Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thông báo ĐGTS phát hành ngày 17/3/2023- Đấu giá Tài sản của Cục QLTT tỉnh (Đội 3+5+6)

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang (Số 32 Bis Thoại Ngọc Hầu, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), như sau:

STT (Lô)

Tên, loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đơn vị bắt giữ

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

Lô phụ tùng xe ô tô, đồ gia dụng

Đội QLTT số 3

20.490.000

2.050.000

2

Lô pin dự phòng, phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 3

18.565.000

1.860.000

3

Lô phụ tùng ô tô

Đội QLTT số 3

5.310.000

530.000

4

Lô quần áo, giày các loại

Đội QLTT số 3

55.390.000

5.540.000

5

Lô đồ gia dụng

Đội QLTT số 3

24.676.000

2.470.000

6

Lô Quần áo, giày, túi xách

Đội QLTT số 3

16.250.000

1.625.000

7

Lô Phụ tùng xe máy, xe đạp

Đội QLTT số 3

13.145.000

1.314.000

8

Lô loa, đồ điện gia dụng

Đội QLTT số 3

7.733.000

773.000

9

Lô xe đạp, đồ điện tử, đồ gia dụng

Đội QLTT số 5

47.625.000

4.760.000

10

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 5

17.970.000

1.800.000

11

Lô thùng loa, loa kéo

Đội QLTT số 5

19.200.000

1.920.000

12

Lô quần áo, giày các loại

Đội QLTT số 5

28.848.960

2.880.000

13

Lô hàng hóa các loại (tay nắm cửa, ổ khóa, vòng bi)

Đội QLTT số 5

9.925.180

990.000

14

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 5

5.620.000

560.000

15

Lô loa kéo các loại

Đội QLTT số 5

11.600.000

1.160.000

16

Lô đồ gia dụng, viết mực gel

Đội QLTT số 5

3.014.000

300.000

17

Lô hàng hóa các loại (đồng hồ điện kế, bóng đèn led, mũi khoan, máy khoan, ốp lưng điện thoại,…)

Đội QLTT số 5

12.568.800

1.256.000

18

Lô loa, amply, micro

Đội QLTT số 5

13.290.000

1.329.000

19

Lô hàng hóa các loại (quấn áo, dép, chiếu tre, bột giặt, vải thun,…)

Đội QLTT số 5

13.506.400

1.350.000

20

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

Đội QLTT số 5

17.836.800

1.783.000

21

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 6

3.755.000

380.000

22

Lô dép, chiếu chiếc

Đội QLTT số 6

11.075.000

1.110.000

23

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

Đội QLTT số 6

20.800.000

2.080.000

24

Lô loa thùng, loa kéo

Đội QLTT số 6

38.420.000

3.840.000

25

Lô hàng hóa các loại (ổ khóa, kềm, kéo)

Đội QLTT số 6

11.040.300

1.100.000

26

Lô hàng hóa các loại (ổ khóa, kềm, kéo, bóng đèn led, đồ gia dụng,…)

Đội QLTT số 6

51.204.000

5.120.000

27

Lô vợt cầu lông

Đội QLTT số 6

11.884.800

1.188.000

28

Lô phụ tùng xe ô tô

Đội QLTT số 6

11.736.000

1.173.000

29

Lô hàng hóa các loại (Phụ kiện điện thoại, micro, loa mini)

Đội QLTT số 6

11.655.000

1.165.000

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 04/4/2023.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 04/4/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 28 và 29/03/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính ngày 28và 29/03/2023, xem tài sản tại nơi bảo quản tài sản:

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Đội QLTT số 3

07 Hải Thượng Lãn Ông, Mỹ Xuyên, Long Xuyên

3841603
3713222

Đội QLTT số 5

Khu dân cư Long Hưng, P.Long Hưng, TX.Tân Châu

3597272

Đội QLTT số 6

ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, H.Châu Phú

3888869
3827224

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

 50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút, ngày 24/02/2023.

STT (Lô)

Tên, loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đơn vị bắt giữ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1

Lô phụ tùng xe ô tô, đồ gia dụng

Đội QLTT số 3

07 giờ 00 phút

2

Lô pin dự phòng, phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 3

07 giờ 15 phút

3

Lô phụ tùng ô tô

Đội QLTT số 3

07 giờ 30 phút

4

Lô quần áo, giày các loại

Đội QLTT số 3

07 giờ 45 phút

5

Lô đồ gia dụng

Đội QLTT số 3

8 giờ 00 phút

6

Lô Quần áo, giày, túi xách

Đội QLTT số 3

8 giờ 15 phút

7

Lô Phụ tùng xe máy, xe đạp

Đội QLTT số 3

8 giờ 30 phút

8

Lô loa, đồ điện gia dụng

Đội QLTT số 3

8 giờ 45 phút

9

Lô xe đạp, đồ điện tử, đồ gia dụng

Đội QLTT số 5

9 giờ 30 phút

10

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 5

9 giờ 45 phút

11

Lô thùng loa, loa kéo

Đội QLTT số 5

10 giờ 00 phút

12

Lô quần áo, giày các loại

Đội QLTT số 5

10 giờ 15 phút

13

Lô hàng hóa các loại (tay nắm cửa, ổ khóa, vòng bi)

Đội QLTT số 5

10 giờ 30 phút

14

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 5

10 giờ 45 phút

15

Lô loa kéo các loại

Đội QLTT số 5

11 giờ 00 phút

16

Lô đồ gia dụng, viết mực gel

Đội QLTT số 5

13 giờ 00 phút

17

Lô hàng hóa các loại (đồng hồ điện kế, bóng đèn led, mũi khoan, máy khoan, ốp lưng điện thoại,…)

Đội QLTT số 5

13 giờ 15 phút

18

Lô loa, amply, micro

Đội QLTT số 5

13 giờ 30 phút

19

Lô hàng hóa các loại (quấn áo, dép, chiếu tre, bột giặt, vải thun,…)

Đội QLTT số 5

13 giờ 45 phút

20

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

Đội QLTT số 5

14 giờ 00 phút

21

Lô phụ kiện điện thoại

Đội QLTT số 6

14 giờ 15 phút

22

Lô dép, chiếu chiếc

Đội QLTT số 6

14 giờ 30 phút

23

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

Đội QLTT số 6

14 giờ 45 phút

24

Lô loa thùng, loa kéo

Đội QLTT số 6

15 giờ 00 phút

25

Lô hàng hóa các loại (ổ khóa, kềm, kéo)

Đội QLTT số 6

15 giờ 15 phút

26

Lô hàng hóa các loại (ổ khóa, kềm, kéo, bóng đèn led, đồ gia dụng,…)

Đội QLTT số 6

15 giờ 30 phút

27

Lô vợt cầu lông

Đội QLTT số 6

15 giờ 45 phút

28

Lô phụ tùng xe ô tô

Đội QLTT số 6

16 giờ 00 phút

29

Lô hàng hóa các loại (Phụ kiện điện thoại, micro, loa mini)

Đội QLTT số 6

16 giờ 15 phút

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang