Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo đấu giá tài sản phát hành ngày 27/3/2020

Vào lúc 09 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá, như sau:
* Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang (số 22/22 Thánh Thiên, P.Mỹ Quý, TPLX):
Tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng DELTA AGF, gồm: *TS tại P.Mỹ Thạnh, TPLX: (1) Máy trộn Meo 1500/1000. GKĐ: 123.071.000đồng. (2) Bình áp lực. GKĐ: 3.058.000đồng. (3) Cân điện tử RW 10S. GKĐ: 5.579.000đồng. *TS tại xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ: (1) Hệ thống xử lý nước thải 500m3/ngày đêm. GKĐ: 328.170.000đồng. (2) Hệ thống xử lý nước thải công suất 80m3/giờ. GKĐ: 70.170.000đồng.
* Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú (ấp An Hưng, TT.An Phú, H.An Phú):
1) Tài sản của Nguyễn Ngọc Hân và Nguyễn Thị Lét, tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H.An Phú, gồm: 1.320,4m2 đất chuyên trồng lúa nước; CTXD gắn liền với đất (chưa được cấp GCN QSH): 02 nhà ở  DT 93,13m2 + DT 25,7m2; 02 Nhà kho DT 128,8m2 + DT 29,12m2. GKĐ: 401.768.084đồng.
2) Tài sản của Thái Thanh Phong và Trần Thị Đẹp, tại ấp An Hưng, TT.An Phú, H.An Phú, gồm: 87,6m2 đất ODT; CTXD gắn liền với đất (chưa được cấp GCN QSH): Nhà ở DTSD 75,62m2; Hàng rào DT 34,96 m2; Mái che DT 23,56m2. GKĐ: 289.452.366đồng.
3) Tài sản của Trương Văn Hậu Nguyễn Thị Mỹ, tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, H.An Phú, gồm: 133,2m2 đất ONT; CTXD gắn liền với đất (chưa được cấp GCN QSH): Nhà chính DT 60,3m2; Nhà phụ DT 21,105m2 (có 2m2 ngoài GCN QSDĐ); Sân nền trước DT 21,44m2 (ngoài GCN QSDĐ); Nhà vệ sinh DT 6,37m2; Sàn nước DT 10,04m2. GKĐ: 236.516.760đồng.
4) Tài sản của Phan Văn Phước và Trần Thị Nắm, tại ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, H.An Phú, gồm: 227,4m2 đất ở tại nông thôn; Nhà ở gắn liền với đất (chưa được cấp GCN QSH) DT 72,54m2. GKĐ: 42.362.532đồng.
5) Vật tư tháo dỡ CTXD của Nguyễn Thanh Kỳ (Nguyễn Văn Sơn) và Lê Thị Bạch Yến, tại ấp An Hòa, xã Khánh An, H.An Phú: Nhà ở: Khung gỗ, nóng đá, vách tole, mái tole, sàn lót ván, DT 75m2. GKĐ: 87.043.815đồng.
6) 1.079,4m2  đất (215m2 đất nuôi trồng thuỷ sản + 264,4m2 đất trồng cây lâu năm + 600m2 đất ở tại nông thôn) của Dương Văn Lát, tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, H.An Phú. GKĐ: 225.968.340đồng.
          * Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân (ấp Trung 1, TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân):
1) Tài sản của Trần Văn Nê và Lê Thị Kim Duyên, tại ấp Phú Tây, xã Phú Long, H.Phú Tân, gồm: 547m2 đất ở tại nông thôn; CTXD gắn liền với đất (đã được cấp GCN QSH): Nhà ở DT sàn 148,6m2; CTXD gắn liền với đất (chưa được cấp GCN QSH): Nhà kho DT 89,27m2; Lò sấy DT 139,56m2 + 01 Motor công suất 30HP; Mái che DT 11,8m2; Tường rào. GKĐ: 637.634.559đồng.
2) 2.000m2 đất chuyên trồng lúa nước của Phạm Hồng Phúc Tạ Thị Nhủ, tại ấp Phú Tây, xã Phú Long, H.Phú Tân. GKĐ: 96.115.202đồng.
* Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 13/4/2020 (TS mục I); ngày 20/4/2020 (TS mục II) và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).
* Tiền đặt trước: 5% GKĐ (Lô xe). 20% GKĐ (Lô Vật tư; TS của Phước và Nắm; Kỳ (Sơn) và Yến; Phúc Nhủ). 10% GKĐ (TS còn lại). GKĐ chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
* Người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá 01 ngày nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá tại Cơ quan Thi hành án và hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đã đăng ký mua tài sản.
Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang