Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

ĐGTS phát hành ngày 24/3/2023- Đấu giá Mặt bằng Taxi của BV Sản Nhi AG

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản Nhi An Giang

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

1. Tài sản đấu giá:

Cho thuê Mặt bằng Bãi xe taxi, tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, tọa lạc tại số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

- Diện tích: 24m2.

- Chất lượng: khai thác bình thường.

- Thời gian cho thuê: 12 tháng, tính từ ngày ký Hợp đồng khai thác.

- Giá khởi điểm của tài sản: 15.000.000đồng/01 tháng (Mười lăm triệu đồng trên một tháng).

- Tiền đặt trước: 3.000.000đồng/hồ sơ (Ba triệu đồng trên một hồ sơ).

* Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

1. Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

2. Các xe có hợp đồng chuyển bệnh với bệnh viện và xe của người nhà người bệnh được phép chạy vào khuôn viên bệnh viện để đưa rước người bệnh.

3. Trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá người trúng đấu giá phải đến thương thảo ký hợp đồng với người có tài sản. Với bất kỳ lý do nào không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì người trúng đấu giá được coi là từ chối thuê tài sản khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc không được trả lại, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

4. Người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế tài sản đấu giá; người trúng đấu giá chi trả tất cả các chí phí liên quan đến việc tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất để khai thác mặt bằng (nếu có) theo đúng mục đích quy định và đảm bảo an toàn khi khai thác. Bàn giao lại cơ sở vật chất đã đầu tư (nếu có) cho người có tài sản sau khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng.

5. Người trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền cọc bảo đảm thực hiện Hợp đồng với số tiền theo yêu cầu của người có tài sản. Phần tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được chuyển vào tài khoản của người có tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thêm hoặc được trả lại theo thỏa thuận tại Hợp đồng cho thuê tài sản.

6. Thực hiện và sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

7. Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

8. Phải giữ gìn, bảo quản tài sản của Bệnh viện giao, nếu mất mát, hư hỏng phải bồi hoàn bằng hiện vật.

9. Thực hiện công khai bảng giá phí vận chuyển. Tính tiền phải thực hiện bằng công nghệ thông minh.

10. Có trách nhiệm đậu đỗ và đón trả khách đúng vị trí do Bệnh viện quy định (theo vạch sơn), không được đậu đỗ, đón trả khách tại khu vực cổng bệnh viện. Chỉ được phép đậu trong bệnh viện là 03 xe, thời gian đậu xe trong ngày: 24/24giờ. Trong trường hợp đột xuất số lượng khách vượt quá số lượng 03 chiếc xe thì người có tài sản cho phép người trúng đấu giá đưa thêm xe vào đón khách để đáp ứng nhu cầu cần thiết, số xe này chỉ được vào đón khách và không được đậu trong khu vực Bệnh viện.

11. Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ khách, không tranh giành khách với các loại xe khác, kể cả xe honda ôm, xích lô... làm mất trật tự trong khu vực bệnh viện.

12. Nhân viên lái xe phải lịch sự trong giao tiếp và phải qua lớp tập huấn về giao tiếp, đồng bộ về trang phục, được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định. Không được tụ tập đánh bài, hút thuốc, uống rượu bia trong bệnh viện.

13. Thực hiện đỗ xe và lưu thông phải đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực bệnh viện, không được gây cản trở giao thông đối với các phương tiện được phép lưu thông trong bệnh viện, chấp hành nội quy, quy định, vị trí đậu đỗ, đón trả khách do bệnh viện quy định; không được đậu xe chờ khách quá số lượng ghi trong hợp đồng.

14. Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có).

15. Thực hiện việc nộp tiền thuê cho Bệnh viện theo đúng quy định.

16. Người có tài sản không giải quyết miễn giảm tiền thuê cho người trúng đấu giá trong tất cả các trường hợp và những ngày nghỉ lễ, tết.

17. Không cung cấp dịch vụ kém chất lượng so với cam kết trong hợp đồng trách nhiệm. Không đáp ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật về cung cấp dịch vụ.

18. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; Bệnh viện sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), Bệnh viện thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

19. Trường hợp đến thời hạn nộp tiền thuê mà người trúng đấu giá không nộp tiền đúng quy định (Quy định nộp từ ngày 20 đến ngày 25 dương lịch của tháng đang thuê).

Người có tài sản sẽ thu lại tài sản và tổ chức đấu giá lại nếu nộp trễ sau 10 ngày so với thời gian quy định của tháng sau và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 10 và 11/4/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại nơi tài sản tọa lạc: số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giánhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 17/4/2023.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 17/4/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 09 giờ 15 phút, ngày 20/4/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang