Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 22/4/2022- Xe ôtô thanh lý của Kho bạc NN AG

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của Kho bạc nhà nước An Giang (Số 02 Nguyễn Đăng Sơn, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang), như sau:

01 xe ô tô chuyên dùng 05 chỗ đqsd của Kho bạc nhà nước An Giang, Biển số 67A-0593, cụ thể:

- Nhãn hiệu: TOYOTA                        - Số loại: Land Cruiser E-FZJ80G

- Biển số đăng ký: 67A-0593              - Số chỗ ngồi: 05 chỗ

- Loại xe: Xe chuyên dùng                   - Màu sơn: Xám

- Số máy: 1FZ-0349792                      - Số khung: FZJ800-188025

- Năm, nước sản xuất: 1997, Nhật Bản.

* Giá khởi điểm: 583.920.000đồng (Năm trăm tám mươi ba triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm phí sử dụng đường bộ, các loại phí, chi phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, các chi phí di dời, vận chuyển tài sản (nếu có). Tất cả các loại phí, lệ phí và chi phí nêu trên do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 09/5/2022.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/5/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 04 và 05/5/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản, nơi bảo quản trưng bày tài sản tại số 02 Nguyễn Đăng Sơn, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

* Tiền đặt trước: 20% GKĐ.

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 12/5/2022.

Trong trường hợp thông báo đấu giá của Trung tâm có thời gian bắt đầu cùng giờ cùng ngày, Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang