Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 03/11/2022- Đấu giá VTTD 06 Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Du lịch An Giang (địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang):

Tài sản của Công ty cổ phần Du lịch An Giang, gồm: Công trình xây dựng, nhà xưởng, tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể:

TT

Hạng mục vật tư tháo dỡ

Diện tích (m2)

1

Nhà xưởng (Xí nghiệp An Thịnh)

3.244,6

2

Nhà xưởng (Xí nghiệp Việt Thắng)

4.102,9

3

Kho lạnh (Kho Thành phẩm An Thịnh)

490,7

4

Kho lạnh (Kho lạnh 3000 tấn)

1.879,6

5

Nhà xe công nhân (Kho 8)

853,1

6

Nhà kho (Kho 7)

1.489,4

* Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 8.393.745.987đồng (Tám tỷ ba trăm chín mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn chín trăm tám mươi bảy đồng).

* Tiền đặt trước: 839.374.599đồng/1 hồ sơ (Tám trăm ba mươi chín triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn năm trăm chín mươi chín đồng trên một hồ sơ).

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Có trách nhiệm tháo dỡ công trình xây dựng, nhà xưởng, thu hồi vật tư, xà bần (toàn bộ 06 mục tài sản nêu trên) đi nơi khác, vệ sinh công trình, dọn sạch mặt bằng trả lại đất cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản. Tài sản đấu giá không bao gồm phần móng công trình.

- Phải trực tiếp theo dõi giám sát việc tháo dỡ công trình bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Đảm bảo nhân lực; máy móc thiết bị; an ninh; an toàn giao thông; an toàn lao động; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ… Thực hiện các biện pháp che chắn đảm bảo an toàn đối với khu vực lân cận. Khu vực tháo dỡ phải có rào chắn và biển báo cấm người qua lại.

- Tự lo phương tiện vận chuyển, bốc xếp đúng thời hạn quy định và chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao nhận tài sản.

- Cam kết kiểm tra lại hệ thống điện đảm bảo an toàn khi thi công. Khi cắt kết cấu những công trình thành những phần nhỏ có biện pháp đề phòng các bộ phận khác sập bất ngờ. Chuẩn bị cho công việc chu đáo, có phương án tháo dỡ an toàn, thi công theo đúng quy trình. Có sự hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể về những biện pháp an toàn cho người lao động…

- Khoản tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản của người trúng đấu giá sẽ được nhận lại khi đã hoàn tất toàn bộ việc tháo dỡ công trình, dọn quang mặt bằng đạt yêu cầu của người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Mọi sự cố xảy ra mà lỗi do lực lượng tháo dỡ gây ra thì người trúng đấu giá chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước pháp luật (trong trường hợp khoản tiền đặt trước không đủ để bồi thường thì người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường theo thoả thuận hoặc theo quy định pháp luật).

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người trúng đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Nội dung chi tiết, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14/11/2022.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 09 và 10/11/2022 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc (phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 16/11/2022.

Trung tâm sẽ đấu giá lần lượt từng tài sản, đấu giá xong cuộc đấu giá này mới đến cuộc đấu giá khác theo thông báo đấu giá tài sản.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang