Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 26/4/2022- Quyền khai thác Mặt bằng bãi giữ xe Chợ và nhà vệ sinh Chợ TB

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên (địa chỉ: Ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang):

1) Cho thuê Mặt bằng bãi giữ xe chợ Tịnh Biên, tọa lạc tại Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Thời gian cho thuê: Thời gian thuê 02 năm (24 tháng), tính từ ngày ký Hợp đồng cho thuê;

- Điều kiện đối với người tham gia đấu giá: các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham giá đấu giá; cam kết thực hiện đúng quy định; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (tiền đặt cọc) theo quy định.

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản theo thời gian đã thông báo công khai và đồng ý với hiện trạng thực tế đã xem của tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Khách hàng không xem tài sản theo lịch được thông báo xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

* Giá khởi điểm: 1.080.000.000đồng/1 năm (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng trên một năm).

* Lưu ý: Giá thuê năm thứ nhất lấy giá trúng đấu giá để ký hợp đồng với người trúng đấu giá, giá thuê năm thứ hai tăng 5% so với năm thứ nhất.

* Nội dung chi tiết, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi ký hợp đồng cho thuê tài sản.

* Tiền đặt trước: 216.000.000đồng/1 hồ sơ (Hai trăm mười sáu triệu đồng trên một hồ sơ).

2) Cho thuê Nhà vệ sinh công cộng chợ Tịnh Biên, tọa lạc tại Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Thời gian cho thuê: Thời gian thuê 02 năm (24 tháng), tính từ ngày ký Hợp đồng cho thuê;

- Điều kiện đối với người tham gia đấu giá: các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham giá đấu giá; cam kết thực hiện đúng quy định; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (tiền đặt cọc) theo quy định.

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản theo thời gian đã thông báo công khai và đồng ý với hiện trạng thực tế đã xem của tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Khách hàng không xem tài sản theo lịch được thông báo xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

* Giá khởi điểm: 300.000.000đồng/1 năm (Ba trăm triệu đồng trên một năm).

* Lưu ý: Giá thuê năm thứ nhất lấy giá trúng đấu giá để ký hợp đồng với người trúng đấu giá, giá thuê năm thứ hai tăng 5% so với năm thứ nhất.

* Nội dung chi tiết, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi ký hợp đồng cho thuê tài sản.

* Tiền đặt trước: 60.000.000đồng/1 hồ sơ (Sáu mươi triệu đồng trên một hồ sơ).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 17/5/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: ngày 12 và 13/5/2022 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 20/5/2022.

Trong trường hợp thông báo đấu giá của Trung tâm có thời gian bắt đầu cùng giờ cùng ngày, Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên (địa chỉ: Ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang