2 đất ở nông thôn + 3.852,6m2 đất CLN). GKĐ: 1.964.250.000đ.

11) Tài sản của Nguyễn Tấn Phát và Huỳnh Thị Châu, xã Mỹ Hoà Hưng, gồm: Đất trồng lúa 4.273m2 + 1.350m2 + 4.200m2. GKĐ: 486.230.000đ.

12) Tài sản của Bùi Thị Két, tại số 101/5A Trần Hưng Đạo, K.Đông Thịnh 7, P.Mỹ Phước, gồm: 108,7m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền đất DT sàn 179,8m2. GKĐ: 3.150.000.000đ.

13) 57,4m2 đất ở tại đô thị của Cao Long San và Võ Thị Tuyết Trang, tại K.Tây Khánh 2, P.Mỹ Hoà. GKĐ: 367.360.000đ.

14) 69,2m2 đất ở tại đô thị của Trần Trung Tín, tại K.Tây Khánh 2, P.Mỹ Hoà. GKĐ: 442.880.000đ.

15) Tài sản của Trần Hữu Kiệm và Võ Tuyết Hạnh, tại số 757, hẻm Hà Hoàng Hổ, K. Đông Thành, P.Đông Xuyên, gồm: 486,3m2 đất ODT; CTXD gắn liền đất: 03 gian nhà + 19 phòng trọ, DT sàn 472,2m2. GKĐ: 3.795.633.000đ.

16) Tài sản của Phan Thị Nhẻ tại số 23/1, tổ 1, K.Tây Khánh 2, P.Mỹ Hoà, gồm: 175,6 m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất: 02 Nhà ở DT 74,4m2 + 14,4m2. GKĐ: 728.226.000đ.

17) Tài sản của Phan Long Hồ và Lê Kim Hà, tại K.Tây An, P.Mỹ Thới, gồm: 6.720,4m2 đất (800m2 đất thổ cư + 4.306,9m2 đất LnK + 1.613,5m2 đất Ao); Cây trồng trên đất. GKĐ: 2.711.584.000.

* Tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền:

1) Tài sản của Đoàn Thị Kim Kham và La Quốc Sự, tại đường số 10, khu quy họach dân cư Xẻo Trôm 1, 2, K.Đông Thịnh 6, P.Mỹ Phước, TPLX, gồm: 115,8m2 đất thổ cư; Nhà ở gắn liền đất DTSD 406,75m2. GKĐ: 1.800.000.000đ.

2) Tài sản của Cù Văn Đởm và Lê Thị Huê, tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, H.Châu Thành, gồm: 572m2 đất thổ cư; Nhà gắn liền đất DTSD (5,13x21,3m) + (5,03x7,53m); 1.194,3m2 đất ở nông thôn; Tường rào bao quanh khu đất. GKĐ: 898.030.000đ.

3) Tài sản của Phạm Ngọc Trang (DNTN Ngọc Gia Trang), tại số 345 đường Thủ Khoa Huân, K.Châu Long 3, P.Châu Phú B, TX.Châu Đốc, gồm: *Đất: 1.660,9m2 đất ở tại đô thị; 1.425,5m2 đất (200m2 đất ở tại đô thị + 1.225,5m2 đất trồng cây lâu năm); *CTXD gắn liền đất: Nhà hàng DTSD 2.015,03m2; Nhà bán café DTSD 134,15m2; Nhà trưng bày DTSD 125,46m2; Nhà VS DT 4,62m2; 09 phòng trọ, DTSD 266m2. GKĐ: 22.379.296.000đ.

4) Tài sản của Ngô Văn Bàn và Nguyễn Thị Chón, tại số 1116/56, K.Bình Đức 1, P.Bình Đức, gồm: 78,8m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 50,51m2. GKĐ: 151.616.000đ.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản nộp đơn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 05 tháng 3 năm 2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (gần Hồ Bơi Nguyễn Du). Điện thoại : 076. 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn.

******

* Lưu ý : Hãy đọc kỹ Quy chế bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang khi tham gia đấu giá để hiểu rõ các quy định về bước giá, cách đấu giá, và các quy định khác.

 

Đấu giá An Giang : Quy chế bán đấu giá | Thông báo bán đấu giá | Mức thu phí đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang