Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 24/11/2021- Tài sản cá nhân

 Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cá nhân, như sau:

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang:

- Diện tích 2.407m2 đất thương mại, dịch vụ, (thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 24; thời hạn sử dụng đất đến ngày 09/01/2070; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH15171 do UBND thành phố Châu Đốc cấp ngày 22/6/2020).

- Đơn giá khởi điểm: 3.600.000đồng/1m2 (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng trên 1 m2).

- Giá khởi điểm: 8.665.200.000đồng (Tám tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng).    

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng; Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất; chịu trách nhiệm nộp chi phí phát sinh từ việc xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, và chi phí từ việc thu, nộp, kiểm đếm, chuyển khoản tiền đặt trước, chuyển khoản tiền đặt cọc, phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thù lao soạn thảo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, giao nhận hồ sơ trúng đấu giá, chịu thuế thu nhập cá nhân; nợ thuế sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất; nộp lệ phí trước bạ sang tên quyền sử dụng đất; nộp thuế giá trị gia tăng nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật; nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 13/12/2021.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

 

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại Trung tâm và nơi tài sản toạ lạc.

          * Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng phiếu kín.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang