Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 17/3/2023- Đấu giá Tài sản của Cục QLTT tỉnh (Đội 1+2+4)

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang (Số 32 Bis Thoại Ngọc Hầu, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), như sau:

STT (Lô)

Tên, loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đơn vị bắt giữ

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1.      

Lô dung dịch súc rửa động cơ

Đội QLTT số 1

38.400.000

3.840.000

2.      

Lô đồ gia dụng, đồ điện tử

Đội QLTT số 1

43.177.000

4.320.000

3.      

Lô ly, chén, dĩa, đũa nhựa

Đội QLTT số 1

64.100.000

6.410.000

4.      

Lô máy phun kháng khuẩn, phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 1

6.830.000

680.000

5.      

Lô Kính xe ô tô (kính trước)

Đội QLTT số 1

34.200.000

3.420.000

6.      

Lô phụ tùng xe máy

Đội QLTT số 1

112.721.000

11.272.000

7.      

Lô điện lạnh, đồ gia dụng

Đội QLTT số 1

32.135.000

3.213.000

8.      

Lô phụ tùng máy công nghiệp, ô tô

Đội QLTT số 2

33.363.000

3.340.000

9.      

Lô máy khoan, máy tiện

Đội QLTT số 2

82.944.000

8.294.000

10. 

Lô đồ gia dụng

Đội QLTT số 2

2.025.000

202.000

11. 

Lô đồ gia dụng

Đội QLTT số 4

19.531.000

1.950.000

12. 

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 4

12.969.000

1.300.000

13. 

Lô bạc đạn, phụ tùng xe mô tô

Đội QLTT số 4

17.176.720

1.720.000

14. 

Lô hàng hóa các loại (đèn, vợt muỗi, quạt, ổ cắm, máy khoan,…)

Đội QLTT số 4

35.070.000

3.510.000

15. 

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 4

22.130.000

2.213.000

16. 

Lô hàng hóa khác (mo tơ, máy hàn, máy khoan, máy mày,chuông cửa, đèn pin,….)

Đội QLTT số 4

42.092.640

4.209.000

17. 

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

Đội QLTT số 4

17.052.000

1.705.000


Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 03/04/2023.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/04/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 2829/03/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính ngày 2829/03/2023, xem tài sản tại nơi bảo quản tài sản:

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Đội QLTT số 1

35 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên

3841306

Đội QLTT số 2

117 Quốc lộ 91, xã An Phú, H.Tịnh Biên

3740489

Đội QLTT số 4

198 Hương lộ 4, Phường Vĩnh Mỹ, Tp.Châu Đốc

3867751
3512522

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

 50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút, ngày 06/4/2023.

STT (Lô)

Tên, loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đơn vị bắt giữ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1.      

 Lô dung dịch súc rửa động cơ

Đội QLTT số 1

07 giờ 00 phút

2.      

 Lô đồ gia dụng, đồ điện tử

Đội QLTT số 1

07 giờ 15 phút

3.      

 Lô ly, chén, dĩa, đũa nhựa

Đội QLTT số 1

07 giờ 30 phút

4.      

 Lô máy phun kháng khuẩn, phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 1

8 giờ 00 phút

5.      

 Lô Kính xe ô tô (kính trước)

Đội QLTT số 1

8 giờ 15 phút

6.      

 Lô phụ tùng xe máy

Đội QLTT số 1

8 giờ 30 phút

7.      

 Lô điện lạnh, đồ gia dụng

Đội QLTT số 1

8 giờ 45 phút

8.      

Lô phụ tùng máy công nghiệp, ô tô

Đội QLTT số 2

9 giờ 00 phút

9.      

Lô máy khoan, máy tiện

Đội QLTT số 2

9 giờ 45 phút

10. 

Lô đồ gia dụng

Đội QLTT số 2

10 giờ 00 phút

11. 

Lô đồ gia dụng

Đội QLTT số 4

13 giờ 00 phút

12. 

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 4

13 giờ 15 phút

13. 

Lô bạc đạn, phụ tùng xe mô tô

Đội QLTT số 4

13 giờ 30 phút

14. 

Lô hàng hóa các loại (đèn, vợt muỗi, quạt, ổ cắm, máy khoan,…)

Đội QLTT số 4

13 giờ 45 phút

15. 

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 4

14 giờ 15 phút

16. 

Lô hàng hóa khác (mo tơ, máy hàn, máy khoan, máy mày,chuông cửa, đèn pin,….)

Đội QLTT số 4

14 giờ 30 phút

17. 

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

Đội QLTT số 4

14 giờ 45 phút

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang