Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 22/4/2022- Quyền khai thác Mặt bằng TT GD TX An Giang

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (Số 394 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), như sau:

Số TT

 

Hạng mục tài sản đấu giá, đấu giá riêng từng mục tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm                    (đồng)

Thời gian       khai thác

1

Mặt bằng Bãi giữ xe, diện tích: 500m2.

01

156.000.000

Thời gian thuê 01 năm (12 tháng), tính từ ngày ký Hợp đồng khai thác

2

Mặt bằng Căn tin, diện tích: 168m2.

01

72.000.000

3

Phòng photo, in ấn, diện tích: 15m2.

01

36.000.000

 (Có bảng kê chi tiết điều kiện đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá kèm theo).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 16/5/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 04 và 05/5/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản, nơi tài sản toạ lạc tại số 394 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

* Tiền đặt trước: 20% GKĐ.

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 19/5/2022.

Trong trường hợp thông báo đấu giá của Trung tâm có thời gian bắt đầu cùng giờ cùng ngày, Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp;

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang