Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 03/11/2022- Đấu giá Máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm của Công ty cổ phần Du lịch An Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Du lịch An Giang (địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang):

Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang, gồm: Máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm, tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể:

TT

Tên máy móc thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Tủ ấm MEMMERT

Cái

3

2

Bể điều nhiệt MEMMERT

Bể

2

3

Cân điện tử OHAUS

Cái

1

4

Tủ mát WTW GERMANY

Cái

1

5

Nồi hấp tiệt trùng HUXLEY

Cái

1

6

Cân điện tử SARTORIUS

Cái

3

7

Máy dập mẫu

Cái

1

8

Tủ ấm WTW GERMANY

Cái

1

9

Máy lắc VORTEX

Cái

1

10

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

11

Máy cất nước

Cái

1

12

Nồi hấp tiệt trùng STURDY

Cái

1

13

Máy đọc ELISA BIORAD 680

Cái

1

14

Máy rửa ELISA BIORAD

Cái

1

15

Máy li tâm HETTICH EBA 20

Cái

1

16

Bể điều nhiệt MEMMERT

Cái

1

17

Máy do nhiệt độ XJ500

Cái

2

18

Máy xoay mẫu

Cái

1

19

Máy lắc ống nghiệm CEM

Cái

3

20

Máy đo độ ẩm

Cái

1

* Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 332.026.218đồng (Ba trăm ba mươi hai triệu không trăm hai mươi sáu ngàn hai trăm mười tám đồng).

* Tiền đặt trước: 33.202.622đồng/1 hồ sơ (Ba mươi ba triệu hai trăm lẻ hai ngàn sáu trăm hai mươi hai đồng trên một hồ sơ).

 

* Điều kiện đối với người mua được tài sản đấu giá:

- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ phải cử người xuống phối hợp cùng với người có tài sản đấu giá trong khoản thời gian bàn giao tài sản để canh giữ và bảo quản các máy móc thiết bị trong danh mục nêu trên. Khi ra vào cổng phải báo bảo vệ người có tài sản đấu giá biết ghi chép cụ thể, còn lại các tài sản khác là của người có tài sản đấu giá.

- Người mua được tài sản đấu giá phải báo trước cho người có tài sản đấu giá ít nhất 2 ngày trước khi bốc dỡ và vận chuyển máy móc thiết bị trong danh mục ra khỏi nhà máy. Khi bàn giao máy móc thiết bị phải có sự giám sát ký nhận cụ thể của hai bên tại xưởng trước khi lên xe vận chuyển.

- Toàn bộ chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, vận chuyển máy móc thiết bị điều do người mua được tài sản đấu giá chịu. Sau khi đã ký biên bản giao nhận tài sản thì mọi rủi ro về việc mất, hư hỏng thuộc về trách nhiệm của người mua được tài sản đấu giá.

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người trúng đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Nội dung chi tiết, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14/11/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 09 và 10/11/2022 tại Trung tâm và nơi bảo quản tài sản (phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ 15 phút, ngày 16/11/2022.

Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 857 763.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang