Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 07/02/2022- Quyền khai thác bến khách ngang sông, Quyền thu giá dịch vụ chợ trên địa bàn H.Chợ Mới

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá Quyền khai thác thu giá dịch vụ chợ và Quyền khai thác bến khách ngang sông của người có tài sản là Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới (Số 02, đường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang), cụ thể:

I. Quyền khai thác bến khách ngang sông:

Số TT

Tên bến đò, đấu giá riêng từng mục tài sản

Giá khởi điểm                    (ĐVT: đồng)

Thời gian       khai thác

1

Đò Bà Vệ

350.000.000

Từ ngày ký Hợp đồng khai thác bến khách ngang sông đến hết ngày 31/12/2022

2

Mỹ Hiệp – Bình Thành

1.245.000.000

3

Mỹ Hiệp – Phong Mỹ

459.000.000

II. Quyền khai thác thu giá dịch vụ chợ:

Số TT

Tên chợ, đấu giá riêng từng mục tài sản

Giá khởi điểm                    (ĐVT: đồng)

Thời gian       khai thác

1

Bà Vệ

200.000.000

Từ ngày ký Hợp đồng khai thác thu giá dịch vụ chợ đến hết ngày 31/12/2022

2

Rọc Sen

237.000.000

3

An Quới

310.000.000

4

Cái Xoài

280.000.000

* Giá khởi điểm được tính trên 12 tháng (chia đều cho 12 tháng). Thời gian khai thác từ ngày ký Hợp đồng khai thác đến hết ngày 31/12/2022, sau khi trừ thời gian tạm giao khai thác theo tình hình thực tế. Người trúng đấu giá thanh toán tiền khai thác của thời gian còn lại đến hết ngày 31/12/2022 theo giá trúng đấu.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 1718/02/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản, nơi tài sản toạ lạc.

Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu kỹ thực tế các Bến khách ngang sông; các Chợ mà mình muốn tham gia đấu giá khai thác về bến bãi, giá dịch vụ sử dụng đò, diện tích, giá cước, giá khởi điểm đấu giá, số thu hàng năm,… và các quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá. Sau khi có kết quả trúng đấu giá, Người trúng đấu giá sẽ không được giải quyết các khiếu nại về các vấn đề nêu trên trong thời gian khai thác.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2022.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2022.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 24/02/2022.

Trong trường hợp thông báo đấu giá của Trung tâm có thời gian bắt đầu cùng giờ cùng ngày, Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới (Số 02, đường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang).

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới - Số 02, đường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang, Điện thoại: 0296. 3 883 238, 0296. 3 883 015.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - Số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang, Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.com

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang