Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

12/6/2023: ĐGTS Cho thuê mặt bằng căn tin của TT Y tế huyện Chợ Mới

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Hưởng, Khóm Thị II, Thị trấn Chợ Mới, H Chợ Mới, An Giang.

1. Tài sản đấu giá:

Cho thuê mặt bằng Căn tin tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, cụ thể:

- Vị trí: trong khuôn viên bệnh viện.

- Diện tích: 176,4m2.

- Chất lượng: Đã qua sử dụng.

- Thời hạn cho thuê: 36 tháng tính từ ngày ký hợp đồng cho thuê.

- Đơn giá khởi điểm của tài sản: 15.000.000 đồng/tháng.

Giá khởi điểm của tài sản (cho cả thời gian thuê): 15.000.000đồng/tháng x 36 tháng = 540.000.000đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng).

- Bước giá: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 60.000.000đồng/hồ sơ (Sáu mươi triệu đồng trên một hồ sơ).

* Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá

(1)   Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

(2)   Trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá người trúng đấu giá phải đến thương thảo ký hợp đồng với người có tài sản. Với bất kỳ lý do nào không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì người trúng đấu giá được coi là từ chối thuê tài sản khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc không được trả lại, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

(3)   Người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế tài sản đấu giá; người trúng đấu giá chi trả tất cả các chí phí liên quan đến việc tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất để khai thác mặt bằng theo đúng mục đích quy định và đảm bảo an toàn khi khai thác. Bàn giao lại cơ sở vật chất đã đầu tư cho người có tài sản sau khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng.

(4)   Người trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền cọc bảo đảm thực hiện Hợp đồng với số tiền theo yêu cầu của người có tài sản. Phần tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được chuyển vào tài khoản của người có tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thêm hoặc được trả lại theo thỏa thuận tại Hợp đồng cho thuê tài sản.

(5)   Không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

(6)   Sử dụng mặt bằng đúng mục đích cho thuê.

(7)   Thời gian hoạt động từ 24/24 giờ.

(8)   Hoạt động phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ; không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

(9)   Đơn vị cung cấp dịch vụ tự chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất trang bị vật dụng cần thiết phục vụ cho các hoạt động của mình; phải chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

(10)  Phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được người có tài sản chấp thuận trước mỗi kỳ 6 tháng.

(11)  Không được phép bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm chức năng, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke và các hình thức kinh doanh khác trong khu vực thuê.

(12)  Nhân viên làm việc phải có sơ yếu lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự và được khám sức khỏe định kỳ. Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp hòa nhã, đúng mực.

(13)  Bố trí khu vực riêng cho Cán bộ, Nhân viên; Bàn, ghế dụng cụ phải thường xuyên sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện, đảm bảo giữ vệ sinh khu vực thuê.

(14)  Chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

(15)  Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng (thiết bị phải chuyên dùng và qua kiểm nghiệm); căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho người có tài sản vào đầu tháng sau liền kề.

(16)  Tự trang bị phương tiện, trang thiết bị Phòng cháy chữa cháy theo quy định.

(17)  Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với người có tài sản xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

(18)  Bên cho thuê không giảm tiền thuê với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(19)  Thực hiện việc nộp tiền thuê (theo thỏa thuận tại Hợp đồng thuê) và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nộp tiền thuê mà không nộp tiền thuê theo quy định. Bên cho thuê sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu. Tài sản cho thuê sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

(20)  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; Bên cho thuê sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 02 (có 02 biên bản), Bên cho thuê thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 01 và 02/06/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại nơi tài sản tọa lạc: Đường Nguyễn Văn Hưởng, Khóm Thị II, Thị trấn Chợ Mới, H Chợ Mới, An Giang.

3. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giánhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 09/06/2023.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành: 500.000đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/06/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút, ngày 12/06/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang