Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 03/11/2022- Đấu giá Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang tọa lạc tại xã An Tức, huyện Tri Tôn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Du lịch An Giang (địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang):

1) Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang, tọa lạc tại xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất, diện tích 853,9m2 đất (đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm), thuộc một phần thửa đất số 22, tờ bản đồ số 36, thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm đến ngày 28/01/2054, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT16145 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 21/5/2018).

- Giá khởi điểm của tài sản (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.512.658.233đồng (Một tỷ năm trăm mười hai triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn hai trăm ba mươi ba đồng).

- Tiền đặt trước: 151.265.823đồng/1 hồ sơ (Một trăm năm mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm hai mươi ba đồng trên một hồ sơ).

2) Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang, tọa lạc tại xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất, diện tích 407m2 đất (có 258m2 đất ở tại nông thôn và 149m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số 37, thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm đến ngày 29/10/2053, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT17063 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 26/11/2018; đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang xác nhận nội dung thay đổi cho Công ty cổ phần Du lịch An Giang ngày 09/10/2019).

- Giá khởi điểm của tài sản (chưa bao gồm thuế GTGT): 720.988.290đồng (Bảy trăm hai mươi triệu chín trăm tám mươi tám ngàn hai trăm chín mươi đồng).

- Tiền đặt trước: 72.098.829đồng/1 hồ sơ (Bảy mươi hai triệu không trăm chín mươi tám ngàn tám trăm hai mươi chín đồng trên một hồ sơ).

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người trúng đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

* Người trúng đấu giá thanh toán toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Nội dung chi tiết, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14/11/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 09 và 10/11/2022 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút, ngày 16/11/2022, cụ thể:

STT

 

Tài sản đấu giá, đấu giá riêng từng mục tài sản

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1

Quyền sử dụng đất, diện tích 853,9m2 đất

09 giờ 30

2

Quyền sử dụng đất, diện tích 407m2 đất

09 giờ 45

Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 857 763

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang